dnes je 15.8.2022

Input:

Účtovanie príjmov a výdavkov štátnej správy a samosprávy formou príkladov v roku 2022

24.6.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2022.06.1.1 Účtovanie príjmov a výdavkov štátnej správy a samosprávy formou príkladov v roku 2022

Ing. Miriam Majorová, PhD.

zákon č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde

Transakcie spojené s výdavkami medzi zriaďovateľom a rozpočtovou alebo príspevkovou organizáciou:

  • na zaznamenanie transakcií z finančných vzťahov medzi zriaďovateľom (štátom) a štátnou rozpočtovou a príspevkovou organizáciou sú určené transferové účty 352 a 353,

  • na zaznamenanie transakcií z finančných vzťahov medzi zriaďovateľom (samosprávou) a rozpočtovou a príspevkovou organizáciou v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti sú určené transferové účty 354 a 355,

  • účty 352 a 354 sa nenachádzajú v účtovnej závierke,

  • účty 353 a 355 sú súčasťou účtovnej závierky; v podriadených organizáciách na strane pasív a u zriaďovateľov na strane aktív,

  • bežné transfery sa zúčtovávajú do výnosov vo