dnes je 29.9.2023

Input:

Účtovanie rozdielov vzniknutých zo zaokrúhľovania ceny platenej v hotovosti v roku 2023

31.8.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2023.08.2.2 Účtovanie rozdielov vzniknutých zo zaokrúhľovania ceny platenej v hotovosti v roku 2023

Ing. Štefan Fabian, PhD.


Otázka:

Sme štátna príspevková organizácia –⁠ nemocnica. Chcela by som sa opýtať, ako správne zaúčtovať výdavkový pokladničný doklad, keď zamestnanec prinesie blok do pokladne a na ňom je viac položiek, ktoré sa účtujú na rôzne účty, napríklad:

1. položka suma 52,48 € 501 AU/211

2. položka suma 4,29 € 501 AU/211

zaokrúhľovanie -0,02 -548/-211 resp. (211/648)

platba v hotovosti 56,55 €

Odpoveď:

Legislatívna úprava:

Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo dňa 12.12.2022 č. MF/014454/2022-36, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre obce, vyššie územné celky a nimi zriadené rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie

Metodické usmernenie č. MF/012766/2022-36 k