Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Účtovanie zásob na príkladoch

30.4.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.2.3 Účtovanie zásob na príkladoch

Ing. Miriam Majorová

PhD.

Pre jednoznačné pochopenie problematiky účtovania zásob uvádzame v tejto časti príklady účtovania zásob v rôznych typoch účtovných jednotiek štátnej správy a samosprávy aj so súvisiacimi ekonomickými transakciami a ich zaúčtovaním.


Štátna rozpočtová organizácia kúpila v ­marci kancelársky papier za 6 639 €. V súvislosti s nákupom vynaložila účtovná jednotka na prepravu tohto materiálu 133 €. V priebehu roka spotrebovala štátna rozpočtová organizácia všetok nakúpený kancelársky papier.


Popis účtovného prípadu

 

Suma v €

 

MD

 

D

 

Nákup kancelárskeho papiera – účtovanie na základe faktúry od dodávateľa

 

6 639

 

111

 

321

 

Preprava kancelárskeho papiera – účtovanie na základe faktúry od externého prepravcu

 

133

 

111

 

321

 

Prevzatie zásob kancelárskeho papiera na sklad v obstarávacej cene

 

6 772

 

112

 

111

 

Úhrada faktúr za kancelársky papier dodávateľovi aj externému prepravcovi z účtu štátnych rozpočtových výdavkov

 

6 772

 

321

 

225

 

Zúčtovanie bežného transferu od zriaďovateľa vo vecnej a časovej súvislosti s výdavkom na kancelársky papier

 

6 772

 

352

 

682

 

Spotreba zásob kancelárskeho papiera

 

6 772

 

501

 

112

 


Rozpočtová organizácia zriadená obcou kúpila v marci kancelársky papier za 6 639 €. V ­súvislosti s nákupom vynaložila účtovná jednotka na prepravu tohto materiálu 133 €. V priebehu roka spotrebovala obecná rozpočtová organizácia všetok nakúpený kancelársky papier. Na nákup tohto kancelárskeho papiera dostala obecná rozpočtová ­organizácia peňažné prostriedky od svojho zriaďovateľa – obce na bankový účet založený v komerčnej banke.


Popis účtovného prípadu

 

Suma v €

 

MD

 

D

 

Príjem peňažných prostriedkov poskytnutých zriaďovateľom (obcou) na úhradu bežných výdavkov, konkrétne na nákup kancelárskeho papiera, na výdavkový rozpočtový účet

 

6 971

 

222

 

354

 

Nákup kancelárskeho papiera – účtovanie na základe faktúry od dodávateľa

 

6 639

 

111

 

321

 

Preprava kancelárskeho papiera – účtovanie na základe faktúry od externého prepravcu

 

133

 

111

 

321

 

Prevzatie zásob kancelárskeho papiera na sklad v obstarávacej cene

 

6 772

 

112

 

111

 

Úhrada faktúr za kancelársky papier dodávateľovi aj externému prepravcovi z výdavkového rozpočtového účtu

 

6 772

 

321

 

222

 

Zúčtovanie bežného transferu od zriaďovateľa vo vecnej a časovej súvislosti s výdavkom na kancelársky papier

 

6 772

 

354

 

691

 

Spotreba zásob kancelárskeho papiera

 

6 772

 

501

 

112

 

Rozpočtová organizácia zriadená obcou neminula všetky peňažné prostriedky na prevádzkové bežné výdavky a ku koncu roka ich vrátila svojmu zriaďovateľovi.


Popis účtovného prípadu

 

Suma v €

 

MD

 

D

 

Vrátenie neminutých peňažných prostriedkov poskytnutých zriaďovateľom (obcou) na úhradu bežných výdavkov z výdavkového rozpočtového účtu

 

199

 

354

 

222

 


Obec kúpila v marci kancelársky papier za 6 639 €. V súvislosti s nákupom vynaložila účtovná jednotka na prepravu tohto materiálu 133 €. V priebehu roka spotrebovala obec všetok nakúpený kancelársky papier.


Popis účtovného prípadu

 

Suma v €

 

MD

 

D

 

Nákup kancelárskeho papiera – účtovanie na základe faktúry od dodávateľa

 

6 639

 

111

 

321

 

Preprava kancelárskeho papiera – účtovanie na základe faktúry od externého prepravcu

 

133

 

111

 

321

 

Prevzatie zásob kancelárskeho papiera na sklad v obstarávacej cene

 

6 772

 

112

 

111

 

Úhrada faktúr za kancelársky papier dodávateľovi aj externému prepravcovi z bežného účtu obce

 

6 772

 

321

 

221

 

Spotreba zásob kancelárskeho papiera

 

6 772

 

501

 

112

 


Štátna príspevková organizácia kúpila v marci kancelársky papier za 6 639 €. V súvislosti s nákupom vynaložila účtovná jednotka na prepravu tohto materiálu 133 €. V priebehu roka spotrebovala štátna príspevková organizácia všetok nakúpený kancelársky papier.


Popis účtovného prípadu

 

Suma v €

 

MD

 

D

 

Príjem peňažných prostriedkov poskytnutých zriaďovateľom (štátom) na úhradu bežných výdavkov, konkrétne na nákup kancelárskeho papiera, na bežný účet

 

6 772

 

221

 

352

 

Nákup kancelárskeho papiera – účtovanie na základe faktúry od dodávateľa

 

6 639

 

111

 

321

 

Preprava kancelárskeho papiera – účtovanie na základe faktúry od externého prepravcu

 

133

 

111

 

321

 

Prevzatie zásob kancelárskeho papiera na sklad v obstarávacej cene

 

6 772

 

112

 

111

 

Úhrada faktúr za kancelársky papier dodávateľovi aj externému prepravcovi z bežného účtu

 

6 772

 

321

 

221

 

Zúčtovanie bežného transferu od zriaďovateľa vo vecnej a časovej súvislosti s výdavkom na kancelársky papier

 

6 772

 

352

 

681

 

Spotreba zásob kancelárskeho papiera

 

6 772

 

501

 

112

 


Príspevková organizácia zriadená obcou kúpila v marci kancelársky papier za 6 639 €. V súvislosti s nákupom vynaložila účtovná jednotka na prepravu tohto materiálu 133 €. V priebehu roka spotrebovala obecná príspevková organizácia všetok nakúpený kancelársky papier.


Popis účtovného prípadu

 

Suma v €

 

MD

 

D

 

Príjem peňažných prostriedkov poskytnutých zriaďovateľom (obcou) na úhradu bežných výdavkov, konkrétne na nákup kancelárskeho papiera, na bežný účet

 

6 772

 

221

 

354

 

Nákup kancelárskeho papiera – účtovanie na základe faktúry od dodávateľa

 

6 639

 

111

 

321

 

Preprava kancelárskeho papiera – účtovanie na základe faktúry od externého prepravcu

 

133

 

111

 

321

 

Prevzatie zásob kancelárskeho papiera na sklad v obstarávacej cene

 

6 772

 

112

 

111

 

Úhrada faktúr za kancelársky papier dodávateľovi aj externému prepravcovi z bežného účtu

 

6 772

 

321

 

221

 

Zúčtovanie bežného transferu od zriaďovateľa vo vecnej a časovej súvislosti s výdavkom na kancelársky papier

 

6 772

 

352

 

691

 

Spotreba zásob kancelárskeho papiera

 

6 772

 

501

 

112

 


Obec v rámci obchodných podmienok dohodla s dodávateľom materiálu zľavu vo výške 7 % z ceny dodávky, ak obec uhradí obdržanú faktúru do 3 pracovných dní.

Cena dodávky je 9 958 €.

Zľava z ceny je 7 % z 9 958 €, a to vo výške 697 €.


Popis účtovného prípadu

 

Suma v €

 

MD

 

D

 

Faktúra od dodávateľa za materiál (obec účtuje o zásobách materiálu bez použitia kalkulačného účtu 111 – Obstaranie materiálu, teda priamo na účet 112 – Materiál na sklade)

 

9 958

 

112

 

321

 

Úhrada faktúry obcou v zmysle dohodnutých obchodných podmienok, teda do 3 pracovných dní od obdržania faktúry

 

9 958

 

321

 

221

 

Priznanie zľavy z ceny dodávateľom v zmysle dohodnutých obchodných podmienok, účtovanie vzniku pohľadávky voči dodávateľovi

 

697

 

315

 

112

 

Inkaso pohľadávky od dodávateľa vo výške poskytnutej zľavy

 

697

 

221

 

315

 

V zmysle § 35 ods. 9 Opatrenia Ministerstva financií SR č. MF/16786/2007‑31 sú zľavy z ceny súčasťou ocenenia zásob.


Obec získala od dodávateľa materiálu jednorázovú zľavu vo výške 7 % z ceny dodávky, ako vernostný bonus za dlhoročnú spoluprácu. Zľava sa poskytne ešte pred úhradou faktúry.

Cena dodávky je 9 958 €.

Zľava z ceny je 7 % z 9 958 €, a to vo výške 697 €.


Popis účtovného prípadu

 

Suma v €

 

MD

 

D

 

Faktúra od dodávateľa za materiál (obec účtuje o zásobách materiálu bez použitia kalkulačného účtu 111 – Obstaranie materiálu, teda priamo na účet 112 – Materiál na sklade)

 

9 958

 

112

 

321

 

Priznaná zľava od dodávateľa

 

697

 

321

 

112

 

Úhrada faktúry obcou

 

9 261

 

321

 

221

 


Obec nakupuje jeden druh materiálu počas celého roka u toho istého dodávateľa. Ku koncu roka tento dodávateľ poskytol obci 7 % zľavu z odobratého materiálu počas roka. Obec už všetok nakúpený materiál spotrebovala.

Celková suma dodávok materiálu je 43 152 €.

Zľava 7 % z 43 152 € predstavuje sumu 3 021 €.


Popis účtovného prípadu

 

Suma v €

 

MD

 

D

 

Spotreba materiálu

 

43 152

 

501

 

112

 

Priznanie zľavy z ceny dodávateľom, účtovanie vzniku pohľadávky voči dodávateľovi

 

3 021

 

315

 

501

 

Inkaso pohľadávky od dodávateľa

 

3 021

 

221

 

315

 

V zmysle § 35 ods. 9

 
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: