dnes je 22.7.2024

Input:

Účtovné posúdenie dotácie na obstaranie odpisovaného majetku

25.6.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2024.06.1.4 Účtovné posúdenie dotácie na obstaranie odpisovaného majetku

Ing. Michaela Vidová

Dotácia predstavuje určitú formu poskytnutia nenávratného financovania, ktorú získava žiadateľ pri splnení stanovených podmienok zvyčajne na vopred stanovený účel. Dotácie sa poskytujú prevažne z verejných zdrojov, a to zo štátneho rozpočtu vrátane dotácií z prostriedkov Európskej únie, rozpočtu obcí a vyšších územných celkov.

Spôsob účtovania dotácií upravujú jednotlivé opatrenia Ministerstva financií SR, ktorými sa ustanovujú postupy účtovania pre príslušné kategórie účtovných jednotiek. Účtovné jednotky, ktoré sú založené za účelom podnikania pri účtovaní dotácií, vychádzajú z opatrenia MF SR č. 23054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva (ďalej len „PÚPP”).