dnes je 8.12.2023

Input:

Účtový rozvrh v RO a obci

15.3.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.1.2.1.2 Účtový rozvrh v RO a obci

Ing. Miriam Majorová; Dr. Jozef Sýkora, MBA; Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M.


Stiahnuť dokument

Názov organizácie:         
Názov internej smernice:    Účtový rozvrh    
Poradové číslo smernice:         
Dátum vyhotovenia internej smernice:         
Za správnosť smernice zodpovedá:         
Za dodržiavanie smernice zodpovedá:         
Prílohy:         

Podľa § 13 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov zostavuje rozpočtová organizácia a obec účtový rozvrh, v ktorom sa uvedú:

  • používané syntetické účty podľa príslušnej rámcovej účtovej osnovy,

používané analytické účty vytvárané na základe hľadísk určených v §5 Opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. augusta 2007 č. MF/16786/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre rozpočtové organizácie,

Najnovšie články
viac článkov