dnes je 6.7.2020

Input:

Úvod do Zákona č. 215/2019 Z. z. o zaručenej elektronickej fakturácii a centrálnom ekonomickom systéme

29.7.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2019.08.1.4 Úvod do Zákona č. 215/2019 Z. z. o zaručenej elektronickej fakturácii a centrálnom ekonomickom systéme

Maroš Kamenský

Cieľom Zákona 215 o zaručenej elektronickej fakturácii a centrálnom ekonomickom systéme a o doplnení niektorých zákonov („Zákon”) je zo 16. apríla 2014 o elektronickej fakturácii vo verejnom obstarávaní („Smernica”) do slovenského právneho poriadku.

V súlade so Smernicou Zákon zavádza inštitút zaručenej elektronickej faktúry, v danej štruktúre a formáte, a jednotný systém procesu elektronickej fakturácie. Upravujú sa tiež potrebné nástroje na fakturáciu, ktorých správu a rozvoj bude zabezpečovať Ministerstvo financií.

Zákona č. 215/2019 Z.z. upravuje nasledovné oblasti:

  • zaručená elektronická faktúra a postup pri zaručenej elektronickej fakturácii,

  • zriadenie informačného systému elektronickej fakturácie a podmienky jeho používania,

  • centrálny ekonomický systém a jeho používanie.

Povinnosť vydávať alebo prijímať faktúry elektronicky je nastavená primárne na verejný sektor, resp. na vzťahy, kde ide o použitie verejných financií. Súkromný sektor bude mať možnosť systém používať na dobrovoľnej báze.

Zákon je účinný od 1. augusta 2019, ale s ohľadom na dopady v relevantných oblastiach a rozsah zapojených subjektov bude nábeh celého systému a povinností fakturovať elektronicky postupný. Ministerstvo financií bude vo svojom publikačnom orgáne (Finančný spravodajca) 30 dní vopred zverejňovať sprístupnenie systému na elektronickú fakturáciu pre konkrétnu skupinu osôb, na ktoré sa tým začne vzťahovať povinnosť vydávať a/lebo prijímať zaručenú elektronickú faktúru.

Po zavedení elektronickej fakturácie v oblasti verejných financií, bude celý proces prebiehať už len elektronicky, čím bude umožnené aj automatizované spracúvanie faktúr v ďalších relevantných ekonomických a účtovných systémoch. Výhodou elektronizácie a štandardizácie faktúr bude aj zjednodušenie obchodnej spolupráce (interoperability) medzi členskými štátmi EÚ.

Na paragrafy o zaručenej elektronickej fakturácii nadväzujú ustanovenia o centrálnom ekonomickom systéme. Cieľom Zákona je