dnes je 19.9.2019
Input:

Úvodník

22.8.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2019.09 Úvodník

Ing. Nadežda Fuksová

Vážení čitatelia,

v aktuálnom vydaní časopisu - Účtovný a daňový expert vo verejnej správe – sa dočítate o účtovaní prevodu správy majetku. V článku nájdete odborné informácie týkajúce sa:

- účtovania prevodu správy budovy v rámci štátnej správy medzi dvomi rozpočtovými organizáciami jedného zriaďovateľa,
- účtovania prevodu správy budovy v rámci štátnej správy medzi dvomi príspevkovými organizáciami jedného zriaďovateľa,
- účtovania prevodu správy zásob medzi štátnymi rozpočtovými organizáciami jedného zriaďovateľa,
- účtovania prevodu správy majetku medzi obcou a jej podriadenou rozpočtovou organizáciou,
- účtovania prevodu správy medzi dvoma obecnými rozpočtovými organizáciami.

V článku sa nachádza veľký počet účtovných predkontácií, ktoré Vám pomôžu zorientovať sa v danej problematike, a taktiež je článok spracovaný odborníčkou Ing. Miriam Majorovou, PhD.

POZOR! Upozorňujeme na Metodické usmernenie č. 7/DZPaU/2019/MU k archivácii účtovných záznamov. Obzvlášť dávame do pozornosti zmeny v lehotách uloženia, resp. uschovania účtovných záznamov.

V ostatnej dobe je veľmi zaujímavá téma v súvislosti so zákonom o štatutárnom audite. Zákon o štatutárnom audite dáva dostatočnú voľnosť účtovným jednotkám v tom, akú formu Výboru pre audit si zvolia. Podstatné je, že v zadefinovaných subjektoch musia byť realizované