dnes je 6.8.2020

Input:

Úvodník

28.7.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2020.07 Úvodník

Ing. Nadežda Fuksová

Vážení čitatelia,

v aktuálnom čísle časopisu Účtovný a daňový expert vo verejnej správe sa dočítate o problematike účtovania špecifických transferov vo verejnej správe. Nezabudnite, že transfermi sa označujú vzájomné vzťahy medzi účtovnými jednotkami verejnej správy, ktoré zobrazujú vzťah medzi dvoma subjektmi, kde jeden subjekt sa považuje za poskytovateľa transferu a druhý subjekt za prijímateľa transferu. Podľa účelu použitia rozlišujeme transfery na bežné transfery (vzťahujúce sa k prevádzke) a kapitálové transfery (vzťahujúce sa k dlhodobému majetku). Od charakteru transferu a od vzťahu medzi poskytovateľom a prijímateľom závisí spôsob účtovania a vykazovania transferov. Odborné informácie pre vás spracovala Ing. Miriam Majorová, PhD..

Viete ako sa pripraviť na audit? Povinnosť auditu individuálnej účtovnej závierky miest a obcí ustanovuje § 9 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších