dnes je 19.9.2020

Input:

Uzatvorenie Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku so zameraním na Moderné technológie"

5.8.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.143 Uzatvorenie Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku so zameraním na „Moderné technológie”

JUDr. Marek Šmid, Advokátska kancelária Grand Oak Legal

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR oznámilo, že 26.08. 2020 má v pláne uzatvoriť výzvu č. OPII-2020/7/11-DOP na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku, ktorej cieľom je zavedenie moderných technológií do procesu vykonávania činností verejnej správy, procesu rozhodovania ako aj služieb, informácií a kontaktu verejnej správy s verejnosťou.

V rámci tejto výzvy je cieľom realizácia projektov vo vybraných oblastiach fungovania verejnej správy v zmysle súčasných trendov využívania moderných