dnes je 30.6.2022

Input:

Vnútorný predpis o zabezpečení stravovania zamestnancov

28.11.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.1.8.1 Vnútorný predpis o zabezpečení stravovania zamestnancov

JUDr. Zdeňka Dvoranová, Mgr. PaedDr. Daniela Pivovarová


Stiahnuť dokument


Názov účtovnej jednotky 
(adresa, IČO)  
   
Názov vnútropodnikovej smernice  Vnútorný predpis o zabezpečení stravovania zamestnancov  
Prílohy     
Číslo smernice     
Rozsah platnosti     
Za správnosť smernice zodpovedá     
Za dodržiavanie smernice zodpovedá     
Platnosť smernice pre obdobie     
Schválil     

(Názov spoločnosti) v súlade s § 84 ZP po dohode so zástupcami zamestnancov ako súčasť Pracovného poriadku vydáva tento

Interný predpis o zabezpečení stravovania zamestnancov

(je len informatívneho charakteru, nie je súčasť smernice):

Nároky zamestnancov na zabezpečenie stravovania upravuje § 152 ZP. Z tohto ustanovenia vyplývajú pre zamestnávateľa nasledovné základné povinnosti:

zabezpečovať