dnes je 27.11.2022

Input:

Všeobecný základný vzor organizačnej smernice o evidencii pracovného času

25.10.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.1.5.7 Všeobecný základný vzor organizačnej smernice o evidencii pracovného času

Marta Weberová; JUDr. Juraj Mezei, PhD.; Mgr. PaedDr. Daniela Pivovarová


Stiahnuť dokument

Názov účtovnej jednotky 
(adresa, IČO):   
   
Názov smernice:   Všeobecný základný vzor organizačnej smernice o evidencii pracovného času   
Prílohy:      
Číslo smernice:      
Rozsah platnosti:      
Za správnosť smernice zodpovedá:      
Za dodržiavanie smernice zodpovedá:      
Platnosť smernice pre obdobie:     
Schválil:      

......... (Uviesť orgán obchodnej spoločnosti alebo jeho poradný orgán – napr.:)....... Operatívna porada generálneho riaditeľa ..... (uviesť názov a sídlo zamestnávateľa, IČO) ..... po dohode so zástupcami zamestnancov ......... (uviesť napr. príslušný odborový orgán) ..... dňa schválila ......... (uviesť druh vnútorného