dnes je 3.8.2020

Input:

Výhody a nevýhody Cafeteria systému v podniku

9.9.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2019.09.1.2 Výhody a nevýhody Cafeteria systému v podniku

Mgr. MSc. Soňa Štefková, PgCert.

Čo je Cafeteria

Cafeteria systém je systém voliteľných zamestnaneckých výhod. Je to vlastne taký “vernostný program“ pre zamestnancov, v ktorom zamestnanci zbierajú body či kredity, ktoré následne môžu minúť za ľubovoľný zamestnanecký benefit z katalógu odmien. Zamestnávateľ v ňom vopred stanoví výpočet odmien aj ich cenu. Zvyčajne majú všetci zamestnanci prístup k všetkým odmenám, avšak niekedy je v Slovenskej republike strategickejšie extrémne “bodovo drahé“ odmeny zamestnancom, ktorí na ne nemajú šancu reálne dosiahnuť, radšej neukazovať. Sekretárka alebo vrátnik by nemusela dobre znášať, že vedenie firmy si z Cafeteria systému vyhotovuje napríklad dovolenky v Karibiku... Navyše všeobecné umiestňovanie takýchto nedosiahnuteľných odmien nepôsobí príliš dobre, a to najmä vtedy, keď na ne nemôže “dosiahnuť“ ani samotný manažment.

Aby bolo zavedenie Cafeteria systému v organizácii úspešné, musí si podnik stanoviť ciele, ktoré chce týmto krokom dosiahnuť:

 • Znížiť fluktuáciu zamestnancov.

 • Udržať si kľúčových zamestnancov.

 • Zvýšiť ich motiváciu a spolupatričnosť s podnikom.

 • Dlhodobo usporiť financie na zamestnanecké výhody.

 • Využiť daňové úspory.

 • Zviditeľniť finančné prostriedky investované do zamestnancov.

 • Pripomenúť zamestnancom “nadštandardnosť“ a cenu zamestnaneckých výhod prostredníctvom individuálnej správy každému zamestnancovi.

Prečo nepeňažne odmeňovať zamestnanca

Základnou otázkou, na ktorú je potrebné si v úvode odpovedať, je, prečo vlastne odmeňovať zamestnanca inak ako peňažnou odmenou - teda mzdou či platom. Peniaze sú jednoznačne veľmi zaujímavou odmenou, ktorú môže zamestnanec ľahko premeniť v ľubovoľnú inú vec. Bohužiaľ, od určitej hranice prestávajú mať peniaze motivačný aj odmeňujúci charakter, za čo môže jeden zo základných ekonomických zákonov - zákon klesajúceho hraničného úžitku. Veľmi trefne možno tento jav prirovnať k situácii, kedy naobed dostanete dve slivkové knedle, ktoré vám naozaj zachutia. Tretia knedľa vám v tej chvíli tiež určite príde vhod. Štvrtá možno tiež. Aj piatu si dáte. Ale keď už vám na tanieri pristane tridsiata, má to pre vás nielen nulovú hodnotu, ale v prípade, že ju budete nútení aj zjesť, tak veľmi skoro tiež hodnotu zápornú. O čo viac by vás v danú chvíľu potešilo niečo malé na zapitie. A tým niečím malým je práve Cafeteria systém. Aj keď v ňom totiž pridelíte zamestnanci napríklad len 400 eur ročne, bude to mať pre neho nepomerne väčší efekt, ako keby ste mu každý mesiac pridali 33 eur.

Aké sú jeho výhody

Výhody a prínosy pre podnik:

 • Väčšia kontrola nákladov a úspora.

 • Väčšia efektivita vynaložených nákladov súvisiacich so zníženým dopytom po niektorých výhodách a naopak záujmom po iných.

 • Rozšírenie škály zamestnaneckých výhod.

 • Zvýšenie prestíže firmy.

 • Systém vyžaduje individuálny prístup k voľbe benefitov od každého zamestnanca, a tým pomáha k informovanosti o zamestnaneckých výhodách.

 • Napomáha k transparentnosti nefinančného odmeňovania.

 • Zvýšenie motivácie a spokojnosti zamestnancov.

Výhody a prínosy pre zamestnancov:

 • Slobodný výber výhod, podľa individuálnych potrieb.

 • Vonkajšia motivácia sa mení na motiváciu vnútornú (zamestnanec sa motivuje sám).

 • Jednoduchá orientácia vo výhodách,