dnes je 30.6.2022

Input:

Výklad k zákonu 185/2022 Z.z. - zákon o špeciálnom spôsobe hlasovania vo voľbách do orgánov samosprávy obcí a vo voľbách do orgánov samosprávnych krajov, ktoré sa konajú v roku 2022 v rovnaký deň a v rovnakom čase

9.6.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.75 Výklad k zákonu 185/2022 Z.z. - zákon o špeciálnom spôsobe hlasovania vo voľbách do orgánov samosprávy obcí a vo voľbách do orgánov samosprávnych krajov, ktoré sa konajú v roku 2022 v rovnaký deň a v rovnakom čase

JUDr. Renáta Považanová

Zákon č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení účinnom do 29. mája 2014 pôvodne ustanovoval tri prekážky výkonu volebného práva:

˗obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia,

˗pozbavenie spôsobilosti na právne úkony,

˗výkon trestu odňatia slobody uložený za spáchanie obzvlášť závažného zločinu.

Posledné dve prekážky práva voliť boli na základe rozhodnutia Ústavného súdu Slovenskej republiky o nesúlade