dnes je 27.11.2022

Input:

Výklad k zákonu 357/2022 Z. z.- zákon, ktorým sa mení zákon č. 534/2021 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 2022

15.11.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.159 Výklad k zákonu 357/2022 Z. z.- zákon, ktorým sa mení zákon č. 534/2021 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 2022

JUDr. Renáta Považanová

Dňa 04. 11. 2022 nadobudol účinnosť zákon č. 357/2022 Z. z. z 18. októbra 2022, ktorým sa mení zákon č. 534/2021 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 2022. Tento predpis zohľadňuje septembrovú prognózu Výboru pre daňové prognózy. V nadväznosti na rast daňových príjmov sa zvyšujú celkové príjmy štátneho rozpočtu o 1 497,7 mil. eur.

Zároveň sa zvyšujú celkové výdavky štátneho rozpočtu o 1 497,7 mil. eur v reakcii na prudký nárast cien energií, výrazný nárast inflácie, vojenský konflikt na Ukrajine, ako aj na zabezpečenie zdrojového krytia zvýšených finančných nákladov súvisiacich s výrazným nárastom cien tovarov a služieb pre poberateľov dôchodkových dávok. V nadväznosti na vyššie