dnes je 27.11.2022

Input:

Výklad k zákonu 365/2022 Z. z.- zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy

18.11.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.163 Výklad k zákonu 365/2022 Z. z.- zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy

JUDr. Renáta Považanová

Národná rada Slovenskej republiky v októbri schválila zmenu zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Táto novelizácia, realizovaná prostredníctvom zákona č. 365/2022 Z. z., nadobúda účinnosť 15. decembra 2022.

Legislatívnym zámerom uvedenej novely je umožniť samosprávnemu kraju, obci, mestu a v prípade Bratislavy a Košíc aj ich mestskej časti, aby v pravidlách, na základe ktorých poskytujú dotácie, upravili spôsob (najmä lehotu) ich zúčtovania s vlastným rozpočtom tak, aby tieto dotácie nemuseli byť zúčtované do konca rozpočtového roka, v