dnes je 29.9.2023

Input:

Výklad k zákonu č. 137/2023 Z. z. - Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí a ktorým sa dopĺňa zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení

4.5.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.322 Výklad k zákonu č. 137/2023 Z. z. - Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí a ktorým sa dopĺňa zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení

JUDr. Renáta Považanová

Zákon č. 137/2023 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, nadobúda účinnosť 1. novembra 2023.

Časť zákona sa týka prevodu majetku hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava a mesta Košice na mestské časti. Z praxe vyplynuli závažné problémy vyplývajúce zo súčasnej právnej úpravy, a to jednak úpadok majetku zvereného týmito mestami svojim mestským častiam, ako aj komplikované