dnes je 29.9.2023

Input:

Výklad k zákonu č. 170/2023 Z. z. - zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva

29.5.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.339 Výklad k zákonu č. 170/2023 Z. z. - zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva

JUDr. Renáta Považanová

Cieľom tejto novely zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva je zavedenie transparentnosti do spracovania výsledkov volieb konaných v Slovenskej republike a to takým spôsobom, že zápisnice o priebehu a výsledku hlasovania vo volebných okrskoch sa budú musieť povinne zverejňovať na internetových stránkach obcí a zápisnice okresných volebných komisií sa budú zverejňovať na internetovej stránke Štatistického úradu SR.

Občania Slovenskej republiky majú Ústavou SR garantované právo zapájať sa do chodu vecí verejných prostredníctvom volieb. Po zatvorení volebných miestností a sčítaní hlasov sa výsledky volieb z okrskových volebných komisií