dnes je 29.3.2023

Input:

Výklad k zákonu č. 48/2023 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa Exekučný poriadok

1.3.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.253 Výklad k zákonu č. 48/2023 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa Exekučný poriadok

JUDr. Renáta Považanová

Dňa 1. apríla 2023 nadobudne účinnosť novela Exekučného poriadku, t. j. zákon č. 48/2023 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Účinnosť bola ustanovená tak, aby bola zabezpečená aplikovateľnosť novej právnej úpravy vzhľadom na potrebné zmeny v informačných systémoch verejnej správy, ako aj vzhľadom na dostatočnú legisvakačnú dobu.

Základným cieľom novelizovanej právnej úpravy je zrýchlenie a zefektívnenie vedenia exekúcií na