dnes je 29.3.2023

Input:

Výklad k zákonu č. 54/2023 Z. z. - Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 129/2002 Z. z. o integrovanom záchrannom systéme

3.3.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.257 Výklad k zákonu č. 54/2023 Z. z. - Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 129/2002 Z. z. o integrovanom záchrannom systéme

JUDr. Renáta Považanová

Zákon č. 54/2023 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 129/2002 Z. z. o integrovanom záchrannom systéme v znení neskorších predpisov reaguje na zistenia analýzy súčasného stavu, ktorá bola vypracovaná v rámci Koncepcie organizácie a rozvoja integrovaného záchranného systému do roku 2027 a potreby prispôsobenia legislatívneho prostredia na implementáciu rozvojových a reformných opatrení vyplývajúcich z Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky. Pri vypracovaní návrhu poslednej novely zákona o integrovanom záchrannom systéme sa vychádzalo z poznatkov uplatňovania zákona v praxi, najmä z poznatkov získaných z činnosti záchranných zložiek integrovaného