dnes je 30.6.2022

Input:

Vyúčtovanie spotreby pohonných látok

23.5.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.1.11.1.6 Vyúčtovanie spotreby pohonných látok

Mgr. PaedDr. Daniela Pivovarová; Ing. Ľuboslava Minková


Na stiahnutie

Príloha č. x k cestovnému príkazu, vydokladovanie cestovných náhrad pri pracovnej ceste zamestnanca

VYÚČTOVANIE SPOTREBY POHONNÝCH HMȎT (PHM)

za mesiac ....................20XX, cestovný príkaz č.: ......................................

1. Motorové vozidlo:  Typ :........................................  
  
 EČV:.........................................  
  
 Vodič:.......................................  
  
2. Kilometre:  Počiatočný stav tachometra: ............................km  
  
 Konečný stav tachometra: .................................km  
  
 Odjazdené podľa tachometra: ......................................km  
  
 Z toho v meste: ..............................km  
  
 mimo mesta: ...................km  

Spotreba: