dnes je 22.7.2024

Input:

Zahrňovanie dotácie na odpisovaný hmotný majetok používaný na prenájom

21.6.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2024.06.1.2 Zahrňovanie dotácie na odpisovaný hmotný majetok používaný na prenájom

Ing. Michaela Vidová

Ustanovenie § 17 ods. 3 písm. f) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov (ďalej len „ZDP”) stanovuje zahrnutie dotácie na obstaranie odpisovaného hmotného majetku počas doby odpisovania daného majetku a vo výške daňového odpisu vypočítaného rovnomerným alebo zrýchleným spôsobom odpisovania.

Spôsob zahrnutia daňových odpisov do základu dane pri majetku používanom na prenájom vymedzuje § 19 ods. 3 písm. a) ZDP, podľa ktorého sa do daňových výdavkov zahŕňa daňový odpis najviac do výšky časovo rozlíšenej sumy príjmov (výnosov) z prenájmu tohto majetku prislúchajúcich na príslušné zdaňovacie obdobie. Ak je hmotný majetok poskytnutý na prenájom iba sčasti alebo len časť zdaňovacieho obdobia, výška daňového odpisu zahrnovaného do daňových výdavkov prenajímateľa sa