Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Základná finančná kontrola

31.1.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.1.4.1.1 Základná finančná kontrola

Ing. Iveta Harušťáková; Mgr. Jozef Sýkora, MBA


Stiahnuť dokument

Príloha č. 1

Základná finančná kontrola

Kontrolný list

Organizácia a jej adresa

Číslo spisu: Číslo záznamu:

Kontrolný list

z vykonania základnej finančnej kontroly

Organizačný útvar organizácie :.....................................................

Názov finančnej operácie alebo jej časti (presné definovanie):.................................................

Predpokladaná suma v €: ..................................................

Potvrdzujem, že finančná operácia je v súlade s:

  1. rozpočtom organizácie,
  2. rozpočtom na dva nasledujúce rozpočtové roky (ak ide o realizáciu verejného obstarávania v štátnej rozpočtovej organizácii, a ak sa výdavky na tento účel vynaložia aj počas nasledujúcich dvoch rozpočtových rokov,
  3. osobitnými predpismi, medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná a na základe ktorých sa Slovenskej republike poskytujú prostriedky zo zahraničia .........................................................................................
  4. uzatvorenými zmluvami ......................................................................
  5. rozhodnutiami vydanými na základe osobitných predpisov ........................
  6. vnútornými
 
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: