dnes je 22.1.2022

Input:

Žiadosť o úhradu výdavkov za použitie taxislužby

29.11.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.1.11.1.4 Žiadosť o úhradu výdavkov za použitie taxislužby

Ing. Ľuboslava Minková

Na stiahnutie


Príloha č. .... k cestovnému príkazu

Zamestnávateľ

ŽIADOSŤ

O ÚHRADU VÝDAVKOV ZA POUŽITIE TAXISLUŽBY

  1. Žiadateľ - meno, priezvisko, titul: ...............................................
  2. Pracovné zaradenie žiadateľa (odbor, útvar): ..............................
  3. Dátum a čas použitia taxislužby: .................................................
  4. Cieľ cesty: ....................................................................................
  5. Účel cesty: ...................................................................................
  6. Zdôvodnenie: ...............................................................................
V ......................... dňa ............................  ...........................................  
podpis žiadateľa  

Vyjadrenie vedúceho zamestnanca (odbor,