Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Zmena stavu vnútroorganizačných zásob

10.8.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.4.2.1 Zmena stavu vnútroorganizačných zásob

Ing. Štefan Fabian  PhD. Ing. Ján Šelbacký, Mgr. Jozef Sýkora, MBA

Zmena stavu vnútroorganizačných zásob

Účtová skupina 61 – Zmena stavu vnútroorganizačných zásob slúži na účtovanie prírastkov a úbytkov zásob vlastnej výroby v priebehu účtovného obdobia v závislosti od zvoleného spôsobu účtovania zásob.

Vo výkaze ziskov a strát sa vykazujú na riadkoch 069 až 073.

Spojovacie účty preukazujúce nadväznosť medzi finančným účtovníctvom a vnútroorganizačným účtovníctvom pri jeho organizácii v samostatnom účtovnom okruhu sa vytvárajú v rámci účtových tried 8 a 9 alebo ich funkciu nahrádza technické spracovanie dát.

Účty vnútroorganizačného účtovníctva sa uvádzajú v účtovom rozvrhu.


Uvádzame príklady pohybu zásob zvierat vrátane inventarizácie pri oboch spôsoboch účtovania zásob.

 Popis účtovného prípadu Suma v € MD D 
 Pri spôsobe A účtovania zásob 
1.  Prírastky stavu zásob zvierat  300  124  614  
2.  Zníženie stavu zásob zvierat  300  614  124  
3.  Prebytok zvierat pri inventarizácii  100  124  614  
 Pri spôsobe B účtovania zásob 
4.  Výdaj zvierat na reprezentáciu  100  513  614  
   Popis účtovného prípadu 
5.  Manká a škody na zvieratách  100  549  614  
6.  Pri uzavieraní účtovných kníh prevod začiatočného stavu účtu zvierat  100  614  124  
7.  Zúčtovanie stavu zvierat na základe skladovej evidencie k 31.12.  150  124  614  
8.  Prevod konečného stavu účtu 614 pri uzavieraní účtovných kníh na účet 710 
- v prípade aktívneho zostatku (KS na strane MD)  xxx  710  614  
- v prípade pasívneho zostatku (KS na strane D)  xxx  614  710  


Príspevková organizácia vyrába súčiastky, ktoré bude ďalej spracovávať (napr. 300 ks po 3 €).

   Popis účtovného prípadu  Suma v € MD D 
   Pri spôsobe A účtovania zásob 
1.    Prírastky stavu zásob nedokončenej výroby  900  121  611  
2.  Zníženie stavu zásob nedokončenej výroby  900  611  121  
3.  Prebytok nedokončenej výroby pri inventarizácii  500  121  611  
   Pri spôsobe B účtovania zásob 
4.  Manká a škody na nedokončenej výrobe  100  549  611  
5.  Pri uzavieraní účtovných kníh prevod začiatočného stavu účtu nedokončenej výroby  100  611  121  
6.  Zúčtovanie stavu nedokončenej výroby na základe skladovej evidencie k 31.12.  150  121  611  
   Prevod konečného stavu účtu 611 pri uzavieraní účtovných kníh na účet 710 
- v prípade aktívneho zostatku (KS na strane MD)  xxx  710  611  
- v prípade pasívneho zostatku (KS na strane D)  xxx  611  710  


Uvádzame príklady pohybu zásob polotovarov pri oboch spôsoboch účtovania zásob.

   Popis účtovného prípadu  Suma v € MD D 
   Pri spôsobe A účtovania zásob 
1.  Prírastky stavu zásob polotovarov vlastnej výroby  80  122  612  
2.  Zníženie stavu zásob polotovarov vlastnej výroby  80  612  122  
3.  Prebytok polotovarov vlastnej výroby pri inventarizácii  50  122  612  
   Pri spôsobe B účtovania zásob 
4.  Manká a škody na polotovaroch vlastnej výroby  10  549  612  
5.  Pri uzavieraní účtovných kníh prevod začiatočného stavu účtu polotovarov vlastnej výroby  10  612  122  
6.  Zúčtovanie stavu polotovarov vlastnej výroby na základe skladovej evidencie k 31.12.  15  122  612  
   Prevod konečného stavu účtu 612 pri uzavieraní účtovných kníh na účet 710 
- v prípade aktívneho zostatku (KS na strane MD)  xxx  710  612  
- v prípade pasívneho zostatku (KS na strane D)  xxx  612  710  


Uvádzame príklady pohybu zásob výrobkov pri oboch spôsoboch účtovania zásob.

   Popis účtovného prípadu  Suma v € MD D 
 Pri spôsobe A účtovania zásob 
1.  Prírastky stavu zásob výrobkov  60  123  613  
2.  Zníženie stavu zásob výrobkov  60  613  123  
 
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: