dnes je 3.6.2023

Input:

Zmluvy o výkone dobrovoľníckej služby

23.3.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2023.03.2.1 Zmluvy o výkone dobrovoľníckej služby

Ing. Štefan Fabian, PhD.


Otázka:

Sme nezisková organizácia občianske združenie, pripravujeme a organizujeme rôzne výstavy pre psov, naša organizácia svojím dobrovoľníkom vyplácala cestovné a stravné cez dobrovoľnícke zmluvy. Teraz som čítala nový zákon, že dobrovoľnícku zmluvu môže použiť len ten kto má akreditáciu. Zároveň je tam veta že akreditácia nie je podmienkou vykonávania činnosti v oblasti dobrovoľníckych činností. Prosím Vás o bližšie vysvetlenie tohto zákona. Občianske združenie nemá príjem z dotácií, len z vlastnej činnosti a členských príspevkov.

Odpoveď:

Legislatívna úprava:

Občianske združenia upravuje zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov (zmenený a doplnený zákonmi č. 300/1990 Zb., č. 513/1991 Zb. a č. 62/1993 Z. z.).

Občianske združenia zakladajú občania s cieľom realizovania spoločných záujmov (verejnoprospešných

Najnovšie články
viac článkov