Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Znenie zákona o dani z príjmov § 47 Zaokrúhľovanie

21.5.2015, Zdroj: Verlag Dashöfer

1.6.17 Znenie zákona o dani z príjmov § 47 Zaokrúhľovanie


§ 47

(1) Základ dane, suma zodpovedajúca 2 % zaplatenej dane (§ 50), nepeňažný príjem [§ 5 ods. 3 písm. a) a d)], preddavky na daň (§ 34, 35, 42 a 44), zdaniteľná mzda (§ 35) a daň (§ 15, § 31 ods. 3 a § 43) sa zaokrúhľujú na eurocenty nadol. Nezdaniteľné časti základu dane (§ 11) a daňový bonus (§ 33) sa zaokrúhľujú na eurocenty nahor.

(2) Výpočet daňovej sadzby na účely zápočtu dane (§ 45) a iné prepočty sa vykonajú s presnosťou na dve desatinné miesta. Postupné zaokrúhľovanie v dvoch alebo vo viacerých stupňoch je neprípustné. Čísla podľa tohto odseku sa zaokrúhľujú tak, že sa vynechajú všetky číslice za druhou číslicou zaokrúhľovaného čísla

 
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: