Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Znenie zákona o dani z príjmov § 47 - Zaokrúhľovanie

28.12.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.6.17 Znenie zákona o dani z príjmov § 47 – Zaokrúhľovanie

Ing. Viera Mezeiová


§ 47

(1) Základ dane, suma zodpovedajúca 2% zaplatenej dane (§ 50), nepeňažný príjem [§ 5 ods. 3 písm. a) a d)], preddavky na daň (§ 34, 35, 42 a 44), zdaniteľná mzda (§ 35) a daň (§ 15, § 31 ods. 3 a § 43) sa zaokrúhľujú na eurocenty nadol. Nezdaniteľné časti základu dane (§ 11), daňový bonus (§ 33) a daňový bonus na zaplatené úroky (§ 33a) sa zaokrúhľujú na eurocenty nahor.

(2) Výpočet daňovej sadzby na účely zápočtu dane (§ 45) a iné prepočty sa vykonajú s presnosťou na dve desatinné miesta. Postupné zaokrúhľovanie v dvoch alebo vo viacerých stupňoch je neprípustné. Čísla podľa tohto odseku sa zaokrúhľujú tak, že sa vynechajú všetky číslice za druhou číslicou zaokrúhľovaného čísla nasledujúcou po desatinnej čiarke, a táto druhá číslica sa ďalej upraví podľa číslic, ktoré nasledujú po nej tak, že

a) zaokrúhľovaná číslica, po ktorej nasleduje číslica menšia ako päť, zostáva

 
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: