Darček k Vášmu predplatnému
Príklady účtovania dlhodobého majetku v roku 2019

 

PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
Najbližšia daňová povinnosť
25.6.2019 - Spotrebná daň z uhlia

Ďalšie povinnosti pre tento deň...
Platné od 16.3.2016
Jednodňové refinančné operácie 0,25 %
Hlavné refinančné operácie 0,00 %
Jednodňové sterilizačné operácie -0,40 %
viac
B
Cestovné náhrady
Stravné v SR

5 - 12 hodín

4,80 €

12 - 18 hodín

7,10 €

nad 18 hodín

10,90 €

 

ostatné
VESTNÍK VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
2019
PoUtStŠtPiSoNe
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
<máj  júl>
PDF na stiahnutie

Ak sa stanete našim zákazníkom, získate od nás 4x ročne tlačený zákaznícky spravodaj

 

 

EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ

 

VESTNÍKY MINISTERSTIEV

 

PREDPOVEĎ POČASIA

 

 

Najnovšie

Employer branding v roku 2019Garancia

10.6.2019, Mgr. MSc. Soňa Štefková, PgCert., Zdroj: Verlag Dashöfer
Budovanie employer brandingu je hlavne zodpovednosťou lídrov. Pomôcť im s tým môže veľa ľudí, no nikto iný nemá silu meniť firmu tak, aby zamestnanci vnímali svoju prácu ako zmysluplnú. 1. Zachytenie kľúčových hodnôt V ...
viac

Výhody a nevýhody Home officuGarancia

10.6.2019, Mgr. MSc. Soňa Štefková, PgCert., Zdroj: Verlag Dashöfer
Každá minca má dve strany, a tak ako sú s takým bonusom spojené výhody, môžu byť bonusy pre niekoho nevýhodné. Pozrime sa na ne spoločne. Time manažment Prvým pozitívnym bodom home officu je vlastná organizácia času. Ak cítite, ...
viac

Informácia pre obce a vyššie územné celky k výdavkom do cudzieho majetkuGarancia

4.6.2019, Zdroj: Ministerstvo financií SR
Zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je všeobecná právna norma, ktorá neobsahuje ustanovenia, ktoré by subjektom územnej samosprávy zamedzovali používanie ich ...
viac

Príklad k opravným položkám k pohľadávkam podľa § 21 ods. 2 písm. j), § 19 ods. 3 písm. g), § 20 ods. 10 a 14 zákona o dani z príjmovGarancia

30.5.2019, Ing. Peter Horniaček, Zdroj: Verlag Dashöfer
Podľa § 21 ods. 2 písm. j) ZDP daňovým výdavkom nie je tiež tvorba rezerv a tvorba opravných položiek s výnimkou podľa § 20 ZDP . Súčasne podľa § 19 ods. 3 písm. f) ZDP platí, že daňovými výdavkami je aj tvorba rezerva opravných položiek ...
viac

Formulár daňového priznania - daň z príjmov POGarancia

30.5.2019, Ing. Peter Horniaček, Zdroj: Verlag Dashöfer
Stiahnuť formulár
viac

Oprávnené výdavky na rekreáciu zamestnanca v roku 2019Garancia

28.5.2019, JUDr. Zdeňka Dvoranová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Jedná sa o oprávnené výdavky na rekreáciu zamestnanca v zmysle § 152a ZP, ak predložil z jedného ubytovacieho zariadenia 1 účtovný doklad o ubytovaní a druhý účtovný doklad o službách (wellness). Musia byť tieto výdavky na jednom účtovnom doklade, alebo môže ...
viac

Príklad k postúpeniu pohľadávok podľa § 19 ods. 3 písm. h) a § 21 ods. 2 písm. k) zákona o dani z príjmovGarancia

27.5.2019, Ing. Peter Horniaček, Zdroj: Verlag Dashöfer
Pri postúpení pohľadávky  v menovitej hodnote u daňovníka účtujúceho v sústave podvojného účtovníctva sa môže na základe rozhodnutia daňovníka uplatniť do daňových výdavkov podľa § 19 ods.3 písm. h) ZDP   menovitá hodnota pohľadávky buď do ...
viac

Formulár daňového priznania - daň z príjmov POGarancia

27.5.2019, Ing. Peter Horniaček, Zdroj: Verlag Dashöfer
Stiahnuť formulár
viac

Žiadosť o poskytnutie dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťaGarancia

27.5.2019, Zdroj: Verlag Dashöfer
Na stiahnutie: Žiadosť o poskytnutie dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa (vzor) Zoznam príloh k žiadosti o dotáciu na podporu stravovacích návykov dieťaťa v zmysle § 10 ods. 4 písmeno a) zákona č. 544/2010 Z. z.
viac

Príklad k § 2 ods. 1 písm. d) zákona o DPHGarancia

23.5.2019, Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
§ 2 Predmet dane (1) Predmetom dane je: d) dovoz tovaru do tuzemska. Dovozom tovaru rozumieme nákup tovaru v tretej krajine (mimo územia Európskej únie), ktorý bol dovezený z tretieho štátu na územie Európskej únie. Spoločnosť z ...
viac
Najčítanejšie

Účtovanie na finančných účtoch formou príkladovGarancia

12.1.2019, Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Ing. Štefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Obdobne ako v iných častiach tejto príručky, aj v časti venovanej finančným účtom uvádzame príklady účtovania v rôznych typoch účtovných jednotiek štátnej správy a samosprávy aj so súvisiacimi ekonomickými ...
viac Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016

Základná finančná kontrola a jej aplikácia v praxiArchív

30.6.2017, Ing. Iveta Harušťáková, Mgr. Jozef Sýkora, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Iveta Harušťáková; Mgr. Jozef Sýkora MBA Problematiku základnej finančnej kontroly s účinnosťou od 1. 1. 2016 novo upravuje ustanovenie § 7 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ...
viac Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2016

Dlhodobý majetok v neziskových účtovných jednotkách - Podsúvahové účtyGarancia

6.11.2018, Ing. Jana Vršková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Účtová skupina 77 až 79 - Podsúvahové účty Účtovná jednotka si vytvára podľa svojho rozhodnutia jednotlivé podsúvahové účty s číslami 771 až 798. Na týchto účtoch sa účtuje majetok, ktorý sa nevykazuje v súvahe, ale je pre účtovnú jednotku ...
viac Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2016

Smernica o zadávaní zákaziek s nízkou hodnotou od 1. 1. 2019Garancia

4.2.2019, JUDr. Simona Laktišová, Mgr. Martina Galabová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Stiahnuť dokument Smernica o zadávaní zákaziek s nízkou hodnotou č. [doplniť číslo] Čl. I Úvodné ustanovenia 1. Táto smernica je vypracovaná ako interný predpis verejného obstarávateľa [doplniť názov] v zmysle ...
viac Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018

Smernica upravujúca obeh účtovných dokladov a podpisové vzory v POArchív

7.1.2019, Ing. Miriam Majorová, Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Miriam Majorová; Mgr. Jozef Sýkora, MBA Stiahnuť dokument Vnútorný predpis (interná smernica) je vypracovaný v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a v zmysle Opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. ...
viac Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016
Najnovšie Právne predpisy
  • 159/2019 Z.z. novela vyhl. č. 655/2004 Z. z. (vyšlo dňa: 6.6.2019 v čiastke č. 60)
  • 160/2019 Z.z. o reprezentatívnych kolektívnych zmluvách vyššieho stupňa vrátane ich dodatkov (vyšlo dňa: 11.6.2019 v čiastke č. 61)
  • 162/2019 Z.z. novela vyhl. č. 89/2013 Z. z. (vyšlo dňa: 12.6.2019 v čiastke č. 62)
  • 163/2019 Z.z. novela vyhl. č. 84/2016 Z. z. (vyšlo dňa: 12.6.2019 v čiastke č. 62)
  • 168/2019 Z.z. vykonáva zák. č. 35/2019 Z. z. (vyšlo dňa: 17.6.2019 v čiastke č. 64)
  • 169/2019 Z.z. ustanovuje hodnotu služobnej rovnošaty ozbrojeného príslušníka finančnej správy a jej súčastí a hodnotu služobnej rovnošaty neozbrojeného príslušníka finančnej správy a jej súčastí (vyšlo dňa: 17.6.2019 v čiastke č. 64)
  • 170/2019 Z.z. ustanovuje vzor formulára majetkového priznania, podrobnosti o vykonávaní preventívnej rehabilitácie a činnosti zakázané príslušníčkam finančnej správy (vyšlo dňa: 17.6.2019 v čiastke č. 64)
  • 171/2019 Z.z. novela vyhl. č. 157/2016 Z. z. (vyšlo dňa: 18.6.2019 v čiastke č. 65)
  • 174/2019 Z.z. o podmienkach vypracovania štúdie uskutočniteľnosti investície a štúdie uskutočniteľnosti koncesie (vyšlo dňa: 19.6.2019 v čiastke č. 66)
  • 176/2019 Z.z. o sumách stravného (vyšlo dňa: 19.6.2019 v čiastke č. 66)
SEMINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA

Vedenie účtovníctva a daňové povinnosti v neziskovej organizácii

29.1.2019, Bratislava
Lektorka: Ing. Hedviga Vadinová
Seminár poskytne účastníkom všetky potrebné informácie o vedení účtovnej evidencie neziskových organizácií, prehľad v daňových povinnostiach a zároveň ponúka právne minimum týkajúce sa tretieho sektora... Prihláška tu!

Správa registratúrnych záznamov a archív organizácie

12.3.2019, Bratislava
Lektorka: PhDr. Mária Munková
Získajte prehľad o správe registratúrnych záznamov a archívu organizácie. Školenie je zamerané i na prehľad aktuálnych pravidiel a trendov v správe dokumentov a v starostlivosti o archívne dokumenty ich pôvodcov... Prihláška tu!

Odmeňovanie a zaraďovanie zamestnancov do platových tried

24.4.2019, Bratislava
Lektorka: Jarmila Belešová
Rozšírte si svoje odborné vedomosti z problematiky odmeňovania zamestnancov škôl a školských zariadení. Zistite, aké osobitosti so sebou prináša odmeňovanie pedagogických zamestnancov. Na seminári získate okrem iného aj prehľad povinných písomností v súvislosti s odmeňovaním zamestnancov a výkon základnej finančnej kontroly v súvislosti s odmeňovaním.... Prihláška tu!

 

 

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: