dnes je 13.6.2021

Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

POKYN Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/007197/2021-441 na zúčtovanie finančných vzťahov so štátnym rozpočtom za rok 2020 pre ústredné orgány štátnej správy, príspevkové a rozpočtové organizácie, podnikateľské subjekty, neziskové organizácie a ďalšie subjekty, ktorým boli poskytnuté prostriedky zo štátneho rozpočtu

9.6.2021, Zdroj: Ministerstvo financií SR

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 8a ods. 7 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej

Prístup ZADARMO k tomuto dokumentu majú len registrovaní užívatelia portálu Verejná správa profi.
Zatriedenie dokumentu
Zatriedenie dokumentu
Vzťahuje sa k typu informácie:
Vzťahuje sa k aktuálnosti:
Vzťahuje sa k obdobiu platnosti:

Nedostupné pre váš modul.