Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Príklady účtovania opravných položiek k dlhodobému majetku

30.6.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.2.2.6 Príklady účtovania opravných položiek k dlhodobému majetku

Ing. Terézia Urbanová ; Mgr. Jozef Sýkora

MBA

Účtovanie v obci

Tvorba opravnej položky k dlhodobému majetku obstaraného z vlastných prostriedkov


Popis účtovného prípadu

 

 

Suma v €

 

 

MD

 

 

D

 

 

Tvorba opravnej položky k DNM z dôvodu prechodného zníženia hodnoty DNM.

Zníženie ocenenia DNM zistené pri inventarizácii, ak zníženie ocenenia nemá trvalý charakter.

 

 

1 000

 

 

558

 

 

091

 

 

Zúčtovanie opravnej položky k DNM t.z. čiastočné alebo úplné zrušenie opravnej položky v prípade, ak sa pri inventarizácii preukáže neopodstatnenosť zníženia ocenenia DNM, alebo ak došlo k vyradeniu DNM v dôsledku opotrebenia, darovania, predaja, mánk a škôd …

 

 

1 000

 

 

091

 

 

658

 

 

Tvorba opravnej položky k DHM z dôvodu prechodného zníženia hodnoty DHM. Zníženie ocenenia DHM zistené pri inventarizácii, ak zníženie ocenenia nemá trvalý charakter.

 

 

1 000

 

 

558

 

 

092

 

 

Zúčtovanie opravnej položky do výnosov k DHM t.z. čiastočné alebo úplné zrušenie opravnej položky v prípade, ak sa pri inventarizácii preukáže neopodstatnenosť zníženia ocenenia DHM, alebo ak došlo k vyradeniu DHM v dôsledku opotrebenia, darovania, predaja, mánk a škôd …

 

 

1 000

 

 

092

 

 

658

 

 

Tvorba opravnej položky k nedokončenému DNM z dôvodu prechodného zníženia hodnoty DNM.

Zníženie ocenenia nedokončeného DNM zistené pri inventarizácii, ak zníženie ocenenia nemá trvalý charakter.

 

 

1 000

 

 

558

 

 

093

 

 

Zúčtovanie opravnej položky do výnosov k nedokončenému DNM t.z. čiastočné alebo úplné zrušenie opravnej položky v prípade, ak sa pri inventarizácii preukáže neopodstatnenosť zníženia ocenenia nedokončeného DNM.

 

 

1 000

 

 

093

 

 

658

 

 

Tvorba opravnej položky k nedokončenému DHM z dôvodu prechodného zníženia hodnoty DHM.

Zníženie ocenenia nedokončeného DHM zistené pri inventarizácii, ak zníženie ocenenia nemá trvalý charakter.

 

 

1 000

 

 

558

 

 

094

 

 

Zúčtovanie opravnej položky k nedokončenému DHM do výnosov, t.z. čiastočné alebo úplné zrušenie opravnej položky v prípade, ak sa pri inventarizácii preukáže neopodstatnenosť zníženia ocenenia nedokončeného DHM.

 

 

1 000

 

 

094

 

 

658

 

 

Tvorba opravnej položky k poskytnutým preddavkom na dlhodobý majetok z dôvodu prechodného zníženia hodnoty.

Zníženie ocenenia poskytnutých preddavkov na dlhodobý majetok zistené pri inventarizácii, ak zníženie ocenenia nemá trvalý charakter.

 

 

1 000

 

 

558

 

 

095

 

 

Zúčtovanie opravnej položky do výnosov k poskytnutým preddavkom na dlhodobý majetok t.z. čiastočné alebo úplné zrušenie opravnej položky v prípade, ak sa pri inventarizácii preukáže neopodstatnenosť zníženia ocenenia poskytnutých preddavkov alebo ak došlo k zúčtovaniu preddavku.

 

 

1 000

 

 

095

 

 

658

 

 

Tvorba opravnej položky z dôvodu zníženia hodnoty dlhodobého finančného majetku – realizovateľné cenné papiere, dlhové cenné papiere držané do splatnosti, poskytnuté pôžičky, ostatný dlhodobý finančný majetok.

Zníženie hodnoty dlhodobého finančného majetku, ak zníženie nemá trvalý charakter.

 

 

1 000

 

 

559

 

 

096

 

 

Zúčtovanie opravnej položky do výnosov k dlhodobého finančného majetku. t.z. čiastočné alebo úplné zrušenie opravnej položky v prípade, ak sa pri inventarizácii preukáže neopodstatnenosť zníženia ocenenia.

 

 

1 000

 

 

096

 

 

659

 

 

Tvorba opravnej položky z dôvodu zníženia hodnoty dlhodobého finančného majetku – podielové cenné papiere a podiely.

Zníženie hodnoty dlhodobého finančného majetku, ak zníženie nemá trvalý charakter.

 

 

1 000

 

 

414

 

 

096

 

 

Zúčtovanie opravnej položky k dlhodobého finančného majetku t.z. čiastočné alebo úplné zrušenie opravnej položky v prípade, ak sa pri inventarizácii preukáže neopodstatnenosť zníženia ocenenia.

 

 

1 000

 

 

096

 

 

414

 

 

Tvorba opravnej položky k dlhodobému majetku obstaraného z prostriedkov ŠR


Popis účtovného prípadu

 

 

Suma v €

 

 

MD

 

 

D

 

 

Tvorba opravnej položky k DNM z dôvodu prechodného zníženia hodnoty DNM.

Zníženie ocenenia DNM zistené pri inventarizácii, ak zníženie ocenenia nemá trvalý charakter.

 

 

1 000

 

 

558

 

 

091

 

 

Vo vecnej a časovej súvislosti s opravnou položkou sa účtuje zúčtovanie kapitálového transferu ŠR do výnosov

 

 

1 000

 

 

384

 

 

694

 

 

Zúčtovanie opravnej položky do výnosov k DNM t.z. čiastočné alebo úplné zrušenie opravnej položky v prípade, ak sa pri inventarizácii preukáže neopodstatnenosť zníženia ocenenia DNM, alebo ak došlo k vyradeniu DNM v dôsledku opotrebenia, darovania, predaja, mánk a škôd …

 

 

1 000

 

 

091

 

 

658

 

 

Vo vecnej a časovej súvislosti so zrušením opravnej položky sa účtuje zúčtovanie kapitálového transferu zo ŠR znížením výnosov

 

 

1 000

 

 

694

 

 

384

 

 

Tvorba opravnej položky k DHM z dôvodu prechodného zníženia hodnoty DHM.

Zníženie ocenenia DHM zistené pri inventarizácii, ak zníženie ocenenia nemá trvalý charakter.

 

 

1 000

 

 

558

 

 

092

 

 

Vo vecnej a časovej súvislosti s opravnou položkou sa účtuje zúčtovanie kapitálového transferu zo ŠR do výnosov

 

 

1 000

 

 

384

 

 

694

 

 

Zúčtovanie opravnej položky k DHM t.z. čiastočné alebo úplné zrušenie opravnej položky v prípade, ak sa pri inventarizácii preukáže neopodstatnenosť zníženia ocenenia DHM, alebo ak došlo k vyradeniu DHM v dôsledku opotrebenia, darovania, predaja, mánk a škôd …

 

 

1 000

 

 

092

 

 

658

 

 

Vo vecnej a časovej súvislosti so zrušením opravnej položky sa účtuje zúčtovanie kapitálového transferu zo ŠR znížením výnosov

 

 

1 000

 

 

694

 

 

384

 

 

Tvorba opravnej položky k nedokončenému DNM z dôvodu prechodného zníženia hodnoty DNM.

Zníženie ocenenia nedokončeného DNM zistené pri inventarizácii, ak zníženie ocenenia nemá trvalý charakter.

 

 

1 000

 

 

558

 

 

093

 

 

Vo vecnej a časovej súvislosti s opravnou položkou sa účtuje zúčtovanie kapitálového transferu zo ŠR do výnosov

 

 

1 000

 

 

384

 

 

694

 

 

Zúčtovanie opravnej položky k nedokončenému DNM t.z. čiastočné alebo úplné zrušenie opravnej položky v prípade, ak sa pri inventarizácii preukáže neopodstatnenosť zníženia ocenenia nedokončeného DNM.

 

 

1 000

 

 

093

 

 

658

 

 

Vo vecnej a časovej súvislosti so zrušením opravnej položky sa účtuje zúčtovanie kapitálového transferu zo ŠR znížením výnosov

 

 

1 000

 

 

694

 

 

384

 

 

Tvorba opravnej položky k nedokončenému DHM z dôvodu prechodného zníženia hodnoty DHM.

Zníženie ocenenia nedokončeného DHM zistené pri inventarizácii, ak zníženie ocenenia nemá trvalý charakter.

 

 

1 000

 

 

558

 

 

094

 

 

Vo vecnej a časovej súvislosti s opravnou položkou sa účtuje zúčtovanie kapitálového transferu zo ŠR do výnosov

 

 

1 000

 

 

384

 

 

694

 

 

Zúčtovanie opravnej položky k nedokončenému DHM t.z. čiastočné alebo úplné zrušenie opravnej položky v prípade, ak sa pri inventarizácii preukáže neopodstatnenosť zníženia ocenenia nedokončeného DHM.

 

 

1 000

 

 

094

 

 

658

 

 

Vo vecnej a časovej súvislosti so zrušením opravnej položky sa účtuje zúčtovanie kapitálového transferu zo ŠR znížením výnosov

 

 

1 000

 

 

694

 

 

384

 

 

Tvorba opravnej položky k poskytnutým preddavkom na dlhodobý majetok z dôvodu prechodného zníženia hodnoty.

Zníženie ocenenia poskytnutých preddavkov na dlhodobý majetok zistené pri inventarizácii, ak zníženie ocenenia nemá trvalý charakter.

 

 

1 000

 

 

558

 

 

095

 

 

Vo vecnej a časovej súvislosti s opravnou položkou sa účtuje zúčtovanie kapitálového transferu zo ŠR do výnosov

 

 

1 000

 

 

384

 

 

694

 

 

Zúčtovanie opravnej položky k poskytnutým preddavkom na dlhodobý majetok t.z. čiastočné alebo úplné zrušenie opravnej položky v prípade, ak sa pri inventarizácii preukáže neopodstatnenosť zníženia ocenenia poskytnutých preddavkov alebo ak došlo k zúčtovaniu preddavku.

 

 

1 000

 

 

095

 

 

658

 

 

Vo vecnej a časovej súvislosti so zrušením opravnej položky sa účtuje zúčtovanie kapitálového transferu zo ŠR znížením výnosov

 

 

1 000

 

 

694

 

 

384

 

 

Účtovanie v rozpočtovej organizácii zriadenej samosprávou

Tvorba opravnej položky k dlhodobému majetku obstaraného z prostriedkov ŠR


Popis účtovného prípadu

 

 

Suma v €

 

 

MD

 

 

D

 

 

Tvorba opravnej položky k DNM z dôvodu prechodného zníženia hodnoty DNM.

Zníženie ocenenia DNM zistené pri inventarizácii, ak zníženie ocenenia nemá trvalý charakter.

 

 

1 000

 

 

558

 

 

091

 

 

Vo vecnej a časovej súvislosti s opravnou položkou sa účtuje zúčtovanie kapitálového transferu prostredníctvom obce zo ŠR do výnosov

 

 

1 000

 

 

384

 

 

694

 

 

Zúčtovanie opravnej položky k DNM t.z. čiastočné alebo úplné zrušenie opravnej položky v prípade, ak sa pri inventarizácii preukáže neopodstatnenosť zníženia ocenenia DNM, alebo ak došlo k vyradeniu DNM v dôsledku opotrebenia, darovania, predaja, mánk a škôd …

 

 

1 000

 

 

091

 

 

658

 

 

Vo vecnej a časovej súvislosti so zrušením opravnej položky sa účtuje zúčtovanie kapitálového transferu prostredníctvom obce zo ŠR znížením výnosov

 

 

1 000

 

 

694

 

 

384

 

 

Tvorba opravnej položky k DHM z dôvodu prechodného zníženia hodnoty DHM.

Zníženie ocenenia DHM zistené pri inventarizácii, ak zníženie ocenenia nemá trvalý charakter.

 

 

1 000

 

 

558

 

 

092

 

 

Vo vecnej a časovej súvislosti s opravnou položkou sa účtuje zúčtovanie kapitálového transferu prostredníctvom obce zo ŠR do výnosov

 

 

1 000

 

 

384

 

 

694

 

 

Zúčtovanie opravnej položky k DHM t.z. čiastočné alebo úplné zrušenie opravnej položky v prípade, ak sa pri inventarizácii preukáže neopodstatnenosť zníženia ocenenia DHM, alebo ak došlo k vyradeniu DHM v dôsledku opotrebenia, darovania, predaja, mánk a škôd …

 

 

1 000

 

 

092

 

 

658

 

 

Vo vecnej a časovej súvislosti so zrušením opravnej položky sa účtuje zúčtovanie kapitálového transferu prostredníctvom obce zo ŠR znížením výnosov

 

 

1 000

 

 

694

 

 

384

 

 

Tvorba opravnej položky k nedokončenému DNM z dôvodu prechodného zníženia hodnoty DNM.

Zníženie ocenenia nedokončeného DNM zistené pri inventarizácii, ak zníženie ocenenia nemá trvalý charakter.

 

 

1 000

 

 

558

 

 

093

 

 

Vo vecnej a časovej súvislosti s opravnou položkou sa účtuje zúčtovanie kapitálového transferu prostredníctvom obce zo ŠR do výnosov

 

 

1 000

 

 

384

 

 

694

 

 

Zúčtovanie opravnej položky k nedokončenému DNM t.z. čiastočné alebo úplné zrušenie opravnej položky v prípade, ak sa pri inventarizácii preukáže neopodstatnenosť zníženia ocenenia nedokončeného DNM.

 

 

1 000

 

 

093

 

 

658

 

 

Vo vecnej a časovej súvislosti so zrušením opravnej položky sa účtuje zúčtovanie kapitálového transferu prostredníctvom obce zo ŠR znížením výnosov

 

 

1 000

 

 

694

 

 

384

 

 

Tvorba opravnej položky k nedokončenému DHM z dôvodu prechodného zníženia hodnoty DHM.

Zníženie ocenenia nedokončeného DHM zistené pri inventarizácii, ak zníženie ocenenia nemá trvalý charakter.

 

 

1 000

 

 

558

 

 

094

 

 

Vo vecnej a časovej súvislosti s opravnou položkou sa účtuje zúčtovanie kapitálového transferu prostredníctvom obce zo ŠR do výnosov

 

 

1 000

 

 

384

 

 

694

 

 

Zúčtovanie opravnej položky k nedokončenému DHM t.z. čiastočné alebo úplné zrušenie opravnej položky v prípade, ak sa pri inventarizácii preukáže neopodstatnenosť zníženia ocenenia nedokončeného DHM.

 

 

1 000

 

 

094

 

 

658

 

 

Vo vecnej a časovej súvislosti so zrušením opravnej položky sa účtuje zúčtovanie kapitálového transferu prostredníctvom obce zo ŠR znížením výnosov

 

 

1 000

 

 

694

 

 

384

 

 

Tvorba opravnej položky k poskytnutým preddavkom na dlhodobý majetok z dôvodu prechodného zníženia hodnoty.

Zníženie ocenenia poskytnutých preddavkov na dlhodobý majetok zistené pri inventarizácii, ak zníženie ocenenia nemá trvalý charakter.

 

 

1 000

 

 

558

 

 

095

 

 

Vo vecnej a časovej súvislosti s opravnou položkou sa účtuje zúčtovanie kapitálového transferu prostredníctvom obce zo ŠR do výnosov

 

 

1 000

 

 

384

 

 

694

 

 

Zúčtovanie opravnej položky k poskytnutým preddavkom na dlhodobý majetok t.z. čiastočné alebo úplné zrušenie opravnej položky v prípade, ak sa pri inventarizácii preukáže neopodstatnenosť zníženia ocenenia poskytnutých preddavkov alebo ak došlo k zúčtovaniu preddavku.

 

 

1 000

 

 

095

 

 

658

 

 

Vo vecnej a časovej súvislosti so zrušením opravnej položky sa účtuje zúčtovanie kapitálového transferu prostredníctvom obce zo ŠR znížením výnosov

 

 

1 000

 

 

694

 

 

384

 

 

Tvorba opravnej položky k dlhodobému majetku obstaraného z prostriedkov zriaďovateľa v organizácii


Popis účtovného prípadu

 

 

Suma v €

 

 

MD

 

 

D

 

 

Tvorba opravnej položky k DNM z dôvodu prechodného zníženia hodnoty DNM.

Zníženie ocenenia DNM zistené pri inventarizácii, ak zníženie ocenenia nemá trvalý charakter.

 

 

1 000

 

 

558

 

 

091

 

 

Vo vecnej a časovej súvislosti s opravnou položkou sa účtuje zúčtovanie kapitálového transferu od zriaďovateľa do výnosov

 

 

1 000

 

 

355

 

 

692

 

 

Zúčtovanie opravnej položky k DNM t.z. čiastočné alebo úplné zrušenie opravnej položky v prípade, ak sa pri inventarizácii preukáže neopodstatnenosť zníženia ocenenia DNM, alebo ak došlo k vyradeniu DNM v dôsledku opotrebenia, darovania, predaja, mánk a škôd …

 

 

1 000

 

 

091

 

 

658

 

 

Vo vecnej a časovej súvislosti so zrušením opravnej položky sa účtuje zúčtovanie kapitálového transferu od zriaďovateľa znížením výnosov

 

 

1 000

 

 

692

 

 

355

 

 

Tvorba opravnej položky k DHM z dôvodu prechodného zníženia hodnoty DHM.

Zníženie ocenenia DHM zistené pri inventarizácii, ak zníženie ocenenia nemá trvalý charakter.

 

 

1 000

 

 

558

 

 

092

 

 

Vo vecnej a časovej súvislosti s opravnou položkou sa účtuje zúčtovanie kapitálového transferu od zriaďovateľa do výnosov

 

 

1 000

 

 

355

 

 

692

 

 

Zúčtovanie opravnej položky k DHM t.z. čiastočné alebo úplné zrušenie opravnej položky v prípade, ak sa pri inventarizácii preukáže neopodstatnenosť zníženia ocenenia DHM, alebo ak došlo k vyradeniu DHM v dôsledku opotrebenia, darovania, predaja, mánk a škôd …

 

 

1 000

 

 

092

 

 

658

 

 

Vo vecnej a časovej súvislosti so zrušením opravnej položky sa účtuje zúčtovanie kapitálového transferu od zriaďovateľa znížením výnosov

 

 

1 000

 

 

692

 

 

355

 

 

Tvorba opravnej položky k nedokončenému DNM z dôvodu prechodného zníženia hodnoty DNM.

Zníženie ocenenia nedokončeného DNM zistené pri inventarizácii, ak zníženie ocenenia nemá trvalý charakter.

 

 

1 000

 

 

558

 

 

093

 

 

Vo vecnej a časovej súvislosti s opravnou položkou sa účtuje zúčtovanie kapitálového transferu od zriaďovateľa do výnosov

 

 

1 000

 

 

355

 

 

692

 

 

Zúčtovanie opravnej položky k nedokončenému DNM t.z. čiastočné alebo úplné zrušenie opravnej položky v prípade, ak sa pri inventarizácii preukáže neopodstatnenosť zníženia ocenenia nedokončeného DNM.

 

 

1 000

 

 

093

 

 

658

 

 

Vo vecnej a časovej súvislosti so zrušením opravnej položky sa účtuje zúčtovanie kapitálového transferu od zriaďovateľa znížením výnosov

 

 

1 000

 

 

692

 

 

355

 

 

Tvorba opravnej položky k nedokončenému DHM z dôvodu prechodného zníženia hodnoty DHM.

Zníženie ocenenia nedokončeného DHM zistené pri inventarizácii, ak zníženie ocenenia nemá trvalý charakter.

 

 

1 000

 

 

558

 

 

094

 

 

Vo vecnej a časovej súvislosti s opravnou položkou sa účtuje zúčtovanie kapitálového transferu od zriaďovateľa do výnosov

 

 

1 000

 

 

355

 

 

692

 

 

Zúčtovanie opravnej položky k nedokončenému DHM t.z. čiastočné alebo úplné zrušenie opravnej položky v prípade, ak sa pri inventarizácii preukáže neopodstatnenosť zníženia ocenenia nedokončeného DHM.

 

 

1 000

 

 

094

 

 

658

 

 

Vo vecnej a časovej súvislosti so zrušením opravnej položky sa účtuje zúčtovanie kapitálového transferu od zriaďovateľa znížením výnosov

 

 

1 000

 

 

692

 

 

355

 

 

Tvorba opravnej položky k poskytnutým preddavkom na dlhodobý majetok z dôvodu prechodného zníženia hodnoty.

Zníženie ocenenia poskytnutých preddavkov na dlhodobý majetok zistené pri inventarizácii, ak zníženie ocenenia nemá trvalý charakter.

 

 

1 000

 

 

558

 

 

095

 

 

Vo vecnej a časovej súvislosti s opravnou položkou sa účtuje zúčtovanie kapitálového transferu od zriaďovateľa do výnosov

 

 

1 000

 

 

355

 

 

692

 

 

Zúčtovanie opravnej položky k poskytnutým preddavkom na dlhodobý majetok t.z. čiastočné alebo úplné zrušenie opravnej položky v prípade, ak sa pri inventarizácii preukáže neopodstatnenosť zníženia ocenenia poskytnutých preddavkov alebo ak došlo k zúčtovaniu preddavku.

 

 

1 000

 

 

095

 

 

658

 

 

Vo vecnej a časovej súvislosti so zrušením opravnej položky sa účtuje zúčtovanie kapitálového transferu od zriaďovateľa znížením výnosov

 

 

1 000

 

 

692

 

 

355

 

 

Účtovanie v príspevkovej organizácii zriadenej samosprávou

Tvorba opravnej položky k dlhodobému majetku obstaraného z vlastných prostriedkov


Popis účtovného prípadu

 

 

Suma v €

 

 

MD

 

 

D

 

 

Tvorba opravnej položky k DNM z dôvodu prechodného zníženia hodnoty DNM.

Zníženie ocenenia DNM zistené pri inventarizácii, ak zníženie ocenenia nemá trvalý charakter.

 

 

1 000

 

 

558

 

 

091

 

 

Zúčtovanie opravnej položky k DNM t.z. čiastočné alebo úplné zrušenie opravnej položky v prípade, ak sa pri inventarizácii preukáže neopodstatnenosť zníženia ocenenia DNM, alebo ak došlo k vyradeniu DNM v dôsledku opotrebenia, darovania, predaja, mánk a škôd …

 

 

1 000

 

 

091

 

 

658

 

 

Tvorba opravnej položky k DHM z dôvodu prechodného zníženia hodnoty DHM.

Zníženie ocenenia DHM zistené pri inventarizácii, ak zníženie ocenenia nemá trvalý charakter.

 

 

1 000

 

 

558

 

 

092

 

 

Zúčtovanie opravnej položky k DHM t.z. čiastočné alebo úplné zrušenie opravnej položky v prípade, ak sa pri inventarizácii preukáže neopodstatnenosť zníženia ocenenia DHM, alebo ak došlo k vyradeniu DHM v dôsledku opotrebenia, darovania, predaja, mánk a škôd …

 

 

1 000

 

 

092

 

 

658

 

 

Tvorba opravnej položky k nedokončenému DNM z dôvodu prechodného zníženia hodnoty DNM.

Zníženie ocenenia nedokončeného DNM zistené pri inventarizácii, ak zníženie ocenenia nemá trvalý charakter.

 

 

1 000

 

 

558

 

 

093

 

 

Zúčtovanie opravnej položky k nedokončenému DNM t.z. čiastočné alebo úplné zrušenie opravnej položky v prípade, ak sa pri inventarizácii preukáže neopodstatnenosť zníženia ocenenia nedokončeného DNM.

 

 

1 000

 

 

093

 

 

658

 

 

Tvorba opravnej položky k nedokončenému DHM z dôvodu prechodného zníženia hodnoty DHM.

Zníženie ocenenia nedokončeného DHM zistené pri inventarizácii, ak zníženie ocenenia nemá trvalý charakter.

 

 

1 000

 

 

558

 

 

094

 

 

Zúčtovanie opravnej položky k nedokončenému DHM t.z. čiastočné alebo úplné zrušenie opravnej položky v prípade, ak sa pri inventarizácii preukáže neopodstatnenosť zníženia ocenenia nedokončeného DHM.

 

 

1 000

 

 

094

 

 

658

 

 

Tvorba opravnej položky k poskytnutým preddavkom na dlhodobý majetok z dôvodu prechodného zníženia hodnoty.

Zníženie ocenenia poskytnutých preddavkov na dlhodobý majetok zistené pri inventarizácii, ak zníženie ocenenia nemá trvalý charakter.

 

 

1 000

 

 

558

 

 

095

 

 

Zúčtovanie opravnej položky k poskytnutým preddavkom na dlhodobý majetok t.z. čiastočné alebo úplné zrušenie opravnej položky v prípade, ak sa pri inventarizácii preukáže neopodstatnenosť zníženia ocenenia poskytnutých preddavkov alebo ak došlo k zúčtovaniu preddavku.

 

 

1 000

 

 

095

 

 

658

 

 

Tvorba opravnej položky k dlhodobému majetku obstaraného z prostriedkov ŠR v organizácii


Popis účtovného prípadu

 

 

Suma v €

 

 

MD

 

 

D

 

 

Tvorba opravnej položky k DNM z dôvodu prechodného zníženia hodnoty DNM.

Zníženie ocenenia DNM zistené pri inventarizácii, ak zníženie ocenenia nemá trvalý charakter.

 

 

1 000

 

 

558

 

 

091

 

 

Vo vecnej a časovej súvislosti s opravnou položkou sa účtuje zúčtovanie kapitálového transferu prostredníctvom obce zo ŠR do výnosov

 

 

1 000

 

 

384

 

 

694

 

 

Zúčtovanie opravnej položky k DNM t.z. čiastočné alebo úplné zrušenie opravnej položky v prípade, ak sa pri inventarizácii preukáže neopodstatnenosť zníženia ocenenia DNM, alebo ak došlo k vyradeniu DNM v dôsledku opotrebenia, darovania, predaja, mánk a škôd …

 

 

1 000

 

 

091

 

 

658

 

 

Vo vecnej a časovej súvislosti so zrušením opravnej položky sa účtuje zúčtovanie kapitálového transferu prostredníctvom obce zo ŠR znížením výnosov

 

 

1 000

 

 

694

 

 

384

 

 

Tvorba opravnej položky k DHM z dôvodu prechodného zníženia hodnoty DHM.

Zníženie ocenenia DHM zistené pri inventarizácii, ak zníženie ocenenia nemá trvalý charakter.

 

 

1 000

 

 

558

 

 

092

 

 

Vo vecnej a časovej súvislosti s opravnou položkou sa účtuje zúčtovanie kapitálového transferu prostredníctvom obce zo ŠR do výnosov

 

 

1 000

 

 

384

 

 

694

 

 

Zúčtovanie opravnej položky k DHM t.z. čiastočné alebo úplné zrušenie opravnej položky v prípade, ak sa pri inventarizácii preukáže neopodstatnenosť zníženia ocenenia DHM, alebo ak došlo k vyradeniu DHM v dôsledku opotrebenia, darovania, predaja, mánk a škôd …

 

 

1 000

 

 

092

 

 

658

 

 

Vo vecnej a časovej súvislosti so zrušením opravnej položky sa účtuje zúčtovanie kapitálového transferu prostredníctvom obce zo ŠR znížením výnosov

 

 

1 000

 

 

694

 

 

384

 

 

Tvorba opravnej položky k nedokončenému DNM z dôvodu prechodného zníženia hodnoty DNM.

Zníženie ocenenia nedokončeného DNM zistené pri inventarizácii, ak zníženie ocenenia nemá trvalý charakter.

 

 

1 000

 

 

558

 

 

093

 

 

Vo vecnej a časovej súvislosti s opravnou položkou sa účtuje zúčtovanie kapitálového transferu prostredníctvom obce zo ŠR do výnosov

 

 

1 000

 

 

384

 

 

694

 

 

Zúčtovanie opravnej položky k nedokončenému DNM t.z. čiastočné alebo úplné zrušenie opravnej položky v prípade, ak sa pri inventarizácii preukáže neopodstatnenosť zníženia ocenenia nedokončeného DNM.

 

 

1 000

 

 

093

 

 

658

 

 

Vo vecnej a časovej súvislosti so zrušením opravnej položky sa účtuje zúčtovanie kapitálového transferu prostredníctvom obce zo ŠR znížením výnosov

 

 

1 000

 

 

694

 

 

384

 

 

Tvorba opravnej položky k nedokončenému DHM z dôvodu prechodného zníženia hodnoty DHM.

Zníženie ocenenia nedokončeného DHM zistené pri inventarizácii, ak zníženie ocenenia nemá trvalý charakter.

 

 

1 000

 

 

558

 

 

094

 

 
 
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: