dnes je 29.2.2024

Správne účtovanie zásob spôsobom AGarancia

26.2.2024, Ing. Zuzana Sidorová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Účtovanie drobného majetku v roku 2024Garancia

26.2.2024, Ing. Štefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Použitie rezervného fondu v roku 2024Garancia

23.2.2024, Ing. Štefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Zánik daňovej povinnostiGarancia

23.2.2024, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pokyny a usmernenia v oblasti dane z príjmov pre právnické osobyGarancia

22.2.2024, Ing. Michaela Vidová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Daňová povinnosť pri nadobudnutí tovaru z EÚGarancia

22.2.2024, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

DPH zaplatená v inom členskom štáteGarancia

21.2.2024, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Lehota na podanie daňového priznania k dani z príjmovGarancia

20.2.2024, Ing. Michaela Vidová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Účtovanie financií uhradených platobnou kartouGarancia

20.2.2024, Mgr. Lucia Hanusová, HA-NA Consult, Zdroj: Verlag Dashöfer

Technické zhodnotenie automobilu neziskovej organizácieGarancia

15.2.2024, Ing. Zuzana Chochulová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentár k ZP § 141a Dočasné prerušenie výkonu práceGarancia

14.2.2024, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD., Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2024 | 2023

Komentár k ZP § 137 Verejná funkcia, občianska povinnosť, iný úkon vo všeobecnom záujmeGarancia

14.2.2024, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2024 | 2023

Komentár k ZP § 63 Výpoveď daná zamestnávateľomGarancia

14.2.2024, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD. Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2024 | 2023

Komentár k ZP § 166 Materská dovolenka, otcovská dovolenka a rodičovská dovolenkaGarancia

14.2.2024, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD., Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2024 | 2023

Komentár k ZP § 62 Výpovedná dobaGarancia

14.2.2024, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD. Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2024 | 2023

Aktuálne zmeny v legislatíve odpadov v roku 2024ZáznamGarancia

6.2.2024, Ing. Peter Gallovič, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:49:35

Príprava a zostavenie účtovnej závierky štátnych RO a PO za rok 2023ZáznamGarancia

30.1.2024, Ing. Štefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 01:31:32

Komentár k ZP § 102 Výpočet pomernej časti dovolenky za kalendárny rokGarancia

25.1.2024, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2024 | 2023 | 2022

Komentár k ZP § 138 Prekážky z dôvodov všeobecného záujmuGarancia

25.1.2024, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD., Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2024 | 2023 | 2022

Komentár k ZP § 94 Dni pracovného pokojaGarancia

25.1.2024, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD., Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2024 | 2023 | 2022

Komentár k ZP § 141 Dôležité osobné prekážky v práciGarancia

25.1.2024, Mgr. Jana Sapáková, LL.M. Eur, Eversheds Sutherland, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2024 | 2023

Uplatnenie DPH pri dovoze tovaru z tretej krajinyGarancia

25.1.2024, Ing. Zuzana Sidorová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentár k ZP § 110 - § 113 Spoločné ustanovenia o dovolenkeGarancia

25.1.2024, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2024 | 2023

Plán obnovy očami Lívie VašákovejPodcastGarancia

25.1.2024, Ing. Lívia Vašáková, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka záznamu: 00:24:47

Správne zaúčtovanie faktúry za december 2023Garancia

24.1.2024, Bc. Lucia Hanusová, HANA-CONSULT, Zdroj: Verlag Dashöfer