dnes je 30.5.2024

Interná smernica pre účely poistenia majetkuArchív

15.3.2023, PhDr. Jozef Sýkora, MBA, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Určenie rozpočtovej položky pre studenú vodu, teplo na TÚV a teplo na ÚKArchív

10.12.2022, Ing. Miriam Majorová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Tabuľka č. 14 k čl. IX - Finančné operácieGarancia

23.4.2024, Ing. Miriam Majorová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2024 | 2022

Tabuľka č. 13 k čl. IX - Výdavky rozpočtuGarancia

23.4.2024, Ing. Miriam Majorová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2024 | 2022

Tabuľka č. 12 k čl. IX - Príjmy rozpočtuGarancia

23.4.2024, Ing. Miriam Majorová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2024 | 2022

Zaúčtovanie redizajnu webovej stránky v príspevkovej organizáciiGarancia

24.5.2024, Ing. Štefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Účtovanie členských príspevkov v roku 2020Garancia

18.2.2020, PhDr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Smernica k účtovným a interným dokladomArchív

15.3.2023, PhDr. Jozef Sýkora, MBA, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Účtovanie dopravného a určenie rozpočtovej položkyArchív

10.12.2022, Ing. Štefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Účtovanie príjmu z reklamy obcou v roku 2023Garancia

28.7.2023, Ing. Štefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Rezervný fond z pohľadu účtovania mesta v roku 2023Archív

30.8.2023, Ing. Štefan Fabian, PhD. , Zdroj: Verlag Dashöfer

Zaúčtovanie a zaradenie prívesného vozíkaArchív

30.11.2022, Ing. Štefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Obstaranie majetku v obci vlastnou činnosťou v roku 2022Archív

26.1.2022, Ing. Štefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Čo sa všetko v skratke vzťahuje na subjekt verejnej správy?Garancia

11.11.2019, Dr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Účtovanie rekonštrukcie miestnych komunikácií v obci v roku 2022Archív

26.5.2022, Ing. Štefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Postup ekonomickej klasifikácie v roku 2023Garancia

25.10.2023, Ing. Štefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Zostavovanie a členenie rozpočtuArchív

19.3.2019, Ing. Iveta Harušťáková, Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Účtovanie o rezervnom fonde obcou v roku 2023Garancia

31.7.2023, Ing. Štefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Otázky a odpovede ku koncu roka 2019 od obcí a zriadených organizáciíGarancia

19.12.2019, PhDr. Jozef Sýkora, MBA., Zdroj: Verlag Dashöfer

Poznámky ako súčasť individuálnej účtovnej závierky samosprávy za rok 2023Garancia

24.4.2024, Ing. Miriam Majorová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2024 | 2021

Účtovanie obce, ktorá je zriaďovateľom základnej školy v roku 2023Archív

28.3.2023, Ing. Štefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Finančné výkazníctvo verejnej správy v roku 2023Archív

26.5.2023, Ing. Miriam Majorová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Smernica upravujúca zber údajov pre zostavenie konsolidovanej účtovnej závierky v obci a VÚCGarancia

16.8.2023, Ing. Miriam Majorová, Dr. Jozef Sýkora, MBA, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Smernica upravujúca zber údajov pre zostavenie konsolidovanej účtovnej závierky v obci a VÚCArchív

3.11.2021, Ing. Miriam Majorová, Dr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Bežné transfery a kapitálové transfery z pohľadu rozpočtovníctva a účtovníctvaArchív

15.3.2023, Ing. Terézia Urbanová, Dr. Jozef Sýkora, MBA, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Účtovanie školskej jedálne v obci - príklady z praxeArchív

1.3.2022, Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Ing. Štefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Účtová trieda 0 - Dlhodobý majetokArchív

1.1.2023, Ing. Štefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Smernica upravujúca záverečný účet obceArchív

3.11.2021, Ing. Miriam Majorová, Dr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Smernica upravujúca záverečný účet obceArchív

15.3.2023, Ing. Miriam Majorová, Dr. Jozef Sýkora, MBA, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Smernica upravujúca obeh účtovných dokladov a podpisové vzory v RO a obciArchív

3.11.2021, Ing. Miriam Majorová, Dr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer