dnes je 4.12.2022

Účtovanie zálohových faktúr vo verejnej správe v roku 2018Archív

24.10.2018, Mgr. Jozef Sýkora, Zdroj: Verlag Dashöfer

Interná smernica pre účely poistenia majetkuGarancia

29.7.2022, PhDr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Príručka na zostavenie návrhu rozpočtu na roky 2018-2020Garancia

26.4.2017, Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Účtovanie a klasifikácia častých výdavkov v praxi v roku 2019Archív

15.4.2019, Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Krátka novela rozpočtovej klasifikácie a novela Metodickej príručky k rozpočtovej klasifikáciiArchív

16.11.2015, Mgr. Jozef Sýkora, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022

Účtovanie príjmu a výdavku štipendií v príspevkovej organizáciiGarancia

15.3.2018, Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Účtovanie členských príspevkov v roku 2020Archív

20.2.2020, Dr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Klasifikácia investičnej akcie v obci v roku 2018Archív

27.11.2018, Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Spôsob účtovania vecného bremena v roku 2018Archív

25.9.2018, Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Účtovanie členských príspevkov v roku 2020Garancia

18.2.2020, PhDr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Účtovanie o finančnom prenájme v roku 2018Garancia

24.4.2018, Ing. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Spôsob účtovania príspevku združeniu v roku 2018Archív

16.8.2018, Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vykonávanie základnej finančnej kontroly v otázkach z praxeGarancia

8.7.2020, Dr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Smernica k účtovným a interným dokladomGarancia

29.7.2022, PhDr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Účtovanie územného plánu obce v roku 2019Archív

17.5.2019, Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Otázky a odpovede súvisiace s poskytovaní finančných transferovGarancia

20.9.2017, Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ekonomická klasifikácia - doprava pri nákupe posypového materiáluArchív

27.8.2021, Ing. Štefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Používanie biometrického dochádzkového termináluGarancia

29.11.2022, Ing. Štefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Účtovanie kapitálového výdavku v príspevkovej organizácii v roku 2022Garancia

29.3.2022, Ing. Štefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prebytok z rozpočtu obce z roku 2020Archív

8.2.2021, Ing. Štefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Účtovanie zmluvy o propagácii v obci v roku 2021Garancia

26.11.2021, Ing. Štefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Čo sa všetko v skratke vzťahuje na subjekt verejnej správy?Archív

31.10.2019, Dr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Preddavky v zmysle rozpočtovníctva a účtovníctvaArchív

30.6.2017, Ing. Štefan Fabian, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022

Klasifikácia výdavkov na sčítanie domov, bytov v roku 2021Archív

29.7.2021, Ing. Štefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Klasifikácia výdavkov na sčítanie domov, bytov v roku 2021Archív

27.8.2021, Ing. Štefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Obstaranie majetku v obci vlastnou činnosťou v roku 2022Garancia

26.1.2022, Ing. Štefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Účtovanie stravných lístkov a ekonomická klasifikáciaGarancia

26.6.2017, Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ekonomická klasifikácia - doprava pri nákupe posypového materiáluArchív

29.7.2021, Ing. Štefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Čo sa všetko v skratke vzťahuje na subjekt verejnej správy?Garancia

11.11.2019, Dr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Účtovanie koncesionárskych poplatkov v roku 2019Archív

17.4.2019, Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Reprezentačné výdavkyArchív

9.3.2017, Ing. Štefan Fabian, PhD. Ing. Ján Šelbacký, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022

Účtovanie rekonštrukcie miestnych komunikácií v obci v roku 2022Garancia

26.5.2022, Ing. Štefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Obstaranie majetku v obci vlastnou činnosťou v roku 2022Garancia

25.1.2022, Ing. Štefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Zostavovanie a členenie rozpočtuArchív

19.3.2019, Ing. Iveta Harušťáková, Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Miestny poplatok za rozvoj v otázkach a odpovediach v roku 2017Archív

12.1.2017, Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer