dnes je 30.6.2022

Účtovanie zálohových faktúr vo verejnej správe v roku 2018Archív

24.10.2018, Mgr. Jozef Sýkora, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie vo verejnej správeGarancia

4.10.2016, Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Účtovanie príjmu a výdavku štipendií v príspevkovej organizáciiGarancia

15.3.2018, Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Príručka na zostavenie návrhu rozpočtu na roky 2018-2020Garancia

26.4.2017, Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Účtovanie a klasifikácia častých výdavkov v praxi v roku 2019Archív

15.4.2019, Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Klasifikácia investičnej akcie v obci v roku 2018Archív

27.11.2018, Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Účtovanie členských príspevkov v roku 2018Garancia

19.2.2018, Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Účtovanie členských príspevkov v roku 2020Archív

18.2.2020, PhDr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Účtovanie členských príspevkov v roku 2020Archív

20.2.2020, Dr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Príručka na zostavenie rozpočtu na roky 2018 až 2020Garancia

21.6.2017, Ing. Ingrid Konečná Veverková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Spôsob účtovania vecného bremena v roku 2018Archív

25.9.2018, Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vykonávanie základnej finančnej kontroly v otázkach z praxeGarancia

8.7.2020, Dr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Účtovný zápis zriadenia vecného bremenaGarancia

19.10.2016, Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Účtovanie o finančnom prenájme v roku 2018Garancia

24.4.2018, Ing. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Výdavky na reprezentáciu a propagáciu vo verejnej správeGarancia

14.11.2017, Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Spôsob účtovania príspevku združeniu v roku 2018Archív

16.8.2018, Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Účtovanie odstúpených nevymožiteľných pohľadávokGarancia

24.8.2016, Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Účtovanie územného plánu obce v roku 2019Archív

17.5.2019, Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Účtovanie úhrady odmeny na základe licenčnej zmluvyGarancia

5.12.2016, Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentár k zákonu o RPVS - § 9 - KapitolyArchív

6.6.2021, Dr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2021 | 2019

Otázky a odpovede súvisiace s poskytovaní finančných transferovGarancia

20.9.2017, Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Klasifikácia výdavkov na sčítanie domov, bytov v roku 2021Archív

27.8.2021, Ing. Štefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Klasifikácia výdavkov na sčítanie domov, bytov v roku 2021Archív

29.7.2021, Ing. Štefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Ekonomická klasifikácia - doprava pri nákupe posypového materiáluArchív

29.7.2021, Ing. Štefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Ekonomická klasifikácia - doprava pri nákupe posypového materiáluArchív

27.8.2021, Ing. Štefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Účtovanie zmluvy o propagácii v obci v roku 2021Garancia

26.11.2021, Ing. Štefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Reprezentačné výdavkyGarancia

9.3.2017, Ing. Štefan Fabian, PhD. Ing. Ján Šelbacký, Zdroj: Verlag Dashöfer