Darček mesiaca
Princípy účtovania a vykazovania finančných účtov v roku 2019

 

PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
Najbližšia daňová povinnosť
23.4.2019 - Daň z pridanej hodnoty
Platné od 16.3.2016
Jednodňové refinančné operácie 0,25 %
Hlavné refinančné operácie 0,00 %
Jednodňové sterilizačné operácie -0,40 %
viac
B
Cestovné náhrady
Stravné v SR

5 - 12 hodín

4,80 €

12 - 18 hodín

7,10 €

nad 18 hodín

10,90 €

 

ostatné
VESTNÍK VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
2019
PoUtStŠtPiSoNe
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930     
<marec  máj>
PDF na stiahnutie

Ak sa stanete našim zákazníkom, získate od nás 4x ročne tlačený zákaznícky spravodaj

 

 

EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ

 

PREDPOVEĎ POČASIA

 

 

Najnovšie

Príspevok na dopravu zo sociálneho fondu v roku 2019Garancia

19.4.2019, Ing. Jarmila Belešová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Môžeme si v čerpaní zo sociálneho fondu nastaviť čerpanie tak, aby zamestnanci, ktorí do práce dochádzajú dostali pravidelný príspevok na dopravu? (máme odborovú organizáciu aj kolektívnu zmluvu) Pohľad autora na problematiku: ...
viac

Výška stravného v roku 2019Garancia

18.4.2019, Ing. Jarmila Belešová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Prosíme o informáciu, ako máme počítať výšku stravného pre zamestnanca, ktorý sa zo zdravotných dôvodov nestravuje v ŠJ. Cena jedla je 2,52€. Zo soc. fondu sa prispieva 0,20€. Koľko eur máme zaplatiť za 1 obed? Pohľad autora na ...
viac

Poskytnutie vozidla zamestnancovi na súkromné účely v roku 2019Garancia

18.4.2019, Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer
Príspevok sa svojim obsahom venuje dopytovanej téme poskytovania motorového vozidla zamestnancovi na súkromné účely. Téma je spracovaná najmä pre organizácie štátnej správy, a to z viacerých faktorov podľa dikcie osobitných predpisov, ...
viac

Účtovanie koncesionárskych poplatkov v roku 2019Garancia

17.4.2019, Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ako sa účtujú poplatky RTVS (koncesionárske poplatky) a aká je ekonomická klasifikácia? Sme príspevková organizácia zriadená mestom Odpoveď: Subjekt verejnej správy účtuje náklad na úhradu koncesionárskych poplatkov Rozhlasu a televízii ...
viac

Typy nepeňažných príjmov v roku 2018Garancia

16.4.2019, Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Príjmom zamestnanca je okrem peňažného plnenia aj nepeňažné plnenie poskytnuté zamestnávateľom. Medzi nepeňažné príjmy je možné zaradiť poskytnutie pôžičky s úrokom nižším alebo žiadnym, uzatvorenie a uhradenie poistnej sumy životnej ...
viac

Úbytky a škody v účtovníctve ROPO, obcí a VUC v roku 2019Garancia

16.4.2019, Ing. Ingrid Šabíková, PhD, Zdroj: Verlag Dashöfer
Podľa § 29 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve inventarizácia je činnosť, ktorou účtovná jednotka overuje, či stav majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov v účtovníctve zodpovedá skutočnosti. Podľa § 30 ods. 5 zákona ...
viac

Adaptácia nových zamestnancov na pracoviskuGarancia

16.4.2019, Mgr. MSc. Soňa Štefková, PgCert., Zdroj: Verlag Dashöfer
Súčasťou onboarding je zoznámenie nového zamestnanca s pracovnou náplňou a podmienkami práce, vytváranie vzťahov ku kolegom, nadriadeným aj k celej organizácii a formovanie pocitu spolupatričnosti, zodpovednosti a lojality k ...
viac

Kreatívna náborová inzerciaGarancia

16.4.2019, Mgr. MSc. Soňa Štefková, PgCert., Zdroj: Verlag Dashöfer
Už dávno si uchádzači o pozície nepodávajú dvere. Dobrých ľudí musí správny “ejčárista“ ťažko hľadať. Vždy používané “hľadáme, požadujeme, ponúkame“ musí zabaliť do zlatého baliaceho papiera a ozdobiť trblietavou mašľou. Pozrite ...
viac

Oddlženie nemocníc s právnou formou nezisková organizáciaGarancia

15.4.2019, Ing. Michaela Vidová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Uznesením vlády Slovenskej republiky č. 425/2017 bola schválená koncepcia oddlženia zdravotníckych zariadení, v zmysle ktorej oddlženie predstavuje mimoriadny nástroj štátu, ktorý zabezpečuje stabilizáciu verejného záujmu v oblasti ...
viac

Postavenie riaditeľa školy voči starostovi obce v roku 2019Garancia

15.4.2019, Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer
Obraciame sa na Vás s prosbou o zodpovedanie niekoľkých otázok. Pracujem v ZŠ vo Vrbove ako riaditeľka školy. Sme plnoorganizovaná ZŠ s právnou subjektivitou. A už dlhšie hľadám odpovede na svoje otázky, keďže každý má výklad zákona podľa ...
viac
Najčítanejšie

Účtovanie na finančných účtoch formou príkladovGarancia

12.1.2019, Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Ing. Štefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Obdobne ako v iných častiach tejto príručky, aj v časti venovanej finančným účtom uvádzame príklady účtovania v rôznych typoch účtovných jednotiek štátnej správy a samosprávy aj so súvisiacimi ekonomickými ...
viac Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016

Zaraďovanie do platových stupňov vo verejnej správeArchív

13.9.2012, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer
Jediným kritériom na zaradenie zamestnanca do platového stupňa v rámci verejnej správy je započítaná prax . Po prvom zaradení zamestnanca do platového stupňa sa jeho plat za predpokladu, že vykonáva rovnakú pracovnú činnosť, s narastajúcou praxou automaticky ...
viac

Smernica upravujúca obeh účtovných dokladov a podpisové vzory v POArchív

7.1.2019, Ing. Miriam Majorová, Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Miriam Majorová; Mgr. Jozef Sýkora, MBA Stiahnuť dokument Vnútorný predpis (interná smernica) je vypracovaný v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a v zmysle Opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. ...
viac Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016

Základná finančná kontrola a jej aplikácia v praxiArchív

30.6.2017, Ing. Iveta Harušťáková, Mgr. Jozef Sýkora, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Iveta Harušťáková; Mgr. Jozef Sýkora MBA Problematiku základnej finančnej kontroly s účinnosťou od 1. 1. 2016 novo upravuje ustanovenie § 7 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ...
viac Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2016

Dlhodobý majetok v neziskových účtovných jednotkách - Podsúvahové účtyGarancia

6.11.2018, Ing. Jana Vršková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Účtová skupina 77 až 79 - Podsúvahové účty Účtovná jednotka si vytvára podľa svojho rozhodnutia jednotlivé podsúvahové účty s číslami 771 až 798. Na týchto účtoch sa účtuje majetok, ktorý sa nevykazuje v súvahe, ale je pre účtovnú jednotku ...
viac Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2016
Najnovšie Právne predpisy
  • 80/2019 Z.z. novela vyhl. č. 416/2012 Z. z. (vyšlo dňa: 20.3.2019 v čiastke č. 31)
  • 82/2019 Z.z. o uložení kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa a dodatkov ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa (vyšlo dňa: 25.3.2019 v čiastke č. 33)
  • 83/2019 Z.z. novela niektorých zákonov v súvislosti s vystúpením Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Európskej únie bez dohody (vyšlo dňa: 29.3.2019 v čiastke č. 34)
  • 88/2019 Z.z. novela zák. č. 385/2018 Z. z. a č. 595/2003 Z. z. (vyšlo dňa: 9.4.2019 v čiastke č. 37)
  • 89/2019 Z.z. ustanovuje vzor vyúčtovania mesačného príspevku prevádzkovateľa hazardnej hry (vyšlo dňa: 11.4.2019 v čiastke č. 38)
  • 90/2019 Z.z. vo veci nesúladu zákona č. 340/2016 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 120/1993 Z. z. o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňajú niektoré zákony, s čl. 1 ods. 1 prvou vetou a čl. 2 ods. 2 v spojení s čl. 20 ods. 1 a čl. 13 ods. 4 Ústavy Slovenskej republiky (vyšlo dňa: 12.4.2019 v čiastke č. 39)
  • 91/2019 Z.z. o neprimeraných podmienkach v obchode s potravinami (vyšlo dňa: 12.4.2019 v čiastke č. 39)
  • 93/2019 Z.z. novela zák. č. 50/1976 Zb. (vyšlo dňa: 16.4.2019 v čiastke č. 40)
  • 95/2019 Z.z. o informačných technológiách vo verejnej správe (vyšlo dňa: 18.4.2019 v čiastke č. 41)
  • 99/2019 Z.z. novela úst. zák. č. 460/1992 Zb. (vyšlo dňa: 18.4.2019 v čiastke č. 41)
SEMINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA

Vedenie účtovníctva a daňové povinnosti v neziskovej organizácii

29.1.2019, Bratislava
Lektorka: Ing. Hedviga Vadinová
Seminár poskytne účastníkom všetky potrebné informácie o vedení účtovnej evidencie neziskových organizácií, prehľad v daňových povinnostiach a zároveň ponúka právne minimum týkajúce sa tretieho sektora... Prihláška tu!

Správa registratúrnych záznamov a archív organizácie

12.3.2019, Bratislava
Lektorka: PhDr. Mária Munková
Získajte prehľad o správe registratúrnych záznamov a archívu organizácie. Školenie je zamerané i na prehľad aktuálnych pravidiel a trendov v správe dokumentov a v starostlivosti o archívne dokumenty ich pôvodcov... Prihláška tu!

Odmeňovanie a zaraďovanie zamestnancov do platových tried

24.4.2019, Bratislava
Lektorka: Jarmila Belešová
Rozšírte si svoje odborné vedomosti z problematiky odmeňovania zamestnancov škôl a školských zariadení. Zistite, aké osobitosti so sebou prináša odmeňovanie pedagogických zamestnancov. Na seminári získate okrem iného aj prehľad povinných písomností v súvislosti s odmeňovaním zamestnancov a výkon základnej finančnej kontroly v súvislosti s odmeňovaním.... Prihláška tu!

 

 

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: