Darček mesiaca
Účtovanie zásob vo verejnej správe v roku 2018

 

PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
Najbližšia daňová povinnosť
22.10.2018 - Daň z pridanej hodnoty

Ďalšie povinnosti pre tento deň...
Platné od 16.3.2016
Jednodňové refinančné operácie 0,25 %
Hlavné refinančné operácie 0,00 %
Jednodňové sterilizačné operácie -0,40 %
viac
B
Cestovné náhrady
Stravné v SR

5 - 12 hodín

4,80 €

12 - 18 hodín

7,10 €

nad 18 hodín

10,90 €

 

ostatné
VESTNÍK VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
október 2018
PoUtStŠtPiSoNe
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    
<september  november>
PDF na stiahnutie

Ak sa stanete našim zákazníkom, získate od nás 4x ročne tlačený zákaznícky spravodaj

 

 

EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ

 

PREDPOVEĎ POČASIA

 

 

Najnovšie

Náklady budúcich období v štátnej rozpočtovej organizáciiGarancia

10.10.2018, Ing. Ingrid Šabíková PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Rozpočtové organizácie štátu, príspevkové organizácie štátu, štátne fondy, obce (vrátane ich rozpočtových a príspevkových organizácií) a vyššie územné celky (vrátane ich rozpočtových a príspevkových organizácií) vedú účtovníctvo v ...
viac

Definícia technického zhodnotenia hmotného a nehmotného majetku v rozpočtových a príspevkových organizáciách a obciach z účtovného hľadiskaGarancia

8.10.2018, Ing. Michaela Vidová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Problematika účtovania technického zhodnotenia je riešená v § 21 a § 22 postupov účtovania. Technické zhodnotenie sa účtuje na príslušných účtoch dlhodobého majetku. Postupy účtovania stanovujú, že ocenenie jednotlivého dlhodobého hmotného ...
viac

Rozdiel medzi účtovnými a daňovými odpismi rozpočtovej organizácie, príspevkovej organizácie a obceGarancia

5.10.2018, Ing. Michaela Vidová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie aobce odpisujú hmotný anehmotný majetok podľa § 28 zákona č. 431/2002 Z. z. oúčtovníctve vznení neskorších predpisov vsúlade súčtovnými zásadami aúčtovnými metódami. Účtovné odpisy predstavujú ...
viac

Nové metodiky úradu na ochranu osobných údajovGarancia

4.10.2018, Zdroj: Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky
Na základe podnetov verejnosti pripravil úrad na ochranu osobných údajov nové metodické usmernenia. Na základe podnetov verejnosti pripravil úrad na ochranu osobných údajov nové metodické usmernenia: Povinnosti prevádzkovateľa e-shopu z pohľadu ochrany ...
viac

Obstaranie a spotreba cenín obecnej rozpočtovej organizácieGarancia

4.10.2018, Ing. Ingrid Šabíková PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Pri ceninách, ktorými sú kolky, známky, diaľničné nálepky, môže účtovná jednotka stanoviť ich účtovanie priamo do spotreby ako náklad za prevádzkovú činnosť, ak sa zväčša nenakupujú do zásoby, ale sa hneď použijú (t. j. spotrebujú). ...
viac

Novela zákona o dani z príjmov od 1.10.2018 a od 1.1.2019Garancia

1.10.2018, Ing. Alena Zábojová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Národná rada Slovenskej republiky dňa 20. júna 2018 schválila zákon č. 213/2018 Z.z. o dani z poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V čl. IV. tohto zákona o poistení bol upravený aj zákon č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v  ...
viac

Komentár k ZDP § 19 - Daňové výdavkyGarancia

1.10.2018, Ing. Viera Mezeiová, Ing. Peter Horniaček, Ing. Ailina Hanková, Zdroj: Verlag Dashöfer
§ 19 (1) Ak výšku výdavku (nákladu) limituje osobitný predpis,  83 ) preukázaný výdavok (náklad) možno zahrnúť do daňových výdavkov najviac do výšky tohto limitu. Ak výšku výdavku (nákladu) limituje ...
viac Dostupné v časových verziách: 2018 | 2017 | 2016 | 2015

Komentár k ZDP § 52zs - Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. októbra 2018Garancia

1.10.2018, Ing. Ailina Hanková, Zdroj: Verlag Dashöfer
§ 52zs Ustanovenia § 2 písm. ai) , § 8 ods. 1 písm. t) a ods. 17 , § 17 ods. 3 písm. n) a o) a ods. 43 , § 19 ods. 2 písm. v) a § 25b sa prvýkrát použijú pri podaní daňového priznania po 30. septembri 2018. Ustanovenia ZDP o zdanení príjmov ...
viac

Komentár k ZDP § 25bGarancia

1.10.2018, Ing. Ailina Hanková, Zdroj: Verlag Dashöfer
§ 25b (1) Vstupnou cenou virtuálnej meny je a) obstarávacia cena, 118) ak bola virtuálna mena nadobudnutá kúpou, b) reálna hodnota, 119b) ak bola virtuálna mena nadobudnutá výmenou za inú virtuálnu menu. (2) Vstupnou cenou majetku a služby ...
viac

Komentár k ZDP § 8 - Ostatné príjmyGarancia

28.9.2018, Ing. Viera Mezeiová, Ing. Peter Horniaček, Ing. Ailina Hanková, Zdroj: Verlag Dashöfer
§ 8 (1) Ostatnými príjmami, ak nejde o príjmy podľa § 5 až 7 , sú najmä a) príjmy z príležitostných činností vrátane príjmov z príležitostnej poľnohospodárskej výroby, lesného a vodného hospodárstva ...
viac Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015
Najčítanejšie

Dlhodobý majetok v neziskových účtovných jednotkách - Podsúvahové účtyGarancia

4.5.2018, Ing. Jana Vršková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Účtová skupina 77 až 79 - Podsúvahové účty Účtovná jednotka si vytvára podľa svojho rozhodnutia jednotlivé podsúvahové účty s číslami 771 až 798. Na týchto účtoch sa účtuje majetok, ktorý sa nevykazuje v súvahe, ale je pre účtovnú jednotku ...
viac Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015

Neplatené voľno zamestnanca z pohľadu Zákonníka práce v roku 2018Archív

12.7.2018, JUDr. Zdeňka Dvoranová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Odo dňa, keď vznikol pracovný pomer, zamestnávateľ je povinný podľa § 47 ZP prideľovať zamestnancovi prácu podľa pracovnej zmluvy, platiť mu za vykonanú prácu mzdu, utvárať podmienky na plnenie pracovných úloh a dodržiavať ostatné ...
viac

Účtovanie súdnych poplatkov, trov a znaleckej odmenyGarancia

30.6.2017, Ing. Ladislav Zakhar PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Ako máme účtovať nasledovnú záležitosť? Prehrali sme súdny spor a máme zaplatiť sumu 14 780,90 eur a úroky z omeškania vo výške 3096,90 eur, t.j. spolu 17 877,80 eur. Je to pre nás považované za škodu? My ako neúspešný účastník musíme ...
viac Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015

Účtovanie na finančných účtoch formou príkladovGarancia

23.10.2017, Ing. Miriam Majorová, PhD., Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Miriam Majorová, PhD.; Mgr. Jozef Sýkora, MBA Obdobne ako v iných častiach tejto príručky, aj v časti venovanej finančným účtom uvádzame príklady účtovania v rôznych typoch účtovných jednotiek štátnej správy a samosprávy aj so súvisiacimi ekonomickými ...
viac Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015

Smernica upravujúca obeh účtovných dokladov a podpisové vzory v POGarancia

24.1.2018, Ing. Miriam Majorová, Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Miriam Majorová; Mgr. Jozef Sýkora, MBA Stiahnuť dokument Názov organizácie:       Názov internej smernice:   Obeh účtovných dokladov a podpisové vzory   Poradové číslo smernice:       Dátum vyhotovenia internej smernice:       Za správnosť smernice ...
viac Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015
Najnovšie Právne predpisy
  • 266/2018 Z.z. novela vyhl. č. 250/2017 Z. z. (vyšlo dňa: 25.9.2018 v čiastke č. 96)
  • 268/2018 Z.z. novela zák. č. 2/1991 Zb. (vyšlo dňa: 26.9.2018 v čiastke č. 97)
  • 269/2018 Z.z. o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania (vyšlo dňa: 26.9.2018 v čiastke č. 97)
  • 270/2018 Z.z. novela zák. č. 131/2002 Z. z. (vyšlo dňa: 26.9.2018 v čiastke č. 97)
  • 271/2018 Z.z. vo veci Ustanovenia § 5b zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa (vyšlo dňa: 27.9.2018 v čiastke č. 98)
  • 272/2018 Z.z. novela op. č. 601/2007 Z. z. (vyšlo dňa: 1.10.2018 v čiastke č. 99)
  • 273/2018 Z.z. novela op. č. 740/2002 Z. z. (vyšlo dňa: 1.10.2018 v čiastke č. 99)
  • 282/2018 Z.z. novela zák. č. 461/2003 Z. z. (vyšlo dňa: 11.10.2018 v čiastke č. 105)
  • 284/2018 Z.z. novela zák. č. 338/2000 Z. z. (vyšlo dňa: 15.10.2018 v čiastke č. 106)
  • 290/2018 Z.z. novela zák. č. 467/2002 Z. z. a č. 530/2011 Z. z. (vyšlo dňa: 17.10.2018 v čiastke č. 108)
SEMINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA

Vedenie účtovníctva a daňové povinnosti v neziskovej organizácii

9.11.2018, Bratislava
Lektorka: Ing. Hedviga Vadinová
Seminár poskytne účastníkom všetky potrebné informácie o vedení účtovnej evidencie neziskových organizácií, prehľad v daňových povinnostiach a zároveň ponúka právne minimum týkajúce sa tretieho sektora... Prihláška tu!

Správa registratúrnych záznamov a archív organizácie

27.11.2018, Bratislava
Lektorka: PhDr. Mária Munková
Získajte prehľad o správe registratúrnych záznamov a archívu organizácie. Školenie je zamerané i na prehľad aktuálnych pravidiel a trendov v správe dokumentov a v starostlivosti o archívne dokumenty ich pôvodcov... Prihláška tu!

Odmeňovanie a zaraďovanie zamestnancov do platových tried

24.4.2019, Bratislava
Lektorka: Jarmila Belešová
Rozšírte si svoje odborné vedomosti z problematiky odmeňovania zamestnancov škôl a školských zariadení. Zistite, aké osobitosti so sebou prináša odmeňovanie pedagogických zamestnancov. Na seminári získate okrem iného aj prehľad povinných písomností v súvislosti s odmeňovaním zamestnancov a výkon základnej finančnej kontroly v súvislosti s odmeňovaním.... Prihláška tu!

 

 

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: