Darček mesiaca
Princípy účtovania a vykazovania finančných účtov v roku 2019

 

PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
Najbližšia daňová povinnosť
23.4.2019 - Daň z pridanej hodnoty
Platné od 16.3.2016
Jednodňové refinančné operácie 0,25 %
Hlavné refinančné operácie 0,00 %
Jednodňové sterilizačné operácie -0,40 %
viac
B
Cestovné náhrady
Stravné v SR

5 - 12 hodín

4,80 €

12 - 18 hodín

7,10 €

nad 18 hodín

10,90 €

 

ostatné
VESTNÍK VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
2019
PoUtStŠtPiSoNe
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930     
<marec  máj>
PDF na stiahnutie

Ak sa stanete našim zákazníkom, získate od nás 4x ročne tlačený zákaznícky spravodaj

 

 

EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ

 

PREDPOVEĎ POČASIA

 

 

Najnovšie

Príspevok na dopravu zo sociálneho fondu v roku 2019Garancia

19.4.2019, Ing. Jarmila Belešová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Môžeme si v čerpaní zo sociálneho fondu nastaviť čerpanie tak, aby zamestnanci, ktorí do práce dochádzajú dostali pravidelný príspevok na dopravu? (máme odborovú organizáciu aj kolektívnu zmluvu) Pohľad autora na problematiku: ...
viac

Výška stravného v roku 2019Garancia

18.4.2019, Ing. Jarmila Belešová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Prosíme o informáciu, ako máme počítať výšku stravného pre zamestnanca, ktorý sa zo zdravotných dôvodov nestravuje v ŠJ. Cena jedla je 2,52€. Zo soc. fondu sa prispieva 0,20€. Koľko eur máme zaplatiť za 1 obed? Pohľad autora na ...
viac

Poskytnutie vozidla zamestnancovi na súkromné účely v roku 2019Garancia

18.4.2019, Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer
Príspevok sa svojim obsahom venuje dopytovanej téme poskytovania motorového vozidla zamestnancovi na súkromné účely. Téma je spracovaná najmä pre organizácie štátnej správy, a to z viacerých faktorov podľa dikcie osobitných predpisov, ...
viac

Účtovanie koncesionárskych poplatkov v roku 2019Garancia

17.4.2019, Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ako sa účtujú poplatky RTVS (koncesionárske poplatky) a aká je ekonomická klasifikácia? Sme príspevková organizácia zriadená mestom Odpoveď: Subjekt verejnej správy účtuje náklad na úhradu koncesionárskych poplatkov Rozhlasu a televízii ...
viac

Typy nepeňažných príjmov v roku 2018Garancia

16.4.2019, Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Príjmom zamestnanca je okrem peňažného plnenia aj nepeňažné plnenie poskytnuté zamestnávateľom. Medzi nepeňažné príjmy je možné zaradiť poskytnutie pôžičky s úrokom nižším alebo žiadnym, uzatvorenie a uhradenie poistnej sumy životnej ...
viac

Adaptácia nových zamestnancov na pracoviskuGarancia

16.4.2019, Mgr. MSc. Soňa Štefková, PgCert., Zdroj: Verlag Dashöfer
Súčasťou onboarding je zoznámenie nového zamestnanca s pracovnou náplňou a podmienkami práce, vytváranie vzťahov ku kolegom, nadriadeným aj k celej organizácii a formovanie pocitu spolupatričnosti, zodpovednosti a lojality k ...
viac

Kreatívna náborová inzerciaGarancia

16.4.2019, Mgr. MSc. Soňa Štefková, PgCert., Zdroj: Verlag Dashöfer
Už dávno si uchádzači o pozície nepodávajú dvere. Dobrých ľudí musí správny “ejčárista“ ťažko hľadať. Vždy používané “hľadáme, požadujeme, ponúkame“ musí zabaliť do zlatého baliaceho papiera a ozdobiť trblietavou mašľou. Pozrite ...
viac

Úbytky a škody v účtovníctve ROPO, obcí a VUC v roku 2019Garancia

16.4.2019, Ing. Ingrid Šabíková, PhD, Zdroj: Verlag Dashöfer
Podľa § 29 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve inventarizácia je činnosť, ktorou účtovná jednotka overuje, či stav majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov v účtovníctve zodpovedá skutočnosti. Podľa § 30 ods. 5 zákona ...
viac

Oddlženie nemocníc s právnou formou nezisková organizáciaGarancia

15.4.2019, Ing. Michaela Vidová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Uznesením vlády Slovenskej republiky č. 425/2017 bola schválená koncepcia oddlženia zdravotníckych zariadení, v zmysle ktorej oddlženie predstavuje mimoriadny nástroj štátu, ktorý zabezpečuje stabilizáciu verejného záujmu v oblasti ...
viac

Postavenie riaditeľa školy voči starostovi obce v roku 2019Garancia

15.4.2019, Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer
Obraciame sa na Vás s prosbou o zodpovedanie niekoľkých otázok. Pracujem v ZŠ vo Vrbove ako riaditeľka školy. Sme plnoorganizovaná ZŠ s právnou subjektivitou. A už dlhšie hľadám odpovede na svoje otázky, keďže každý má výklad zákona podľa ...
viac
Najčítanejšie

Smernica upravujúca obeh účtovných dokladov a podpisové vzory v POArchív

7.1.2019, Ing. Miriam Majorová, Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Miriam Majorová; Mgr. Jozef Sýkora, MBA Stiahnuť dokument Vnútorný predpis (interná smernica) je vypracovaný v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a v zmysle Opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. ...
viac Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016

Základná finančná kontrola a jej aplikácia v praxiArchív

30.6.2017, Ing. Iveta Harušťáková, Mgr. Jozef Sýkora, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Iveta Harušťáková; Mgr. Jozef Sýkora MBA Problematiku základnej finančnej kontroly s účinnosťou od 1. 1. 2016 novo upravuje ustanovenie § 7 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ...
viac Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2016

Účtovanie na finančných účtoch formou príkladovGarancia

12.1.2019, Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Ing. Štefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Obdobne ako v iných častiach tejto príručky, aj v časti venovanej finančným účtom uvádzame príklady účtovania v rôznych typoch účtovných jednotiek štátnej správy a samosprávy aj so súvisiacimi ekonomickými ...
viac Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016

Zaraďovanie do platových stupňov vo verejnej správeArchív

13.9.2012, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer
Jediným kritériom na zaradenie zamestnanca do platového stupňa v rámci verejnej správy je započítaná prax . Po prvom zaradení zamestnanca do platového stupňa sa jeho plat za predpokladu, že vykonáva rovnakú pracovnú činnosť, s narastajúcou praxou automaticky ...
viac

Dlhodobý majetok v neziskových účtovných jednotkách - Podsúvahové účtyGarancia

6.11.2018, Ing. Jana Vršková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Účtová skupina 77 až 79 - Podsúvahové účty Účtovná jednotka si vytvára podľa svojho rozhodnutia jednotlivé podsúvahové účty s číslami 771 až 798. Na týchto účtoch sa účtuje majetok, ktorý sa nevykazuje v súvahe, ale je pre účtovnú jednotku ...
viac Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2016
Najnovšie Právne predpisy
  • 80/2019 Z.z. novela vyhl. č. 416/2012 Z. z. (vyšlo dňa: 20.3.2019 v čiastke č. 31)
  • 82/2019 Z.z. o uložení kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa a dodatkov ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa (vyšlo dňa: 25.3.2019 v čiastke č. 33)
  • 83/2019 Z.z. novela niektorých zákonov v súvislosti s vystúpením Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Európskej únie bez dohody (vyšlo dňa: 29.3.2019 v čiastke č. 34)
  • 88/2019 Z.z. novela zák. č. 385/2018 Z. z. a č. 595/2003 Z. z. (vyšlo dňa: 9.4.2019 v čiastke č. 37)
  • 89/2019 Z.z. ustanovuje vzor vyúčtovania mesačného príspevku prevádzkovateľa hazardnej hry (vyšlo dňa: 11.4.2019 v čiastke č. 38)
  • 90/2019 Z.z. vo veci nesúladu zákona č. 340/2016 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 120/1993 Z. z. o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňajú niektoré zákony, s čl. 1 ods. 1 prvou vetou a čl. 2 ods. 2 v spojení s čl. 20 ods. 1 a čl. 13 ods. 4 Ústavy Slovenskej republiky (vyšlo dňa: 12.4.2019 v čiastke č. 39)
  • 91/2019 Z.z. o neprimeraných podmienkach v obchode s potravinami (vyšlo dňa: 12.4.2019 v čiastke č. 39)
  • 93/2019 Z.z. novela zák. č. 50/1976 Zb. (vyšlo dňa: 16.4.2019 v čiastke č. 40)
  • 95/2019 Z.z. o informačných technológiách vo verejnej správe (vyšlo dňa: 18.4.2019 v čiastke č. 41)
  • 99/2019 Z.z. novela úst. zák. č. 460/1992 Zb. (vyšlo dňa: 18.4.2019 v čiastke č. 41)
SEMINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA

Vedenie účtovníctva a daňové povinnosti v neziskovej organizácii

29.1.2019, Bratislava
Lektorka: Ing. Hedviga Vadinová
Seminár poskytne účastníkom všetky potrebné informácie o vedení účtovnej evidencie neziskových organizácií, prehľad v daňových povinnostiach a zároveň ponúka právne minimum týkajúce sa tretieho sektora... Prihláška tu!

Správa registratúrnych záznamov a archív organizácie

12.3.2019, Bratislava
Lektorka: PhDr. Mária Munková
Získajte prehľad o správe registratúrnych záznamov a archívu organizácie. Školenie je zamerané i na prehľad aktuálnych pravidiel a trendov v správe dokumentov a v starostlivosti o archívne dokumenty ich pôvodcov... Prihláška tu!

Odmeňovanie a zaraďovanie zamestnancov do platových tried

24.4.2019, Bratislava
Lektorka: Jarmila Belešová
Rozšírte si svoje odborné vedomosti z problematiky odmeňovania zamestnancov škôl a školských zariadení. Zistite, aké osobitosti so sebou prináša odmeňovanie pedagogických zamestnancov. Na seminári získate okrem iného aj prehľad povinných písomností v súvislosti s odmeňovaním zamestnancov a výkon základnej finančnej kontroly v súvislosti s odmeňovaním.... Prihláška tu!

 

 

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: