dnes je 6.10.2022

Najnovšie

Podrobnosti k nariadeniu 313/2022 Z. z. - nariadenie vlády SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie č. 103/2020 Z. z. o niektorých opatreniach v oblasti dotácií v pôsobnosti MPSVaR SR v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19Garancia

5.10.2022, JUDr. Renáta Považanová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Renáta Považanová Vláda Slovenskej republiky môže v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu ustanoviť nariadením vlády na obdobie v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu alebo na obdobie bezprostredne nasledujúce po skončení mimoriadnej situácie ...

OP KŽP - Podpora recyklácie a vybraných spôsobov zhodnocovania odpadovGarancia

4.10.2022, Zdroj: Verlag Dashöfer, Zdroj: Ministerstvo životného prostredia SR

... Zdroj: Verlag Dashöfer Ministerstvo životného prostredia SR, ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia v najbližšej dobe vyhlási 77. výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Operačného programu Kvalita životného prostredia. Zameraná bude ...

Návrh nového zákona plánuje smerovať Slovensko k čistejšiemu ovzdušiuGarancia

4.10.2022, Zdroj: Verlag Dashöfer, Zdroj: Ministerstvo životného prostredia SR

... Zdroj: Verlag Dashöfer Znižovanie celkového množstva emisií vypúšťaných do ovzdušia, zvyšovanie kvality ovzdušia, aj obmedzenie množstva emisií priamo na zdroji. Tieto tri hlavné línie sleduje návrh nového zákona o ochrane ovzdušia z dielne Ministerstva životného prostredia SR (MŽP). Nový legislatívny ...

SR má rokovať, nie vyhrážať sa, riešením je strop pre emisné povolenkyGarancia

4.10.2022, Zdroj: Verlag Dashöfer, Zdroj: SITA

... Zdroj: Verlag Dashöfer Vláda sa nemá ostatným členským štátom vyhrážať, ale rokovať a prinášať návrhy na celoeurópske účinné riešenia energetickej krízy. Trvať by mala aj na dočasnom zastropovaní cien emisných povoleniek na európskom trhu na úrovni spred pandémie. Malo by to výrazný dosah na celú Európsku ...

51981/2022 Rozhodnutie - Zmena Operačného programu Kvalita životného prostredia (verzia 14)Garancia

4.10.2022, Zdroj: Verlag Dashöfer, Zdroj: Ministerstvo životného prostredia SR

... Zdroj: Verlag Dashöfer Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, sekcia environmentálnych programov a projektov, ako rezortný orgán podľa § 57 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v spolupráci ...

V kanceláriách verejnej správy budú musieť znížiť vykurovanie na 19 stupňov CelziaGarancia

4.10.2022, Zdroj: Verlag Dashöfer, Zdroj: SITA

... Zdroj: Verlag Dashöfer Verejná správa bude musieť od novembra znížiť vo svojich administratívnych priestoroch teplotu o jeden stupeň. Ministerstvo hospodárstva SR už vydalo návrh vyhlášky o určenom čase a o určenej kvalite dodávky tepla pre konečného spotrebiteľa, ktorá upravuje vnútorné teploty vykurovaných ...

Podiel realitných fondov rastieGarancia

4.10.2022, Zdroj: Verlag Dashöfer, Zdroj: SITA

... Zdroj: Verlag Dashöfer Ku koncu júna predstavovali aktíva investičných podielových fondov podľa údajov Národnej banky Slovenska objem 9,2 mld. eur. V medziročnom porovnaní je to nárast o 6,1 %. Oproti predchádzajúcemu kvartálu však ich objem zaznamenal pokles o 3 %. Dôvodom bol pokles aktív dlhopisových ...

Vláda schválila na návrh envirorezortu súbor opatrení na zníženie spotreby energií vo verejnej správeGarancia

4.10.2022, Zdroj: Verlag Dashöfer, Zdroj: Ministerstvo životného prostredia SR

... Zdroj: Verlag Dashöfer Ministerstvo životného prostredia SR (MŽP SR) sa od začiatku energetickej krízy, spôsobenej agresiou Ruska voči Ukrajine, aktívne zúčastňuje odbornej diskusie k riešeniu tejto nevídanej hrozby. Štát musí ísť príkladom. Preto minister životného prostredia Ján Budaj dnes predložil ...

Ministerstvo dopravy reaguje na rast cien stavebných materiálov, na riešení sa dohodlo aj so zástupcami stavebného sektoraGarancia

4.10.2022, Zdroj: Verlag Dashöfer, Zdroj: Ministerstvo dopravy a výstavby SR

... Zdroj: Verlag Dashöfer Ministerstvo dopravy aktualizovalo metodický pokyn, vďaka ktorému môžu stavbári žiadať o navýšenie cien pri rozostavaných stavbách. Prvú verziu zverejnilo ministerstvo ešte pre letom, na novej spolupracovali odborníci z Inštitútu dopravnej politiky, Úradu vlády SR, Štatistického ...

Vláda SR schválila novelu zákona o obchodovaní s emisnými kvótamiGarancia

4.10.2022, Zdroj: Verlag Dashöfer, Zdroj: Ministerstvo životného prostredia SR

... Zdroj: Verlag Dashöfer Vládny kabinet dnes schválil návrh novely zákona o obchodovaní s emisnými kvótami z dielne Ministerstva životného prostredia SR. Nová právna úprava prispôsobuje Európsky systém obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov (EU ETS) pre štvrté obchodovateľné obdobie 2021 & ...

viac článkov
Najčítanejšie

Tabuľka platov štátnych zamestnancov na rok 2019

18.1.2019, Mgr. Jana Takáčová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Mgr. Jana Takáčová Na základe ustanovenia § 159 ods. 1 zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov vznení neskorších predpisov platí, že vláda v nadväznosti na kolektívnu zmluvu vyššieho stupňa dohodnutú na príslušný kalendárny rok ustanoví nariadením zvýšené platové ...

Zákonné kompetencie starostu obce a obecného zastupiteľstva

18.9.2018, Mgr. Simona Laktišová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Mgr. Simona Laktišová Starosta obce a obecné zastupiteľstvo sú orgánmi obce s rôznymi kompetenciami, ktoré ustanovuje zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Starosta obce a obecné zastupiteľstvo sú orgánmi obce s rôznymi kompetenciami, ktoré ustanovuje zákon č. 369/1990 ...

Chcete vedieť koľko rokov máte odpracovaných na dôchodok? Vybavte si elektronický prístup

28.1.2020, Zdroj: Sociálna poisťovňa

... Poistenec Sociálnej poisťovne môže mať prehľad o odpracovaných rokoch a ich započítaní pre účely dávok, najmä dôchodku (teda o svojom individuálnom účte vedenom v Sociálnej poisťovni) aj bez toho, aby žiadal o výpis z účtu v papierovej podobe. Poistenec Sociálnej poisťovne môže mať prehľad o odpracovaných ...

Schválená novela zákona o verejnom obstarávaní od 1. 1. 2020 a 1.3. 2020

24.10.2019, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Národná rada Slovenskej republiky na svojej 51. schôdzi, ktorá sa začala 15. októbra 2019, schválila zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Národná ...

Postup pri podaní žiadosti o predĺženie termínu dokončenia stavby v dodatočnom stavebnom povolení v roku 2019

11.2.2019, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Alexander Škrinár, CSc. Aký postup je pri podaní žiadosti o predĺženie termínu dokončenia stavby v dodatočnom stavebnom povolení? Stavebný úrad vydáva stavebné povolenie podľa § 67 stavebného zákona s platnosťou na začatie stavby do dvoch rokov od jeho vydania. Stavebný úrad môže v odôvodnených ...

více článků
SEMINÁRE / WEBINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA

Transferové oceňovanie, dokumentácia transferového oceňovania a zmeny v roku 2022

20.10.2022, Bratislava alebo ONLINE, Ing. František Csefelvay

Dokumentácia transferového oceňovania je súborom dokladov a informácií, ktoré preukazujú spôsob tvorby transferových cien. Musí obsahovať dôkazy o tom, že ceny zodpovedajú princípu nezávislého vzťahu. Nepodceňte vzdelávanie v tejto oblasti! Prihláška tu!

Novelizované odpisy a majetok spoločnosti v roku 2022

21.10.2022, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Hedviga Vadinová

Na školení sa dozviete, čo by ste mali vedieť o odpisovaní majetku. Aký je rozdiel medzi účtovným a daňovým odpisom, koľko je odpisových skupín, kedy je povinnosť a kedy je možnosť prerušiť daňové odpisy a iné fakty o odpisovaní a platnej účtovnej a daňovej legislatíve v SR. Prihláška tu!

Zákon o odpadoch a vykonávacie predpisy – aktuálne pre rok 2022

24.11.2022, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Peter Gallovič

Školenie venované aktuálne novému zákonu o odpadoch. Získajte prehľad o všetkých zmenách, o Vašich právach a povinnostiach v roku 2022. Školenie vedie odborník Ing. Peter Gallovič. Prihláška tu!

Webináre formou otázok a odpovedí pre zákazníkov tohto portálu

Aktuality z oblasti sociálneho poistenia

Lektor: PaedDr. Mgr. Daniela Pivovarová

Dátum: 13.10.2022

Čas konania: 14:00 - 15:00

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

Zákon o slobodnom prístupe k informáciám a GDPR

Lektor: JUDr. Jakub Pavčík

Dátum: 17.10.2022

Čas konania: 9:00 - 10:00

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

Prihláste sa v prípade, že ste predplatiteľ portálu formou vyplnenia registračného formuláru.

Registrácia je záväzná!

Zoznam webinárov otázok a odpovedí a registračný formulár nájdete TU.

PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
Najbližšia daňová povinnosť
17.10.2022 - Daň z príjmu fyzickej osoby

Ďalšie povinnosti pre tento deň...
Platné od 18.9.2019
Jednodňové refinančné operácie 0,25 %
Hlavné refinančné operácie 0,00 %
Jednodňové sterilizačné operácie -0,50 %
viac
Cestovné náhrady

Stravné v SR do 31.8.2022

Opatrenie č. 116/2022 Z. z. o sumách stravného

5 - 12 hodín

6,00 €

12 - 18 hodín

9,00 €

nad 18 hodín

13,70 €

Stravné v SR od 1.9.2022

Opatrenie č. 281/2022 Z. z. o sumách

stravného

5 - 12 hodín 6,40 €
12 - 18 hodín 9,60 €
nad 18 hodín 14,50 €

 

ostatné
VESTNÍK VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
október 2022
PoUtStŠtPiSoNe
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      
<september  november>
EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ
VESTNÍKY MINISTERSTIEV
PREDPOVEĎ POČASIA