dnes je 22.1.2022

Najnovšie

Otázky a odpovede k výmazu z obchodného registra

20.1.2022, Zdroj: Ministerstvo spravodlivosti SR

... Ministerstvo spravodlivosti SR pripravilokategóriu najčastejších otázok aodpovedí, ktoré sa týkajú výmazu obchodných spoločností zobchodného registra. Ministerstvo spravodlivosti SR pripravilo kategóriu najčastejších otázok a odpovedí, ktoré sa týkajú výmazu obchodných spoločností z obchodného registra ...

ZMOS a OSOBNÝ ÚDAJ pokračujú v spolupráciGarancia

19.1.2022, Zdroj: Združenie miest a obcí Slovenska

... Združenie miest a obcí Slovenska pozitívne hodnotí minuloročnú spoluprácu so spoločnosťou Osobnyudaj.sk. Preto sa rozhodli pokračovať ďalej. V aktivitách nadviažu na doterajšie činnosti. Združenie miest a obcí Slovenska pozitívne hodnotí minuloročnú spoluprácu so spoločnosťou Osobnyudaj.sk. Preto ...

Šéf národných kontrolórov upozornil najvyšších ústavných činiteľov na riziká vo fungovaní štátnych a verejných inštitúciíGarancia

19.1.2022, Zdroj: Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky

... Nefunkčná vnútorná kontrola štátnych inštitúcií, drahý ameškajúci modul úradnej komunikácie, nedostatočná prevencia voči hazardu, či nejednotné pravidlá pri hospodárení vlesoch. To sú niektoré z tém, ktoré trápia Slovensko ana ktoré upozornil predseda Najvyššieho kontrolného úradu SR Karol Mitrík vštvrťročnej ...

Komentár k ZP § 142a Spor o podanie žiadosti o poskytnutie podpory v čase skrátenej práceGarancia

18.1.2022, Mgr. Jana Sapáková, LL.M. Eur, Eversheds Sutherland, Zdroj: Verlag Dashöfer

... § 142a Spor o podanie žiadosti o poskytnutie podpory v čase skrátenej práce (1) O spor o podanie žiadosti o poskytnutie podpory v čase skrátenej práce ide, ak nedošlo k dohode podľa § 142 ods. 5 medzi a) zamestnávateľom a zástupcami zamestnancov alebo ...

Dostupné v časových verziách: 2024 | 2023 | 2022 | 2020 | 2019

Štátne inštitúcie majú stále možnosť uchádzať sa o eurofondy na zlepšenie prístupu občanov k eGOV službám štátuGarancia

18.1.2022, Zdroj: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky

... Štátne inštitúcie môžu do 17. marca požiadať o eurofondy na zlepšenie prístupu občanov k službám štátu. Dopytovo-orientovaná výzva „Implementácia cezhraničných služieb – Jednotná digitálna brána“ z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra má za cieľumožniť prístup občanov k eGov ...

Vláda schválila novelu zákona o občianskych preukazoch, budú obsahovať biometrické údajeGarancia

18.1.2022, Zdroj: Ministerstvo vnútra SR

... Návrh novely zákona č. 395/2019 oobčianskych preukazochvypracovalo ministerstvo vnútra vsúvislosti sprijatímnariadenia Európskeho parlamentu aRady (EÚ) 2019/1157 z 20. júna 2019 oposilnení zabezpečenia preukazov totožnosti občanov Únie adokladov opobyte vydávaných občanom Únie aich rodinným príslušníkom ...

Implementácia EŠIF k 31. decembru 2021Garancia

17.1.2022, Zdroj: Ministerstvo financií SR

... Z celkového záväzku 11 operačných programov programového obdobia 2014 - 2020 (16,68 mld. eur) je k 31.12.2021 čerpanie zdrojov vo výške 8,28 mld. eur, čo predstavuje čerpanie na úrovni 49,64 %. Z celkového záväzku 11 operačných programov programového obdobia 2014 - 2020 (16,68 mld. eur) je k 31.12.2021 ...

Obce a VÚC dostanú z podielových daní o 131,7 milióna eur viacGarancia

14.1.2022, Zdroj: Finančná správa SR

... Starostovia, primátori a župani majú k dispozícii viac prostriedkov z podielových daní. Za minulý rok celkovo získali 3,3 miliardy eur, čo medziročne predstavuje nárast o viac ako 131,7 milióna eur. Dáta k vývoju podielových daní sú dostupné na transparentnomOpenDataportáli finančnej správy, ktorá ich ...

Oznámenie o strategickom dokumente „Program cezhraničnej spolupráce Interreg Slovensko - Rakúsko 2021 - 2027“Garancia

14.1.2022, Zdroj: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky

... Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky (MIRRI SR) oznamuje, že na webových sídlach www.mirri.gov.sk,www.sk-at.euawww.enviroportal.skje v rámci procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné ...

Komentár k ZDP § 50 Použitie podielu zaplatenej dane na osobitné účelyGarancia

13.1.2022, Ing. Viera Mezeiová, Ing. Peter Horniaček, Zdroj: Verlag Dashöfer

... § 50 (1) Daňovník, ktorý je a) fyzickou osobou, je oprávnený vyhlásiť v daňovom priznaní v lehote na podanie daňového priznania alebo na tlačive, ktorého vzor určí finančné riaditeľstvo a uverejní ho na svojom webovom sídle predloženom správcovi dane do 30. apríla ...

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019
viac článkov
Najčítanejšie

Účtovanie na finančných účtoch formou príkladovArchív

10.10.2020, Ing. Štefan Fabian, PhD., Dr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Obdobne ako v iných častiach tejto príručky, aj v časti venovanej finančným účtom uvádzame príklady účtovania v rôznych typoch účtovných jednotiek štátnej správy a samosprávy aj so súvisiacimi ekonomickými transakciami a ich zaúčtovaním. Štátna rozpočtová ...

Dostupné v časových verziách: 2021 | 2020 | 2019

Dlhodobý majetok v neziskových účtovných jednotkách - Podsúvahové účtyArchív

10.10.2020, Ing. Jana Vršková, Dr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Účtová skupina 77 až 79 - Podsúvahové účty Účtovná jednotka si vytvára podľa svojho rozhodnutia jednotlivé podsúvahové účty s číslami 771 až 798. Na týchto účtoch sa účtuje majetok, ktorý sa nevykazuje v súvahe, ale je pre účtovnú jednotku dôležitý, pretože ovplyvňuje ...

Dostupné v časových verziách: 2021 | 2020 | 2019

Rámcová účtová osnova pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celkyArchív

30.6.2017, Ing. Štefan Fabian, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Štefan Fabian  PhD. Ing. Ján Šelbacký Účtová trieda 0 - Dlhodobý majetok 01 - Dlhodobý nehmotný majetok 012 - Aktivované náklady na vývoj 013 - Softvér 014 - Oceniteľné práva 018 - Drobný dlhodobý nehmotný majetok 019 - Ostatný dlhodobý nehmotný majetok 02 - Dlhodobý hmotný majetok odpisovaný 021 ...

Smernica o stravovacích poukážkach a finančnom príspevku na stravovanieGarancia

15.2.2021, Ing. Eva Gášpárová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Na stiahnutie Názov účtovnej jednotky (adresa)     Názov vnútropodnikovej smernice   Smernica o stravovacích poukážkach a finančnom príspevku na stravovanie   Prílohy     Číslo smernice     Rozsah platnosti     Za správnosť smernice zodpovedá     Za dodržiavanie smernice zodpovedá     ...

Účet 335 - Pohľadávky voči zamestnancomArchív

3.5.2019, Ing. Štefan Fabian, PhD., Ing. Bibiana Jobbágyová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Na účte 335 - Pohľadávky voči zamestnancovi sa účtujú rôzne pohľadávky voči zamestnancom, napríklad poskytnuté preddavky na cestovné výdavky, preddavky na vyúčtovanie, uplatnenie náhrad voči zamestnancovi. Účet 335 je aktívny účet a jeho zostatok sa vykazuje ...

Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019
více článků
SEMINÁRE / WEBINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA

Transferové oceňovanie, dokumentácia transferového oceňovania a zmeny v roku 2022

28.1.2022, Bratislava alebo ONLINE, Ing. František Csefelvay

Dokumentácia transferového oceňovania je súborom dokladov a informácií, ktoré preukazujú spôsob tvorby transferových cien. Musí obsahovať dôkazy o tom, že ceny zodpovedajú princípu nezávislého vzťahu. Nepodceňte vzdelávanie v tejto oblasti! Prihláška tu!

Zákon o odpadoch a vykonávacie predpisy – aktuálne pre rok 2022

31.1.2022, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Peter Gallovič

Školenie venované aktuálne novému zákonu o odpadoch. Získajte prehľad o všetkých zmenách, o Vašich právach a povinnostiach v roku 2022. Školenie vedie odborník Ing. Peter Gallovič. Prihláška tu!

Novelizované odpisy a majetok spoločnosti v roku 2022

17.2.2022, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Hedviga Vadinová

Na školení sa dozviete, čo by ste mali vedieť o odpisovaní majetku. Aký je rozdiel medzi účtovným a daňovým odpisom, koľko je odpisových skupín, kedy je povinnosť a kedy je možnosť prerušiť daňové odpisy a iné fakty o odpisovaní a platnej účtovnej a daňovej legislatíve v SR. Prihláška tu!

Webináre formou otázok a odpovedí pre zákazníkov tohto portálu v období COVID-19

Nemocenské dávky v roku 2022 a ich čerpanie - povinnosti zamestnávateľa

Lektor: PaedDr. Mgr. Daniela Pivovarová

Dátum: 27.1.2022

Čas konania: 15:00 - 16:00

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

Príprava konsolidovanej závierky

Lektor: Ing. Štefan Fabian, PhD.

Dátum: 21.4.2022

Čas konania: 9:00 - 10:00

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

Prihláste sa v prípade, že ste predplatiteľ portálu formou vyplnenia registračného formuláru.

Registrácia je záväzná!

Zoznam webinárov otázok a odpovedí a registračný formulár nájdete TU.

PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
VESTNÍK VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
2022
PoUtStŠtPiSoNe
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      
<december  február>
EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ
VESTNÍKY MINISTERSTIEV
PREDPOVEĎ POČASIA