Darček mesiaca
Záverečný účet obce

 

PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
Najbližšia daňová povinnosť
25.6.2018 - Spotrebná daň z tabakových výrobkov

Ďalšie povinnosti pre tento deň...
Platné od 16.3.2016
Jednodňové refinančné operácie 0,25 %
Hlavné refinančné operácie 0,00 %
Jednodňové sterilizačné operácie -0,40 %
viac
B
Cestovné náhrady
Stravné v SR

5 - 12 hodín

4,80 €

12 - 18 hodín

7,10 €

nad 18 hodín

10,90 €

 

ostatné
VESTNÍK VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
2018
PoUtStŠtPiSoNe
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
<máj  júl>
PDF na stiahnutie

Ak sa stanete našim zákazníkom, získate od nás 4x ročne tlačený zákaznícky spravodaj

 

 

EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ

 

PREDPOVEĎ POČASIA

 

Last Minute Semináre

 

Najnovšie

Účet 343 - Daň z pridanej hodnotyGarancia

22.6.2018, Ing. Štefan Fabian, PhD., Ing. Ján Šelbacký, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Štefan Fabian, PhD.; Ing. Ján Šelbacký Aktívny alebo pasívny účet , začiatočný stav aj konečný zostatok na strane MD alebo D podľa povahy zostatku. Na účte 343 je možné účtovať nasledovné účtovné prípady: Por. číslo   Text účtovného prípadu   MD   D   1.   ...
viac Dostupné v časových verziách: 2018 | 2017 | 2016 | 2015

Účet 345 - Ostatné dane a poplatkyGarancia

22.6.2018, Ing. Štefan Fabian, PhD., Ing. Ján Šelbacký, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Štefan Fabian, PhD.; Ing. Ján Šelbacký Pasívny účet , začiatočný stav aj konečný zostatok na strane D. Na účte 345 je možné účtovať nasledovné účtovné prípady: Por. číslo   Text účtovného prípadu   MD   D   1.   Zaúčtovanie začiatočného stavu pri otváraní ...
viac Dostupné v časových verziách: 2018 | 2017 | 2016 | 2015

vyhlaska k posudzovaniu vplyvu na ochranu osobných údajovGarancia

22.6.2018, Mgr. Jana Takáčová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Úrad na ochranu osobných údajov vydal v súlade s ustanovením § 108 ods. 2 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vyhlášku č. 158/2018 Z.z. z 29. mája 2018 o postupe pri posudzovaní vplyvu na ...
viac

Finančné vzťahy štátu k rozpočtom obcí a vyšších územných celkovGarancia

20.6.2018, Ing. Iveta Harušťáková, Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer
S účinnosťou od 1.1.2014 súčasne Ministerstvo financií SR prerokováva aj predpokladaný vývoj príjmov, výdavkov vrátane očakávaného kladného alebo záporného rozdielu (salda) medzi príjmami a výdavkami súhrnu ...
viac Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015

Obsah rozpočtu obce a rozpočtu vyššieho územného celkuGarancia

20.6.2018, Ing. Iveta Harušťáková, Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer
a) Rozpočet obce obsahuje aj zámery a ciele, ktoré bude obec realizovať z výdavkov rozpočtu obce (ďalej len “program obce“), to neplatí, ak obecné zastupiteľstvo obce s počtom obyvateľov do 2 000 rozhodne o ...
viac Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015

Výdavky rozpočtu obce a vyššieho územného celkuGarancia

20.6.2018, Ing. Iveta Harušťáková, Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer
Poskytovanie dotácií sa viaže na limitovanie dlhu obce . Dotácie sa rozpočtujú na konkrétnu akciu, úlohu alebo účel použitia prostriedkov. Všetky bez výnimky podliehajú povinnosti ročného zúčtovania s rozpočtom ...
viac Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015

Garantované energetické služby vo verejnej správeGarancia

18.6.2018, Ing. Peter Horniaček, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ministerstvo financií SR v týchto dňoch predložilo do medzirezortného pripomienkového konania návrh Koncepcie rozvoja garantovaných energetických služieb vo verejnej správe SR. Vzhľadom na to, že na Slovensku je vyše 10 000 verejných budov, ...
viac

Záverečný účet obce za rok 2017 - VZORGarancia

15.6.2018, Ing. Terézia Urbanová, Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Terézia Urbanová; Mgr. Jozef Sýkora, MBA Stiahnuť vzor Návrh záverečného účtu Obce ................. a rozpočtové hospodárenie za rok 2017 pred jeho schválením Predkladá : Spracoval: V ............................. dňa ........................... Návrh ...
viac Dostupné v časových verziách: 2018 | 2017 | 2016 | 2015

Výročná správa organizácií patriacich pod obecGarancia

15.6.2018, JUDr. Renáta Považanová, Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer
JUDr. Renáta Považanová; Mgr. Jozef Sýkora, MBA Dokument na stiahnutie Jednou z povinností obcí na úseku vedenia účtovných záznamov je povinnosť zostaviť jej výročnú správu. Táto povinnosť ako aj samotný obsah výročnej správy sú zakotvené v ust. § 20 a § 22b ...
viac Dostupné v časových verziách: 2018 | 2017 | 2016

Špecifiká vyplývajúce zo zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy č. 583/2004Garancia

13.6.2018, Ing. Iveta Harušťáková, Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer
3.7.1 Prebytok rozpočtu a schodok rozpočtu Ing. Iveta Harušťáková, Mgr. Jozef Sýkora, MBA Na účely rozpočtových pravidiel ÚS sa prebytkom rozpočtu obce alebo rozpočtu vyššieho územného celku od 1.1.2014 rozumie kladný rozdiel medzi príjmami rozpočtu obce alebo ...
viac Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015
Najčítanejšie

Dlhodobý majetok v neziskových účtovných jednotkách - Podsúvahové účtyGarancia

4.5.2018, Ing. Jana Vršková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Účtová skupina 77 až 79 - Podsúvahové účty Účtovná jednotka si vytvára podľa svojho rozhodnutia jednotlivé podsúvahové účty s číslami 771 až 798. Na týchto účtoch sa účtuje majetok, ktorý sa nevykazuje v súvahe, ale je pre účtovnú jednotku ...
viac Dostupné v časových verziách: 2018 | 2017 | 2016 | 2015

Účtovanie zásob na príkladochGarancia

13.7.2017, Ing. Miriam Majorová, PhD., Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Miriam Majorová, PhD.; Mgr. Jozef Sýkora, MBA Pre jednoznačné pochopenie problematiky účtovania zásob uvádzame v tejto časti príklady účtovania zásob v rôznych typoch účtovných jednotiek štátnej správy a samosprávy aj so súvisiacimi ekonomickými ...
viac Dostupné v časových verziách: 2018 | 2017 | 2016 | 2015

Účtovanie súdnych poplatkov, trov a znaleckej odmenyGarancia

30.6.2017, Ing. Ladislav Zakhar PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Ako máme účtovať nasledovnú záležitosť? Prehrali sme súdny spor a máme zaplatiť sumu 14 780,90 eur a úroky z omeškania vo výške 3096,90 eur, t.j. spolu 17 877,80 eur. Je to pre nás považované za škodu? My ako neúspešný účastník musíme ...
viac Dostupné v časových verziách: 2018 | 2017 | 2016 | 2015

Výnosy z transferov - účtovanie a vykazovanie transferovGarancia

3.4.2017, Ing. Lucia Kašiarová, ACCA, Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Lucia Kašiarová, ACCA; Mgr. Jozef Sýkora, MBA Právna úprava Od roku 2008 je účinné Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/16786/2007-31 z 8. augusta 2007, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove ...
viac Dostupné v časových verziách: 2018 | 2017 | 2016 | 2015

Formulár vzájomných vzťahov pre obce a ich rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie a obchodné spoločnosti zaradené do konsolidácie za rok 2012Garancia

30.6.2017, Ing. Peter Ivánek, Zdroj: Verlag Dashöfer
Úvod Obce a účtovné jednotky územnej samosprávy zahrnuté do súhrnného celku sú povinné aj za rok 2012 vypracovať formulár vzájomných vzťahov. Deje sa tak na základe platného metodického pokynu Ministerstva financií Slovenskej republiky pre ...
viac Dostupné v časových verziách: 2018 | 2017 | 2016 | 2015
Najnovšie Právne predpisy
  • 153/2018 Z.z. o uložení dodatkov ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa (vyšlo dňa: 31.5.2018 v čiastke č. 55)
  • 154/2018 Z.z. novela nar. vl. č. 238/2010 Z. z. (vyšlo dňa: 31.5.2018 v čiastke č. 55)
  • 156/2018 Z.z. novela zák. č. 362/2011 Z. z. (vyšlo dňa: 7.6.2018 v čiastke č. 57)
  • 157/2018 Z.z. o metrológii (vyšlo dňa: 7.6.2018 v čiastke č. 57)
  • 158/2018 Z.z. o postupe pri posudzovaní vplyvu na ochranu osobných údajov (vyšlo dňa: 7.6.2018 v čiastke č. 57)
  • 159/2018 Z.z. o podrobnostiach o vykazovaní preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie a o ročnom zúčtovaní poistného (vyšlo dňa: 12.6.2018 v čiastke č. 58)
  • 160/2018 Z.z. novela zák. č. 207/2009 Z. z. (vyšlo dňa: 14.6.2018 v čiastke č. 59)
  • 161/2018 Z.z. novela zák. č. 300/2005 Z. z. (vyšlo dňa: 14.6.2018 v čiastke č. 59)
  • 167/2018 Z.z. novela op. č. 7/2013 Z. z. (vyšlo dňa: 14.6.2018 v čiastke č. 59)
  • 170/2018 Z.z. o zájazdoch, spojených službách cestovného ruchu a o niektorých podmienkach podnikania v cestovnom ruchu (vyšlo dňa: 19.6.2018 v čiastke č. 61)
SEMINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA

Vedenie účtovníctva a daňové povinnosti v neziskovej organizácii

29.10.2018, Bratislava
Lektorka: Ing. Hedviga Vadinová
Seminár poskytne účastníkom všetky potrebné informácie o vedení účtovnej evidencie neziskových organizácií, prehľad v daňových povinnostiach a zároveň ponúka právne minimum týkajúce sa tretieho sektora... Prihláška tu!

Správa registratúrnych záznamov a archív organizácie

27.9.2018, Bratislava
Lektorka: PhDr. Mária Munková
Získajte prehľad o správe registratúrnych záznamov a archívu organizácie. Školenie je zamerané i na prehľad aktuálnych pravidiel a trendov v správe dokumentov a v starostlivosti o archívne dokumenty ich pôvodcov... Prihláška tu!

Odmeňovanie a zaraďovanie zamestnancov do platových tried

26.9.2018, Bratislava
Lektorka: Jarmila Belešová
Rozšírte si svoje odborné vedomosti z problematiky odmeňovania zamestnancov škôl a školských zariadení. Zistite, aké osobitosti so sebou prináša odmeňovanie pedagogických zamestnancov. Na seminári získate okrem iného aj prehľad povinných písomností v súvislosti s odmeňovaním zamestnancov a výkon základnej finančnej kontroly v súvislosti s odmeňovaním.... Prihláška tu!

 

 

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: