Darček k Vášmu predplatnému
Zmena platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme od 1. januára 2020

 

PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
Najbližšia daňová povinnosť
26.8.2019 - Daň z pridanej hodnoty

Ďalšie povinnosti pre tento deň...
Platné od 16.3.2016
Jednodňové refinančné operácie 0,25 %
Hlavné refinančné operácie 0,00 %
Jednodňové sterilizačné operácie -0,40 %
viac
B
Cestovné náhrady
Stravné v SR

5 - 12 hodín

5,10 €

12 - 18 hodín

7,60 €

nad 18 hodín

11,60 €

 

ostatné
VESTNÍK VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
2019
PoUtStŠtPiSoNe
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
<júl  september>
PDF na stiahnutie

Ak sa stanete našim zákazníkom, získate od nás 4x ročne tlačený zákaznícky spravodaj

 

 

EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ

 

VESTNÍKY MINISTERSTIEV

 

PREDPOVEĎ POČASIA

 

 

Najnovšie

Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 176/2019 Z. z. o sumách stravnéhoGarancia

13.8.2019, Ing. Eva Gášpárová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Sumy stravného pre jednotlivé časové pásma zvyšuje Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR na základe údajov štatistického úradu o indexe cien jedál a nealkoholických nápojov v reštauračnom stravovaní. Zvýšenie súm vykoná, ak rozdiel ...
viac

Vplyv materskej a rodičovskej dovolenky na nárok, krátenie a čerpanie dovolenky v roku 2019Garancia

13.8.2019, JUDr. Juraj Mezei, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Na úvod je potrebné rozlíšiť pojmy. V súvislosti s pôrodom a starostlivosťou o narodené dieťa patrí žene materská dovolenka (MD) najčastejšie v trvaní 34 týždňov (osamelej žene v trvaní 37 týždňov a žene, ktorá porodila zároveň dve alebo ...
viac

Nárok zamestnanca na stravný lístok od 1.7.2019Garancia

9.8.2019, Mgr. Michaela Hinnerová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Každý zamestnávateľ je v zmysle § 152 zákona č. 311/2001 Z. z.  Zákonníka práce v znení neskorších predpisov povinný zabezpečiť svojím zamestnancom vo všetkých pracovných zmenách stravovanie zodpovedajúce zásadám správnej výživy priamo ...
viac

Účtovanie zámeny dlhodobého majetku v štátnej správe a samospráveGarancia

29.7.2019, Ing. Miriam Majorová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Zámena majetku je špecifickou oblasťou účtovania organizácií verejnej správy, a preto tento príspevok venujeme postupom účtovania tejto problematiky na príkladoch. Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. augusta 2007 ...
viac

Špecifiká DPH pre rozpočtové a príspevkové organizácie v roku 2019Garancia

29.7.2019, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer
Pojem „zdaniteľná osoba” je vymedzený v rámci § 3 ods.1 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p. (ďalej iba „zákon o DPH”), vychádzajúc z ktorého sa za takúto považuje pre účely DPH každá osoba, ktorá vykonáva nezávisle ...
viac

Obsah výročnej správy miest a obcíGarancia

29.7.2019, Ing. Miriam Majorová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Po schválení záverečných účtov, majú v súvislosti s predchádzajúcim rokom (rokom 2018) samosprávy ešte povinnosť zostavenia výročnej správy za účtovné obdobie roku 2018. Zákon o účtovníctve stanovuje povinnosť zverejniť výročnú správu ...
viac

Úvod do Zákona č. 215/2019 Z. z. o zaručenej elektronickej fakturácii a centrálnom ekonomickom systémeGarancia

29.7.2019, Maroš Kamenský, Zdroj: Verlag Dashöfer
Cieľom Zákona 215 o zaručenej elektronickej fakturácii a centrálnom ekonomickom systéme a o doplnení niektorých zákonov („Zákon”) je zo 16. apríla 2014 o elektronickej fakturácii vo verejnom obstarávaní („Smernica”) do slovenského právneho ...
viac

Zmena metódy vykonania konsolidácie v roku 2019Garancia

29.7.2019, Ing. Štefan Fabian PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Mesto Trenčín má cca 40 % podiel na hlasovacích právach v a. s. TVK a spolu s Novým Mestom nad Váhom presiahlo 50 %, čím dosiahli spoločné ovládanie a spoločný rozhodujúci vplyv v a. s. TVK. Od roku 2009 až doteraz sme TVK, a. s., ...
viac

Účtovanie nájomného nájomcovi v roku 2019Garancia

29.7.2019, Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer
Sme príspevková organizácia. Na základe nájomných zmlúv prenajímame dlhodobo priestory budovy internátu. Ako správne zaúčtovať vystavenú faktúru za prenájom - mesačne? Odpoveď: Subjekt verejnej správy účtuje vystavenie odberateľskej ...
viac

Formálna kontrola došlých faktúr podľa zákona o účtovníctve v roku 2019Garancia

29.7.2019, Ing. Štefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Zmenili sme účtovný program a v novom programe v texte krycích listov a platobných poukazov chýba vyjadrenie o formálnej kontrole došlej faktúry, čo v predchádzajúcom programe bolo. Kde, prosím, nájdeme uvedenú zákonnú povinnosť ...
viac
Najčítanejšie

Účtovanie na finančných účtoch formou príkladovGarancia

12.1.2019, Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Ing. Štefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Obdobne ako v iných častiach tejto príručky, aj v časti venovanej finančným účtom uvádzame príklady účtovania v rôznych typoch účtovných jednotiek štátnej správy a samosprávy aj so súvisiacimi ekonomickými ...
viac Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016

Základná finančná kontrola a jej aplikácia v praxiArchív

30.6.2017, Ing. Iveta Harušťáková, Mgr. Jozef Sýkora, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Iveta Harušťáková; Mgr. Jozef Sýkora MBA Problematiku základnej finančnej kontroly s účinnosťou od 1. 1. 2016 novo upravuje ustanovenie § 7 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ...
viac Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2016

Dlhodobý majetok v neziskových účtovných jednotkách - Podsúvahové účtyGarancia

6.11.2018, Ing. Jana Vršková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Účtová skupina 77 až 79 - Podsúvahové účty Účtovná jednotka si vytvára podľa svojho rozhodnutia jednotlivé podsúvahové účty s číslami 771 až 798. Na týchto účtoch sa účtuje majetok, ktorý sa nevykazuje v súvahe, ale je pre účtovnú jednotku ...
viac Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2016

Komentár k ZDP § 22 Odpisy hmotného majetku a nehmotného majetkuGarancia

9.2.2018, Ing. Peter Horniaček, Zdroj: Verlag Dashöfer
§ 22 (1) Odpisovaním sa na účely tohto zákona rozumie postupné zahrnovanie odpisov z hmotného majetku a nehmotného majetku do daňových výdavkov, ktorý je účtovaný1) alebo evidovaný podľa § 6 ods. 11 a je používaný na zabezpečenie ...
viac Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016

Smernica upravujúca obeh účtovných dokladov a podpisové vzory v POGarancia

7.1.2019, Ing. Miriam Majorová, Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Miriam Majorová; Mgr. Jozef Sýkora, MBA Stiahnuť dokument Vnútorný predpis (interná smernica) je vypracovaný v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a v zmysle Opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. ...
viac Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016
Najnovšie Právne predpisy
  • 231/2019 Z.z. o výkone detencie (vyšlo dňa: 23.7.2019 v čiastke č. 82)
  • 233/2019 Z.z. o ukončení niektorých exekučných konaní (vyšlo dňa: 31.7.2019 v čiastke č. 83)
  • 234/2019 Z.z. novela zák. č. 43/2004 Z. z. (vyšlo dňa: 31.7.2019 v čiastke č. 83)
  • 239/2019 Z.z. novela vyhl. č. 29/2017 Z. z. (vyšlo dňa: 31.7.2019 v čiastke č. 83)
  • 241/2019 Z.z. novela zák. č. 315/2016 Z. z. (vyšlo dňa: 31.7.2019 v čiastke č. 83)
  • 244/2019 Z.z. o sústave študijných odborov Slovenskej republiky (vyšlo dňa: 6.8.2019 v čiastke č. 85)
  • 246/2019 Z.z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov a umelecko-pedagogických titulov docent a profesor (vyšlo dňa: 6.8.2019 v čiastke č. 85)
  • 248/2019 Z.z. o uložení kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa (vyšlo dňa: 8.8.2019 v čiastke č. 86)
  • 249/2019 Z.z. o reprezentatívnych kolektívnych zmluvách vyššieho stupňa vrátane ich dodatkov (vyšlo dňa: 8.8.2019 v čiastke č. 86)
  • 251/2019 Z.z. novela op. 7/2013 Z.z. (vyšlo dňa: 14.8.2019 v čiastke č. 88)
SEMINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA

Vedenie účtovníctva a daňové povinnosti v neziskovej organizácii

29.1.2019, Bratislava
Lektorka: Ing. Hedviga Vadinová
Seminár poskytne účastníkom všetky potrebné informácie o vedení účtovnej evidencie neziskových organizácií, prehľad v daňových povinnostiach a zároveň ponúka právne minimum týkajúce sa tretieho sektora... Prihláška tu!

Správa registratúrnych záznamov a archív organizácie

12.3.2019, Bratislava
Lektorka: PhDr. Mária Munková
Získajte prehľad o správe registratúrnych záznamov a archívu organizácie. Školenie je zamerané i na prehľad aktuálnych pravidiel a trendov v správe dokumentov a v starostlivosti o archívne dokumenty ich pôvodcov... Prihláška tu!

Odmeňovanie a zaraďovanie zamestnancov do platových tried

24.4.2019, Bratislava
Lektorka: Jarmila Belešová
Rozšírte si svoje odborné vedomosti z problematiky odmeňovania zamestnancov škôl a školských zariadení. Zistite, aké osobitosti so sebou prináša odmeňovanie pedagogických zamestnancov. Na seminári získate okrem iného aj prehľad povinných písomností v súvislosti s odmeňovaním zamestnancov a výkon základnej finančnej kontroly v súvislosti s odmeňovaním.... Prihláška tu!

 

 

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: