dnes je 2.7.2022

Najnovšie

Podrobnosti k nariadeniu - 220/2022 Z. z. - nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujmeGarancia

1.7.2022, JUDr. Renáta Považanová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Renáta Považanová Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z. , ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme sa vydáva v súlade s § 28 ods. 1 zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom ...

Podrobnosti k nariadeniu - 213/2022 Z. z. - nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje výška sadzby na jednu hodinu osobnej asistencie a výška peňažného príspevku na opatrovanieGarancia

30.6.2022, JUDr. Renáta Považanová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Renáta Považanová Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 213/2022 Z. z. , ktorým sa ustanovuje výška sadzby na jednu hodinu osobnej asistencie a výška peňažného príspevku na opatrovanie, bolo vydané na základe splnomocňovacieho ustanovenia podľa §42 ods. 7 zákona č. 447/2008 Z.z. o peňažných ...

Úrad pre verejné obstarávanie bude od júla ako jediný kontrolovať eurofondové zákazkyGarancia

30.6.2022, Zdroj: SITA

... Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) bude od júla ako jediný kontrolovať zákazky financované zo zdrojov Európskej únie a po novom dohliadne aj na obstarávania v rámci Plánu obnovy a odolnosti SR. „Jednoduchší systém kontroly eurofondových zákaziek má zrýchliť kontroly, sprehľadniť celý systém a ...

Výklad k zákonu č. 211/2022 Z. z. - zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 152/1995 Z. z. o potravinách a zákon č. 491/2001 Z. z. o organizovaní trhu s vybranými poľnohospodárskymi výrobkamiGarancia

28.6.2022, JUDr. Renáta Považanová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Renáta Považanová Zákonom č. 211/2022 Z. z. , ktorý nadobúda účinnosť 1. júla 2022, sa umožňuje predaj potravín po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti, pričom sa posilňuje ochrana zdravia spotrebiteľa a trhu. Zároveň sa znižuje maximálna hranica pokuty pri opakovanom porušení povinností, za ...

Podrobnosti k nariadeniu 212/2022 Z. z. - nariadenie vlády SR, ktorým sa mení nariadenie č. 330/2018 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška sadzieb poplatkov za uloženie odpadov a podrobnosti súvisiace s prerozdeľovaním príjmov z poplatkov za uloženie odpadovGarancia

28.6.2022, JUDr. Renáta Považanová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Renáta Považanová Stavebné odpady a odpady z demolácií predstavujú dlhodobo, z hľadiska produkcie odpadov, najvýznamnejší odpadový prúd. Zároveň sú špecifické svojím vysokým potenciálom opätovného použitia a recyklácie, vrátane nahradzovania veľkého množstva primárnych surovín, čo môže mať významné ...

Výklad k zákonu č. 208/2022 Z. z. - zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 371/2014 Z. z. o riešení krízových situácií na finančnom trhuGarancia

27.6.2022, JUDr. Renáta Považanová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Renáta Považanová Dôvodom novelizácie zákona č. 371/2014 Z. z. o riešení krízových situácií na finančnom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov spolu s ďalšími zákonmi je predovšetkým implementácia požiadaviek nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/23 zo 16. decembra 2020 o rámci ...

Výbor pre audit v samospráve v roku 2022Garancia

24.6.2022, Ing. Miriam Majorová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Miriam Majorová, PhD. súvisiaci právny predpis: zákon č. 423/2015 Z.z. o štatutárnom audite  zákon č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde V súlade so zákonom č. 423/2015 Z. z. o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov sa zriaďuje Výbor ...

Účtovanie cestovných výdavkov zamestnanca z pohľadu financovania z vlastných prostriedkov od obce alebo z prostriedkov zo štátneho rozpočtuGarancia

24.6.2022, Ing. Miriam Majorová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Miriam Majorová, PhD. Otázka Obec vysiela na pracovnú cestu svojho zamestnanca. Je rozdiel v účtovaní cestovných výdavkov vo vzťahu k tomu, či sa cestovné výdavky financujú z vlastných prostriedkov od obce alebo z prostriedkov zo štátneho rozpočtu? Odpoveď Postup účtovania cestovných výdavkov sa ...

Otázky a odpovedeGarancia

24.6.2022, Ing. Nadežda Fuksová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... 2022.06.2.1 Účtovanie poskytnutia peňažných prostriedkov na činnosť súkromnej alebo cirkevnej školy v roku 2022 Ing. Miriam Majorová, PhD. Otázka Ako zaúčtuje obec poskytnutie peňažných prostriedkov na činnosť súkromnej alebo cirkevnej škole? Odpoveď Poskytnutie peňažných prostriedkov neštátnym školám ...

Účtovanie poskytnutia peňažných prostriedkov na činnosť súkromnej alebo cirkevnej školy v roku 2022Garancia

24.6.2022, Ing. Miriam Majorová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Miriam Majorová, PhD. Otázka Ako zaúčtuje obec poskytnutie peňažných prostriedkov na činnosť súkromnej alebo cirkevnej škole? Odpoveď Poskytnutie peňažných prostriedkov neštátnym školám, či už súkromných, alebo cirkevným, je v súlade s opatrením Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/16786 ...

viac článkov
Najčítanejšie

Tabuľka platov štátnych zamestnancov na rok 2019

18.1.2019, Mgr. Jana Takáčová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Mgr. Jana Takáčová Na základe ustanovenia § 159 ods. 1 zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov vznení neskorších predpisov platí, že vláda v nadväznosti na kolektívnu zmluvu vyššieho stupňa dohodnutú na príslušný kalendárny rok ustanoví nariadením zvýšené platové ...

Zákonné kompetencie starostu obce a obecného zastupiteľstva

18.9.2018, Mgr. Simona Laktišová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Mgr. Simona Laktišová Starosta obce a obecné zastupiteľstvo sú orgánmi obce s rôznymi kompetenciami, ktoré ustanovuje zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Starosta obce a obecné zastupiteľstvo sú orgánmi obce s rôznymi kompetenciami, ktoré ustanovuje zákon č. 369/1990 ...

Chcete vedieť koľko rokov máte odpracovaných na dôchodok? Vybavte si elektronický prístup

28.1.2020, Zdroj: Sociálna poisťovňa

... Poistenec Sociálnej poisťovne môže mať prehľad o odpracovaných rokoch a ich započítaní pre účely dávok, najmä dôchodku (teda o svojom individuálnom účte vedenom v Sociálnej poisťovni) aj bez toho, aby žiadal o výpis z účtu v papierovej podobe. Poistenec Sociálnej poisťovne môže mať prehľad o odpracovaných ...

Schválená novela zákona o verejnom obstarávaní od 1. 1. 2020 a 1.3. 2020

24.10.2019, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Národná rada Slovenskej republiky na svojej 51. schôdzi, ktorá sa začala 15. októbra 2019, schválila zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Národná ...

Postup pri podaní žiadosti o predĺženie termínu dokončenia stavby v dodatočnom stavebnom povolení v roku 2019

11.2.2019, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Alexander Škrinár, CSc. Aký postup je pri podaní žiadosti o predĺženie termínu dokončenia stavby v dodatočnom stavebnom povolení? Stavebný úrad vydáva stavebné povolenie podľa § 67 stavebného zákona s platnosťou na začatie stavby do dvoch rokov od jeho vydania. Stavebný úrad môže v odôvodnených ...

více článků
SEMINÁRE / WEBINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA

Zákon o odpadoch a vykonávacie predpisy – aktuálne pre rok 2022

21.7.2022, ONLINE, Ing. Peter Gallovič

Školenie venované aktuálne novému zákonu o odpadoch. Získajte prehľad o všetkých zmenách, o Vašich právach a povinnostiach v roku 2022. Školenie vedie odborník Ing. Peter Gallovič. Prihláška tu!

Transferové oceňovanie, dokumentácia transferového oceňovania a zmeny v roku 2022

25.7.2022, Bratislava alebo ONLINE, Ing. František Csefelvay

Dokumentácia transferového oceňovania je súborom dokladov a informácií, ktoré preukazujú spôsob tvorby transferových cien. Musí obsahovať dôkazy o tom, že ceny zodpovedajú princípu nezávislého vzťahu. Nepodceňte vzdelávanie v tejto oblasti! Prihláška tu!

Novelizované odpisy a majetok spoločnosti v roku 2022

9.8.2022, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Hedviga Vadinová

Na školení sa dozviete, čo by ste mali vedieť o odpisovaní majetku. Aký je rozdiel medzi účtovným a daňovým odpisom, koľko je odpisových skupín, kedy je povinnosť a kedy je možnosť prerušiť daňové odpisy a iné fakty o odpisovaní a platnej účtovnej a daňovej legislatíve v SR. Prihláška tu!

Webináre formou otázok a odpovedí pre zákazníkov tohto portálu

Zákazky s nízkou hodnotou po veľkej novele zákona o verejnom obstarávaní

Lektor: Mgr. Jozef Kubinec, MSc

Dátum: 19.7.2022

Čas konania: 15:00 - 16:15

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

Prihláste sa v prípade, že ste predplatiteľ portálu formou vyplnenia registračného formuláru.

Registrácia je záväzná!

Zoznam webinárov otázok a odpovedí a registračný formulár nájdete TU.

PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
Najbližšia daňová povinnosť
15.7.2022 - Daň z príjmu fyzickej osoby

Ďalšie povinnosti pre tento deň...
Platné od 18.9.2019
Jednodňové refinančné operácie 0,25 %
Hlavné refinančné operácie 0,00 %
Jednodňové sterilizačné operácie -0,50 %
viac
Cestovné náhrady
Stravné v SR

5 - 12 hodín

6,00 €

12 - 18 hodín

9,00 €

nad 18 hodín

13,70 €

 

ostatné
VESTNÍK VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
2022
PoUtStŠtPiSoNe
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
<jún  august>
EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ
VESTNÍKY MINISTERSTIEV
PREDPOVEĎ POČASIA
Najnovšie články
viac článkov