dnes je 30.6.2022

Najnovšie

Výbor pre audit v samospráve v roku 2022Garancia

24.6.2022, Ing. Miriam Majorová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Miriam Majorová, PhD. súvisiaci právny predpis: zákon č. 423/2015 Z.z. o štatutárnom audite  zákon č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde V súlade so zákonom č. 423/2015 Z. z. o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov sa zriaďuje Výbor ...

Účtovanie cestovných výdavkov zamestnanca z pohľadu financovania z vlastných prostriedkov od obce alebo z prostriedkov zo štátneho rozpočtuGarancia

24.6.2022, Ing. Miriam Majorová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Miriam Majorová, PhD. Otázka Obec vysiela na pracovnú cestu svojho zamestnanca. Je rozdiel v účtovaní cestovných výdavkov vo vzťahu k tomu, či sa cestovné výdavky financujú z vlastných prostriedkov od obce alebo z prostriedkov zo štátneho rozpočtu? Odpoveď Postup účtovania cestovných výdavkov sa ...

Otázky a odpovedeGarancia

24.6.2022, Ing. Nadežda Fuksová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... 2022.06.2.1 Účtovanie poskytnutia peňažných prostriedkov na činnosť súkromnej alebo cirkevnej školy v roku 2022 Ing. Miriam Majorová, PhD. Otázka Ako zaúčtuje obec poskytnutie peňažných prostriedkov na činnosť súkromnej alebo cirkevnej škole? Odpoveď Poskytnutie peňažných prostriedkov neštátnym školám ...

Účtovanie poskytnutia peňažných prostriedkov na činnosť súkromnej alebo cirkevnej školy v roku 2022Garancia

24.6.2022, Ing. Miriam Majorová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Miriam Majorová, PhD. Otázka Ako zaúčtuje obec poskytnutie peňažných prostriedkov na činnosť súkromnej alebo cirkevnej škole? Odpoveď Poskytnutie peňažných prostriedkov neštátnym školám, či už súkromných, alebo cirkevným, je v súlade s opatrením Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/16786 ...

Postup účtovania tvorby a použitia sociálneho fondu v obci v roku 2022Garancia

24.6.2022, Ing. Miriam Majorová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Miriam Majorová, PhD. súvisiaci právny predpis: zákon č. 423/2015 Z.z. o štatutárnom audite  zákon č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde Oblasť tvorby a použitia sociálneho fondu je upravená v zákone č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde v znení neskorších predpisov. V súlade s uvedeným právnym predpisom ...

ÚvodníkGarancia

24.6.2022, Ing. Nadežda Fuksová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Nadežda Fuksová Vážení čitatelia, v aktuálnom čísle časopisu -  Účtovný a daňový expert vo verejnej správe – sa dočítate o účtovaní príjmov a výdavkov štátnej správy a samosprávy formou príkladov v roku 2022: Autorka článku Ing. Miriam Majorová, PhD. podrobne vysvetľuje transakcie spojené s výdavkami ...

Účtovanie poskytnutia peňažných prostriedkov obcou na činnosť centra voľného času v roku 2022Garancia

24.6.2022, Ing. Miriam Majorová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Miriam Majorová, PhD. Otázka Obce má zriadené centrum voľného času ako svoju príspevkovú organizáciu. Ako zaúčtuje obec poskytnutie peňažných prostriedkov smerované na podporu činnosti centra voľného času? Odpoveď Na účtovanie bežného transferu na podporu činnosti centra voľného času je v zmysle ...

Účtovanie poskytnutia peňažných prostriedkov obcou na činnosť centra voľného času, ktoré nemá právnu subjektivitu v roku 2022Garancia

24.6.2022, Ing. Miriam Majorová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Miriam Majorová, PhD. Otázka V rámci obecného úradu pôsobí centrum voľného času, ktoré nemá právnu subjektivitu, avšak na podporu svojej činnosti prijalo peňažné prostriedky z inej obce, nakoľko poskytuje služby aj pre jej územie. Ako sa zaúčtuje prijatie takéhoto bežného transferu? Odpoveď Prijatie ...

Účtovanie poskytnutia peňažných prostriedkov obcou na činnosť centra voľného času, ktoré je rozpočtovou organizáciou v roku 2022Garancia

24.6.2022, Ing. Miriam Majorová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Miriam Majorová, PhD. Otázka Obec má vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti centrum voľného času, ktoré je jej rozpočtovou organizáciu. Na podporu jeho činnosti prijala od susednej obce peňažné prostriedky. Ako účtovne zaznamenať príjem peňažných prostriedkov a ich odovzdanie centru voľného času? ...

Účtovanie finančných prostriedkov získaných obcou priamo z grantov Európskej únie v roku 2022Garancia

24.6.2022, Ing. Miriam Majorová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Miriam Majorová, PhD. Otázka Ako sa v obci účtujú finančné prostriedky získané priamo z grantov Európskej únie? Odpoveď Podľa postupov účtovania je pre účtovanie o prostriedkoch z EÚ určený účet 371 – Zúčtovanie s Európskymi spoločenstvami. Postup účtovania bežného transferu z EU prijatého na samostatný ...

viac článkov
Najčítanejšie

Tabuľka platov štátnych zamestnancov na rok 2019

18.1.2019, Mgr. Jana Takáčová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Mgr. Jana Takáčová Na základe ustanovenia § 159 ods. 1 zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov vznení neskorších predpisov platí, že vláda v nadväznosti na kolektívnu zmluvu vyššieho stupňa dohodnutú na príslušný kalendárny rok ustanoví nariadením zvýšené platové ...

Zákonné kompetencie starostu obce a obecného zastupiteľstva

18.9.2018, Mgr. Simona Laktišová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Mgr. Simona Laktišová Starosta obce a obecné zastupiteľstvo sú orgánmi obce s rôznymi kompetenciami, ktoré ustanovuje zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Starosta obce a obecné zastupiteľstvo sú orgánmi obce s rôznymi kompetenciami, ktoré ustanovuje zákon č. 369/1990 ...

Chcete vedieť koľko rokov máte odpracovaných na dôchodok? Vybavte si elektronický prístup

28.1.2020, Zdroj: Sociálna poisťovňa

... Poistenec Sociálnej poisťovne môže mať prehľad o odpracovaných rokoch a ich započítaní pre účely dávok, najmä dôchodku (teda o svojom individuálnom účte vedenom v Sociálnej poisťovni) aj bez toho, aby žiadal o výpis z účtu v papierovej podobe. Poistenec Sociálnej poisťovne môže mať prehľad o odpracovaných ...

Schválená novela zákona o verejnom obstarávaní od 1. 1. 2020 a 1.3. 2020

24.10.2019, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Národná rada Slovenskej republiky na svojej 51. schôdzi, ktorá sa začala 15. októbra 2019, schválila zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Národná ...

Postup pri podaní žiadosti o predĺženie termínu dokončenia stavby v dodatočnom stavebnom povolení v roku 2019

11.2.2019, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Alexander Škrinár, CSc. Aký postup je pri podaní žiadosti o predĺženie termínu dokončenia stavby v dodatočnom stavebnom povolení? Stavebný úrad vydáva stavebné povolenie podľa § 67 stavebného zákona s platnosťou na začatie stavby do dvoch rokov od jeho vydania. Stavebný úrad môže v odôvodnených ...

více článků
SEMINÁRE / WEBINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA

Zákon o odpadoch a vykonávacie predpisy – aktuálne pre rok 2022

21.7.2022, ONLINE, Ing. Peter Gallovič

Školenie venované aktuálne novému zákonu o odpadoch. Získajte prehľad o všetkých zmenách, o Vašich právach a povinnostiach v roku 2022. Školenie vedie odborník Ing. Peter Gallovič. Prihláška tu!

Transferové oceňovanie, dokumentácia transferového oceňovania a zmeny v roku 2022

25.7.2022, Bratislava alebo ONLINE, Ing. František Csefelvay

Dokumentácia transferového oceňovania je súborom dokladov a informácií, ktoré preukazujú spôsob tvorby transferových cien. Musí obsahovať dôkazy o tom, že ceny zodpovedajú princípu nezávislého vzťahu. Nepodceňte vzdelávanie v tejto oblasti! Prihláška tu!

Novelizované odpisy a majetok spoločnosti v roku 2022

9.8.2022, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Hedviga Vadinová

Na školení sa dozviete, čo by ste mali vedieť o odpisovaní majetku. Aký je rozdiel medzi účtovným a daňovým odpisom, koľko je odpisových skupín, kedy je povinnosť a kedy je možnosť prerušiť daňové odpisy a iné fakty o odpisovaní a platnej účtovnej a daňovej legislatíve v SR. Prihláška tu!

Webináre formou otázok a odpovedí pre zákazníkov tohto portálu

Zákazky s nízkou hodnotou po veľkej novele zákona o verejnom obstarávaní

Lektor: Mgr. Jozef Kubinec, MSc

Dátum: 19.7.2022

Čas konania: 15:00 - 16:15

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

Prihláste sa v prípade, že ste predplatiteľ portálu formou vyplnenia registračného formuláru.

Registrácia je záväzná!

Zoznam webinárov otázok a odpovedí a registračný formulár nájdete TU.

PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
VESTNÍK VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
2022
PoUtStŠtPiSoNe
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930   
<máj  júl>
EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ
VESTNÍKY MINISTERSTIEV
PREDPOVEĎ POČASIA