Darček mesiaca
Zverejnenie a schválenie rozpočtu obce v roku 2019

 

PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
Najbližšia daňová povinnosť
20.1.2019 - Daň z pridanej hodnoty
Platné od 16.3.2016
Jednodňové refinančné operácie 0,25 %
Hlavné refinančné operácie 0,00 %
Jednodňové sterilizačné operácie -0,40 %
viac
B
Cestovné náhrady
Stravné v SR

5 - 12 hodín

4,80 €

12 - 18 hodín

7,10 €

nad 18 hodín

10,90 €

 

ostatné
VESTNÍK VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
2019
PoUtStŠtPiSoNe
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   
<december  február>
PDF na stiahnutie

Ak sa stanete našim zákazníkom, získate od nás 4x ročne tlačený zákaznícky spravodaj

 

 

EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ

 

PREDPOVEĎ POČASIA

 

 

Najnovšie

Vymedzenie dlhodobého nehmotného majetkuGarancia

12.1.2019, Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Ing. Štefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Ako dlhodobý nehmotný majetok sa účtujú: aktivované náklady na vývoj, softvér, oceniteľné práva, drobný dlhodobý nehmotný majetok, ostatný dlhodobý nehmotný majetok. Účtovná jednotka účtuje o dlhodobom nehmotnom ...
viac

Účtovanie na finančných účtoch formou príkladovGarancia

12.1.2019, Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Ing. Štefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Obdobne ako v iných častiach tejto príručky, aj v časti venovanej finančným účtom uvádzame príklady účtovania v rôznych typoch účtovných jednotiek štátnej správy a samosprávy aj so súvisiacimi ekonomickými ...
viac

Vymedzenie dlhodobého hmotného majetkuGarancia

11.1.2019, Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Ing. Štefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Ako dlhodobý hmotný majetok sa účtujú: pozemky, stavby, byty a nebytové priestory, umelecké diela, zbierky, predmety z drahých kovov, samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí, ktoré majú samostatné ...
viac

Príklady účtovania dlhodobého majetkuGarancia

11.1.2019, Ing. Miriam Majorová, PhD., Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Ing. Štefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Miriam Majorová, PhD.; Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Ing. Štefan Fabian, PhD. Účtovanie v obci Popis účtovného prípadu   Suma v €   MD   D   Obstaranie DNM dodávateľským spôsobom na základe FA   8 000   041   321   Náklady súvisiace s obstaraním DNM   3 000   ...
viac

Charakteristika finančných účtovGarancia

11.1.2019, Ing. Miriam Majorová, PhD., Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Ing. Štefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Miriam Majorová, PhD.; Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Ing. Štefan Fabian, PhD. Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/16786/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre rozpočtové organizácie, ...
viac

Princípy účtovania a vykazovania finančných účtovGarancia

11.1.2019, Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Ing. Štefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Účtová trieda 2 - Finančné účty pozostáva v nadväznosti na vymedzenie druhov finančného majetku v predchádzajúcej časti z nasledovných účtových skupín (neuvádzame a ani sa nebudeme zaoberať účtovými skupinami ...
viac

Personálny lízingGarancia

11.1.2019, Mgr. MSc. Soňa Štefková PgCert., Zdroj: Verlag Dashöfer
Čo je personálny lízing Personálny lízing predstavuje novú formu získavania zamestnancov, ktorá pomáha hľadať pracovné sily najjednoduchšími formami bez zdĺhavého procesu náborov, výberov a investovania do prípravy zamestnancov, ...
viac

Oslovenie uchádzačov cez LinkedInGarancia

11.1.2019, Mgr. MSc. Soňa Štefková PgCert., Zdroj: Verlag Dashöfer
LinkedIn je sociálna sieť, ktorá bola spustená v roku 2003. Stránka má viac ako 500 miliónov členov vo viac ako 200 rôznych krajinách. Bola vytvorená, aby pomohla vytvárať príležitosti pre globálnu pracovnú silu a jej poslanie ...
viac

Príklady účtovania opravných položiek k dlhodobému majetkuGarancia

10.1.2019, Ing. Miriam Majorová, PhD., Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Ing. Štefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Miriam Majorová, PhD.; Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Ing. Štefan Fabian, PhD. Účtovanie v obci Tvorba opravnej položky k dlhodobému majetku obstaraného z vlastných prostriedkov Popis účtovného prípadu   Suma v €   MD   D   Tvorba opravnej položky k DNM z dôvodu ...
viac

Vymedzenie dlhodobého finančného majetkuGarancia

10.1.2019, Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Ing. Štefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
  Na úvod je potrebné upozorniť na skutočnosť, že o cenných papieroch a podieloch účtujú účtovné jednotky, ktoré môžu v zmysle rozpočtových pravidiel nakupovať cenné papiere a podiely. To sú ústredné orgány ...
viac
Najčítanejšie

Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstvaGarancia

24.5.2018, JUDr. Renáta Považanová, Mgr. Jozef Sýkora, MBA,, Zdroj: Verlag Dashöfer
JUDr. Renáta Považanová; Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Stiahnuť vzor OBEC .......... ZÁSADY ODMEŇOVANIA POSLANCOV OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA Obecné zastupiteľstvo obce .........., v zmysle ust. § 11 ods. 4 písm. k) v spojení s ust. § 25 ods. 5 a ods. 9 zákona č. 369/ ...
viac Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2016

Smernica o zadávaní zákaziek s nízkou hodnotou od 1.1.2019Garancia

19.11.2018, JUDr. Simona Laktišová, Mgr. Martina Galabová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Stiahnuť vzor Smernica o zadávaní zákaziek s nízkou hodnotou č. [doplniť číslo] Čl. I Úvodné ustanovenia 1. Táto smernica je vypracovaná ako interný predpis verejného obstarávateľa [doplniť názov] v zmysle zákona č. ...
viac

Účtovanie na finančných účtoch formou príkladovGarancia

23.10.2017, Ing. Miriam Majorová, PhD., Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Miriam Majorová, PhD.; Mgr. Jozef Sýkora, MBA Obdobne ako v iných častiach tejto príručky, aj v časti venovanej finančným účtom uvádzame príklady účtovania v rôznych typoch účtovných jednotiek štátnej správy a samosprávy aj so súvisiacimi ekonomickými ...
viac Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2016

Tvorba opravnej položky k nepremlčanej pohľadávke a jej dopad na základ dane v obciGarancia

14.11.2018, Ing. Michaela Vidová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Zásady pre tvorbu, čerpanie a rozpustenie opravných položiek k pohľadávkam v obciach ustanovuje zákon o účtovníctve a opatrenie MF SR č. 16786/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre ...
viac

Smernica upravujúca obeh účtovných dokladov a podpisové vzory v POGarancia

24.1.2018, Ing. Miriam Majorová, Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Miriam Majorová; Mgr. Jozef Sýkora, MBA Stiahnuť dokument Názov organizácie:       Názov internej smernice:   Obeh účtovných dokladov a podpisové vzory   Poradové číslo smernice:       Dátum vyhotovenia internej smernice:       Za správnosť smernice ...
viac Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016
Najnovšie Právne predpisy
  • 1/2019 Z.z. novela op. č. 419/2007 Z. z. (vyšlo dňa: 1.1.2019 v čiastke č. 1)
  • 4/2019 Z.z. novela zák. č. 321/2014 Z. z. (vyšlo dňa: 9.1.2019 v čiastke č. 3)
  • 5/2019 Z.z. novela zák. č. 369/1990 Zb. (vyšlo dňa: 9.1.2019 v čiastke č. 3)
  • 6/2019 Z.z. novela zák. č. 171/1993 Z. z. (vyšlo dňa: 9.1.2019 v čiastke č. 3)
  • 8/2019 Z.z. o vyhlásení volieb prezidenta Slovenskej republiky (vyšlo dňa: 10.1.2019 v čiastke č. 4)
  • 9/2019 Z.z. novela zák. č. 56/2012 Z. z. (vyšlo dňa: 11.1.2019 v čiastke č. 5)
  • 10/2019 Z.z. novela zák. č. 595/2003 Z. z. (vyšlo dňa: 11.1.2019 v čiastke č. 5)
  • 17/2019 Z.z. novela op. č. 223/2014 Z. z. (vyšlo dňa: 16.1.2019 v čiastke č. 6)
  • 18/2019 Z.z. o uložení kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa a dodatku ku kolektívnej zmluve vyššieho stupňa (vyšlo dňa: 16.1.2019 v čiastke č. 6)
  • 19/2019 Z.z. novela oip. č. 305/2017 Z. z. (vyšlo dňa: 16.1.2019 v čiastke č. 6)
SEMINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA

Vedenie účtovníctva a daňové povinnosti v neziskovej organizácii

29.1.2019, Bratislava
Lektorka: Ing. Hedviga Vadinová
Seminár poskytne účastníkom všetky potrebné informácie o vedení účtovnej evidencie neziskových organizácií, prehľad v daňových povinnostiach a zároveň ponúka právne minimum týkajúce sa tretieho sektora... Prihláška tu!

Správa registratúrnych záznamov a archív organizácie

12.3.2019, Bratislava
Lektorka: PhDr. Mária Munková
Získajte prehľad o správe registratúrnych záznamov a archívu organizácie. Školenie je zamerané i na prehľad aktuálnych pravidiel a trendov v správe dokumentov a v starostlivosti o archívne dokumenty ich pôvodcov... Prihláška tu!

Odmeňovanie a zaraďovanie zamestnancov do platových tried

24.4.2019, Bratislava
Lektorka: Jarmila Belešová
Rozšírte si svoje odborné vedomosti z problematiky odmeňovania zamestnancov škôl a školských zariadení. Zistite, aké osobitosti so sebou prináša odmeňovanie pedagogických zamestnancov. Na seminári získate okrem iného aj prehľad povinných písomností v súvislosti s odmeňovaním zamestnancov a výkon základnej finančnej kontroly v súvislosti s odmeňovaním.... Prihláška tu!

 

 

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: