Darček mesiaca
Vybrané príklady účtovania osobných nákladov vo verejnej správe

 

PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
Najbližšia daňová povinnosť
15.8.2018 - Daň z príjmu fyzickej osoby

Ďalšie povinnosti pre tento deň...
Platné od 16.3.2016
Jednodňové refinančné operácie 0,25 %
Hlavné refinančné operácie 0,00 %
Jednodňové sterilizačné operácie -0,40 %
viac
B
Cestovné náhrady
Stravné v SR

5 - 12 hodín

4,80 €

12 - 18 hodín

7,10 €

nad 18 hodín

10,90 €

 

ostatné
VESTNÍK VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
2018
PoUtStŠtPiSoNe
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
<júl  september>
PDF na stiahnutie

Ak sa stanete našim zákazníkom, získate od nás 4x ročne tlačený zákaznícky spravodaj

 

 

EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ

 

PREDPOVEĎ POČASIA

 

 

Najnovšie

Stanovenie odpisov po ukončení stavebných prácGarancia

13.8.2018, Ing. Ingrid Šabíková PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Dlhodobý hmotný majetok odpisuje účtovná jednotka s ohľadom na opotrebenie zodpovedajúce bežným podmienkam jeho používania. Účtovná jednotka je povinná si zostaviť odpisový plán, na základe ktorého vykonáva účtovné odpisy. Pri tvorbe ...
viac

Povinnosť používať registračné pokladnice e-Kasa od 1. apríla 2019 a od 1. júla 2019Garancia

9.8.2018, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Finančná správa upozorňuje na svojej webovej stránke, že od apríla 2019 budú musieť všetky hotely, reštaurácie, kaviarne a čerpacie stanice na Slovensku používať registračné pokladnice s online napojením na portál finančnej správy. Následne ...
viac

Daňové výdavky pri majetku obstaranom formou finančného prenájmu u rozpočtových organizácii, príspevkových organizácii a obcíGarancia

9.8.2018, Ing. Michaela Vidová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Finančným prenájmom sa rozumie obstaranie dlhodobého hmotného majetku na základe nájomnej zmluvy s dojednaným právom kúpy prenajatej veci za dohodnuté platby počas dohodnutej doby nájmu tohto majetku. Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových ...
viac

Zriadenie európskeho nástroja stabilizácie investíciíGarancia

8.8.2018, Verlag Dashöfer, Zdroj: Verlag Dashöfer
Európsky nástroj stabilizácie investícií (EISF) je určený na zmiernenie dopadov asymetrických šokov. Dôležitým cieľom Komisie je udržanie úrovne verejných investícií, ktoré vo všeobecnosti prispievajú k hospodárskemu rastu a z dlhodobého ...
viac

Oprávnené výdavky projektu (18. časť)Garancia

7.8.2018, Ing. Jozef Nemec, Zdroj: Verlag Dashöfer
Oprávnené výdavky - daň z pridanej hodnoty Daň z pridanej hodnoty predstavuje výdavok, ktorého oprávnenosť je v poslednom období predmetom vážnych diskusií aj sporov medzi Európskou komisiou a členskými štátmi EÚ. Javí sa to tak, ako by ...
viac

Podlimitné zákazky - Priame rokovacie konanie v prípade zadávania podlimitných zákaziek bez využitia elektronického trhoviskaGarancia

7.8.2018, Mgr. Martina Galabová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ustanovenie  § 116 ods. 1 ZVO  umožňuje verejnému obstarávateľovi použiť priame rokovacie konanie na zadanie podlimitnej zákazky bez použitia elektronického trhoviska, pričom je však povinný splniť niektorú z podmienok uvedených v písm. a) ...
viac Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015

Ako správne vyplniť podrobný rozpočet projektuGarancia

6.8.2018, Ing. Jozef Nemec, Zdroj: Verlag Dashöfer
Klasifikácia oprávnených výdavkov rozpočtu projektu Súčasťou povinných údajov uvádzaných v rozpočte projektu je tiež klasifikácia výdavkov do skupín výdavkov. Žiadateľ je povinný ku každému oprávnenému výdavku priradiť relevantnú skupinu ...
viac

Podlimitné zákazky - Zadávanie podlimitných zákaziek od 18. 4. 2016 v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisovGarancia

6.8.2018, Mgr. Martina Galabová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Prijatím zákona č. 248/2017 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov došlo s účinnosťou od 1. 11. 2017 k úprave postupov zadávania ...
viac Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015

Poddlimitné zákazky - Možné problémy a odporúčania pri zadávaní podlimitných zákaziek bez využitia elektronického trhoviskaGarancia

6.8.2018, Mgr. Martina Galabová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Na prvý pohľad sa môže zdať, že postup zadávania podlimitných zákaziek bez využitia elektronického trhoviska uplatňovaný od 18.4.2016 je totožný s postupom zadávania takýchto zákaziek uplatňovaným do 17.4.2016, nie je to však pravda. Dávam ...
viac Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015

Príjmy z elektronickej asistovanej služby obceGarancia

6.8.2018, Ing. Ingrid Šabíková PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Metodickým usmernením č. MF/012745/2017-352 Ministerstvo financií SR upravuje postup účtovania prijatých úhrad prostredníctvom integrovaného obslužného miesta zriadeného v obci.Integrované obslužné miesto poskytuje asistovanú ...
viac
Najčítanejšie

Dlhodobý majetok v neziskových účtovných jednotkách - Podsúvahové účtyGarancia

4.5.2018, Ing. Jana Vršková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Účtová skupina 77 až 79 - Podsúvahové účty Účtovná jednotka si vytvára podľa svojho rozhodnutia jednotlivé podsúvahové účty s číslami 771 až 798. Na týchto účtoch sa účtuje majetok, ktorý sa nevykazuje v súvahe, ale je pre účtovnú jednotku ...
viac Dostupné v časových verziách: 2018 | 2017 | 2016 | 2015

Vnútorný predpis pre vedenie účtovníctva - RO, POGarancia

30.6.2017, Ing. Terézia Urbanová, Mgr. Jozef Sýkora, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Terézia Urbanová; Mgr. Jozef Sýkora MBA Vnútorný predpis je vypracovaný v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a v zmysle Opatrenia MF SR z 8. augusta 2007, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a ...
viac Dostupné v časových verziách: 2018 | 2017 | 2016 | 2015

Účtovanie súdnych poplatkov, trov a znaleckej odmenyGarancia

30.6.2017, Ing. Ladislav Zakhar PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Ako máme účtovať nasledovnú záležitosť? Prehrali sme súdny spor a máme zaplatiť sumu 14 780,90 eur a úroky z omeškania vo výške 3096,90 eur, t.j. spolu 17 877,80 eur. Je to pre nás považované za škodu? My ako neúspešný účastník musíme ...
viac Dostupné v časových verziách: 2018 | 2017 | 2016 | 2015

Účtovanie zásob na príkladochGarancia

13.7.2017, Ing. Miriam Majorová, PhD., Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Miriam Majorová, PhD.; Mgr. Jozef Sýkora, MBA Pre jednoznačné pochopenie problematiky účtovania zásob uvádzame v tejto časti príklady účtovania zásob v rôznych typoch účtovných jednotiek štátnej správy a samosprávy aj so súvisiacimi ekonomickými ...
viac Dostupné v časových verziách: 2018 | 2017 | 2016 | 2015

Základná finančná kontrola a jej aplikácia v praxiGarancia

30.6.2017, Ing. Iveta Harušťáková, Mgr. Jozef Sýkora, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Iveta Harušťáková; Mgr. Jozef Sýkora MBA Problematiku základnej finančnej kontroly s účinnosťou od 1. 1. 2016 novo upravuje ustanovenie § 7 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ...
viac Dostupné v časových verziách: 2018 | 2017 | 2016 | 2015
Najnovšie Právne predpisy
  • 203/2018 Z.z. o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí (vyšlo dňa: 10.7.2018 v čiastke č. 71)
  • 209/2018 Z.z. novela zák. č. 61/2015 Z. z. (vyšlo dňa: 18.7.2018 v čiastke č. 73)
  • 210/2018 Z.z. novela zák. č. 245/2008 Z. z. (vyšlo dňa: 18.7.2018 v čiastke č. 73)
  • 212/2018 Z.z. novela zák. č. 162/1995 Z. z. (vyšlo dňa: 18.7.2018 v čiastke č. 73)
  • 213/2018 Z.z. o dani z poistenia (vyšlo dňa: 18.7.2018 v čiastke č. 73)
  • 215/2018 Z.z. novela zák. č. 185/2015 Z. z. (vyšlo dňa: 18.7.2018 v čiastke č. 73)
  • 216/2018 Z.z. o rybárstve (vyšlo dňa: 18.7.2018 v čiastke č. 73)
  • 222/2018 Z.z. novela vyhl. č. 209/2014 Z. z. (vyšlo dňa: 23.7.2018 v čiastke č. 76)
  • 234/2018 Z.z. o uzatvorení reprezentatívnych kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa vrátane ich dodatkov (vyšlo dňa: 7.8.2018 v čiastke č. 82)
  • 236/2018 Z.z. o vydaní opatrenia z 30. júla 2018 č. MF/010937/2018-731, ktorým sa ustanovuje vzor daňového priznania k dani z poistenia (vyšlo dňa: 9.8.2018 v čiastke č. 84)
SEMINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA

Vedenie účtovníctva a daňové povinnosti v neziskovej organizácii

29.10.2018, Bratislava
Lektorka: Ing. Hedviga Vadinová
Seminár poskytne účastníkom všetky potrebné informácie o vedení účtovnej evidencie neziskových organizácií, prehľad v daňových povinnostiach a zároveň ponúka právne minimum týkajúce sa tretieho sektora... Prihláška tu!

Správa registratúrnych záznamov a archív organizácie

27.9.2018, Bratislava
Lektorka: PhDr. Mária Munková
Získajte prehľad o správe registratúrnych záznamov a archívu organizácie. Školenie je zamerané i na prehľad aktuálnych pravidiel a trendov v správe dokumentov a v starostlivosti o archívne dokumenty ich pôvodcov... Prihláška tu!

Odmeňovanie a zaraďovanie zamestnancov do platových tried

26.9.2018, Bratislava
Lektorka: Jarmila Belešová
Rozšírte si svoje odborné vedomosti z problematiky odmeňovania zamestnancov škôl a školských zariadení. Zistite, aké osobitosti so sebou prináša odmeňovanie pedagogických zamestnancov. Na seminári získate okrem iného aj prehľad povinných písomností v súvislosti s odmeňovaním zamestnancov a výkon základnej finančnej kontroly v súvislosti s odmeňovaním.... Prihláška tu!

 

 

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: