dnes je 17.10.2021

Najnovšie

Smernica o poskytovaní príspevku na stravovanie zamestnancovGarancia

15.10.2021, Ing. Mária Vépyová, PhD., Ing. Zuzana Hrušovská, Ing. Ivana Glazelová, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Mária Vépyová, PhD.; Ing. Zuzana Hrušovská; Ing. Ivana Glazelová; Ing. Jozef Pohlod Stiahnuť dokument Názov účtovnej jednotky  (adresa, IČO):          Názov vnútropodnikovej smernice:     Smernica o poskytovaní príspevku na stravovanie zamestnancov    Prílohy:          Číslo smernice:          Rozsah ...

Dostupné v časových verziách: 2022 | 2021 | 2020 | 2019

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny chráni zdravie a psychickú pohodu zamestnancov v sociálnych službách

15.10.2021, Zdroj: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

... S viac ako rok trvajúcim krízovým obdobím spojeným s pandémiou si ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny uvedomuje nielen fyzickú, ale najmä psychickú náročnosť zamestnancov v sociálnych službách. S cieľom uchrániť ich zdravie a zachovať psychickú pohodu zriadil odbor krízového manažmentu a bezpečnosti ...

Úrazové dávky sa v roku 2022 zvýšia o 1,6 %

15.10.2021, Zdroj: Sociálna poisťovňa

... Od 1. januára 2022 sa budú zvyšovať úrazové dávky. Úrazová renta a pozostalostná úrazová renta sa zvýšia o 1,6 %. O rovnaké percento vzrastú aj ďalšie úrazové dávky, jednorazové odškodnenie, náhrada nákladov spojených s liečením a náhrada nákladov spojených s pohrebom. Od 1. januára 2022 sa budú ...

Vicepremiérka Remišová: Zlepšujeme sociálne služby v regiónoch, z 26 miliónov eur podporíme aj ochranu detí, či budovanie jaslí

15.10.2021, Zdroj: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky

... Pomáhame zlepšovať kvalitu sociálnych služieb v regiónoch. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR vyhlásilo novú výzvu za takmer 26 miliónov eur z programu IROP na podporu sociálnych služieb, vrátane jaslí a komunitných zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately ...

Komentár k ZDPH § 48 Oslobodenie od dane pri dovoze tovaruGarancia

14.10.2021, Ing. Alžbeta Hermanová, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

... § 48 Oslobodenie od dane pri dovoze tovaru (1) Oslobodený od dane je dovoz tovaru, ak ide o tovar, ktorého dodanie v tuzemsku platiteľom by bolo oslobodené od dane. (2) Tovar, ktorý je prepustený do colného režimu voľný obeh s oslobodením od cla podľa osobitného ...

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018

Predmet dane z príjmov subjektov verejnej správyGarancia

14.10.2021, Ing. Michaela Vidová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Všeobecne je predmet dane z príjmov u právnickej osoby v zákone č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ ZDP ”) vymedzený v § 2 písm. b) , podľa ktorého predmetom dane je príjem (výnos) z činnosti daňovníka a z nakladania s majetkom daňovníka okrem ...

Z nových pravidiel prideľovania fondov EÚ budú mať osoh aj regiónyGarancia

14.10.2021, Zdroj: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky

... Zjednodušenie a zefektívnenie procesu čerpania prostriedkov z Európskej únie je opäť o krok bližšie. Po včerajšom rokovaní s predstaviteľmi Združenia miest a obcí Slovenska, Združenia samosprávnych krajov SK8, Únie miest Slovenska, Miestnych akčných skupín aďalších partnerov z oblasti miestnej a regionálnej ...

MŽP pripravilo debatu ako zlepšiť zber elektroodpadu

14.10.2021, Zdroj: Ministerstvo životného prostredia SR

... Na Slovensku sa vyzbiera približne 8,5 kilogramu elektroodpadu na jedného obyvateľa ročne. Výrobcovia elektronických zariadení však upozorňujú, že stále existuje časť elektroodpadu, ktorá nevstupuje do oficiálnych štatistík. O možnostiach efektívnejšieho zberu diskutovali dnes na pôde Ministerstva životného ...

Ako vstúpiť do e-Služieb pomocou elektronického občianskeho preukazu (eID)Garancia

12.10.2021, Zdroj: Sociálna poisťovňa

... Od roku 2022 sa mení spôsob prihlasovania do e-Služieb Sociálnej poisťovne. Základnou zmenou je, že na prihlasovanie sa už nebudú používať Grid karty. Sociálna poisťovňa už informovala o novom spôsobe prihlásenia (pomocou hesla a aplikácie). Okrem toho naďalej bude možné prihlasovať sa do e-Služieb pomocou ...

Združenie miest a obcí Slovenska začalo vypracovávať štúdiu na získanie ucelenejšieho obrazu o pôsobení samospráv v oblasti kultúryGarancia

12.10.2021, Zdroj: SITA

... Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) začalo s vypracovávaním analytickej štúdie na získanie ucelenejšieho obrazu o pôsobení samospráv v oblasti kultúry. ZMOS o tom informoval v tlačovej správe, ktorú zaslal ústredný riaditeľ kancelárie ZMOS Michal Kaliňák. Cieľom analytickej štúdie je získanie poznatkov ...

viac článkov
Najčítanejšie

Účtovanie na finančných účtoch formou príkladovArchív

10.10.2020, Ing. Štefan Fabian, PhD., Dr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Obdobne ako v iných častiach tejto príručky, aj v časti venovanej finančným účtom uvádzame príklady účtovania v rôznych typoch účtovných jednotiek štátnej správy a samosprávy aj so súvisiacimi ekonomickými transakciami a ich zaúčtovaním. Štátna rozpočtová ...

Dostupné v časových verziách: 2021 | 2020 | 2019 | 2018

Dlhodobý majetok v neziskových účtovných jednotkách - Podsúvahové účtyArchív

10.10.2020, Ing. Jana Vršková, Dr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Účtová skupina 77 až 79 - Podsúvahové účty Účtovná jednotka si vytvára podľa svojho rozhodnutia jednotlivé podsúvahové účty s číslami 771 až 798. Na týchto účtoch sa účtuje majetok, ktorý sa nevykazuje v súvahe, ale je pre účtovnú jednotku dôležitý, pretože ovplyvňuje ...

Dostupné v časových verziách: 2021 | 2020 | 2019 | 2018

Rámcová účtová osnova pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celkyArchív

30.6.2017, Ing. Štefan Fabian, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Štefan Fabian  PhD. Ing. Ján Šelbacký Účtová trieda 0 - Dlhodobý majetok 01 - Dlhodobý nehmotný majetok 012 - Aktivované náklady na vývoj 013 - Softvér 014 - Oceniteľné práva 018 - Drobný dlhodobý nehmotný majetok 019 - Ostatný dlhodobý nehmotný majetok 02 - Dlhodobý hmotný majetok odpisovaný 021 ...

Smernica o stravovacích poukážkach a finančnom príspevku na stravovanieGarancia

15.2.2021, Ing. Eva Gášpárová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Na stiahnutie Názov účtovnej jednotky (adresa)     Názov vnútropodnikovej smernice   Smernica o stravovacích poukážkach a finančnom príspevku na stravovanie   Prílohy     Číslo smernice     Rozsah platnosti     Za správnosť smernice zodpovedá     Za dodržiavanie smernice zodpovedá     ...

Účet 335 - Pohľadávky voči zamestnancomArchív

3.5.2019, Ing. Štefan Fabian, PhD., Ing. Bibiana Jobbágyová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Na účte 335 - Pohľadávky voči zamestnancovi sa účtujú rôzne pohľadávky voči zamestnancom, napríklad poskytnuté preddavky na cestovné výdavky, preddavky na vyúčtovanie, uplatnenie náhrad voči zamestnancovi. Účet 335 je aktívny účet a jeho zostatok sa vykazuje ...

Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018
více článků
SEMINÁRE / WEBINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA

Transferové oceňovanie, dokumentácia transferového oceňovania a zmeny v roku 2021

20.10.2021, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Zuzana Svinčáková Kvasničková, Ing. Veronika Frnková PhD.

Dokumentácia transferového oceňovania je súborom dokladov a informácií, ktoré preukazujú spôsob tvorby transferových cien. Musí obsahovať dôkazy o tom, že ceny zodpovedajú princípu nezávislého vzťahu. Nepodceňte vzdelávanie v tejto oblasti! Prihláška tu!

Zákon o odpadoch a vykonávacie predpisy – aktuálne pre rok 2021

21.10.2021, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Peter Gallovič

Školenie venované aktuálne novému zákonu o odpadoch. Získajte prehľad o všetkých zmenách, o Vašich právach a povinnostiach v roku 2021. Školenie vedie odborník Ing. Peter Gallovič. Prihláška tu!

Novelizované odpisy a majetok spoločnosti v roku 2021

26.10.2021, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Hedviga Vadinová

Na školení sa dozviete, čo by ste mali vedieť o odpisovaní majetku. Aký je rozdiel medzi účtovným a daňovým odpisom, koľko je odpisových skupín, kedy je povinnosť a kedy je možnosť prerušiť daňové odpisy a iné fakty o odpisovaní a platnej účtovnej a daňovej legislatíve v SR. Prihláška tu!

Webináre formou otázok a odpovedí pre zákazníkov tohto portálu v období COVID-19

Nastavenie pravidiel chovu zvierat v obci pre občanov i podnikateľské subjekty - práva a kompetencie obce a orgánov štátnej správy

Lektor: Mgr. Ivan Poruban

Dátum: 21.10.2021

Čas konania: 10:00 - 11:00

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

Aktuality z oblasti sociálneho poistenia

Lektor: PaedDr. Mgr. Daniela Pivovarová

Dátum: 21.10.2021

Čas konania: 15:00 - 16:00

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

Prihláste sa v prípade, že ste predplatiteľ portálu formou vyplnenia registračného formuláru.

Registrácia je záväzná!

Zoznam webinárov otázok a odpovedí a registračný formulár nájdete TU.

PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
Najbližšia daňová povinnosť
20.10.2021 - Daň z pridanej hodnoty
Platné od 18.9.2019
Jednodňové refinančné operácie 0,25 %
Hlavné refinančné operácie 0,00 %
Jednodňové sterilizačné operácie -0,50 %
viac
Cestovné náhrady
Stravné v SR

5 - 12 hodín

5,10 €

12 - 18 hodín

7,60 €

nad 18 hodín

11,60 €

 

ostatné
VESTNÍK VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
október 2021
PoUtStŠtPiSoNe
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
<september  november>
EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ
VESTNÍKY MINISTERSTIEV
PREDPOVEĎ POČASIA