Darček mesiaca
Účtovanie zásob vo verejnej správe v roku 2018

 

PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
Najbližšia daňová povinnosť
26.11.2018 - Spotrebná daň z minerálneho oleja

Ďalšie povinnosti pre tento deň...
Platné od 16.3.2016
Jednodňové refinančné operácie 0,25 %
Hlavné refinančné operácie 0,00 %
Jednodňové sterilizačné operácie -0,40 %
viac
B
Cestovné náhrady
Stravné v SR

5 - 12 hodín

4,80 €

12 - 18 hodín

7,10 €

nad 18 hodín

10,90 €

 

ostatné
VESTNÍK VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
november 2018
PoUtStŠtPiSoNe
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  
<október  december>
PDF na stiahnutie

Ak sa stanete našim zákazníkom, získate od nás 4x ročne tlačený zákaznícky spravodaj

 

 

EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ

 

PREDPOVEĎ POČASIA

 

 

Najnovšie

Uvoľnenie zamestnanca na výkon funkcie starostu v roku 2018Garancia

16.11.2018, Ing. Eva Gašpárová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Mám zamestnanca, ktorého zvolili za starostu, počas funkčného obdobia u nás nebude vykonávať zárobkovú činnosť s nárokom na príjem zo závislej činnosti. Potrebujem si overiť oznamovacie povinnosti ktoré z toho vyplývajú. ak sa nemýlim, ...
viac

Tvorba opravnej položky k nepremlčanej pohľadávke a jej dopad na základ dane v obciGarancia

14.11.2018, Ing. Michaela Vidová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Zásady pre tvorbu, čerpanie a rozpustenie opravných položiek k pohľadávkam v obciach ustanovuje zákon o účtovníctve a opatrenie MF SR č. 16786/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre ...
viac

Špecifické prípady obstarania tovaru obceGarancia

12.11.2018, Ing. Ingrid Šabíková, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
V zmysle opatrenia č. MF/16786/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky, tovarom sú aj ...
viac

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o obecnom zriadeníGarancia

12.11.2018, Zdroj: Verlag Dashöfer
V medzirezortnom pripomienkovom konaní sa nachádza poslanecký návrh novely zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, ktorá navrhuje upraviť v zákone viaceré ustanovenia v oblasti odmeňovania poslancov obecných zastupiteľstiev. V medzirezortnom pripomienkovom ...
viac

Účtovanie dotácie z environmentálneho fondu v roku 2018Garancia

9.11.2018, Ing. Štefan Fabian PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Ako zaúčtuje obec dotáciu z enviromentálného fondu? a kód zdroja je KZ 45? Pohľad autora na problematiku: Enviromentálny fond je štátny fond. Potom prijatie dotácie z Enviromentálneho fondu je transfer od iných subjektov verejnej správy ...
viac

Smernica upravujúca vypracovanie pracovnej zmluvyGarancia

9.11.2018, Ing. Anna Križanová, JUDr. Juraj Mezei, PhD., PhDr. Anna Miklošová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Anna Križanová; JUDr. Juraj Mezei, PhD.; PhDr. Anna Miklošová Stiahnuť dokument Názov účtovnej jednotky   (adresa, IČO)     Názov smernice   Vypracovanie pracovnej zmluvy   Prílohy     Číslo smernice     Rozsah platnosti     Za správnosť smernice zodpovedá ...
viac Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015

Smernica o vypracovaní dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeruGarancia

9.11.2018, JUDr. Milada Illašová, JUDr. Juraj Mezei, PhD., PhDr. Anna Miklošová, Zdroj: Verlag Dashöfer
JUDr. Milada Illašová; JUDr. Juraj Mezei, PhD.; PhDr. Anna Miklošová Stiahnuť dokument Názov účtovnej jednotky   (adresa, IČO)     Názov vnútropodnikovej smernice   Vypracovanie dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru   Prílohy     Číslo smernice     ...
viac Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015

Prvá podpora pre smart city riešenia priamo zo štátneho rozpočtuGarancia

9.11.2018, Zdroj: Ministerstvo hospodárstva SR
Ministerstvo hospodárstva SR podporilo sumou takmer 500 000 eur spolu 10 smart city projektov, ktoré by mali pomôcť zlepšiť život v mestách. Na základe výzvy dotáciu získali malé a stredné podniky na vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti a zavedenie jej ...
viac

Financovanie a hospodárenie neziskových účtovných jednotiekGarancia

8.11.2018, Ing. Jana Vršková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Neziskové účtovné jednotky Medzi neziskové účtovné jednotky patria organizácie, ktoré neboli založené na účel dosahovania zisku. Ich hlavnou činnosťou je predovšetkým poskytovať rôzne všeobecne prospešné služby - poskytovanie zdravotnej ...
viac Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015

Zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôlGarancia

8.11.2018, Mgr. Jana Takáčová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program zverejnilo výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie kapacít infraštruktúry ...
viac
Najčítanejšie

Dlhodobý majetok v neziskových účtovných jednotkách - Podsúvahové účtyGarancia

6.11.2018, Ing. Jana Vršková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Účtová skupina 77 až 79 - Podsúvahové účty Účtovná jednotka si vytvára podľa svojho rozhodnutia jednotlivé podsúvahové účty s číslami 771 až 798. Na týchto účtoch sa účtuje majetok, ktorý sa nevykazuje v súvahe, ale je pre účtovnú jednotku ...
viac Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015

Návrat zamestnanca do práce po ukončení materskej alebo rodičovskej dovolenky v roku 2018.Garancia

12.7.2018, Mgr. Michaela Hinnerová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Materskú aj rodičovskú dovolenku môže v súčasnosti čerpať tak otec ako aj matka, ale aj žena a muž, ktorí prevzali do starostlivosti dieťa na základe právoplatného rozhodnutia príslušného orgánu. Po ukončení tak materskej ako aj ...
viac

Účtovanie súdnych poplatkov, trov a znaleckej odmenyGarancia

30.6.2017, Ing. Ladislav Zakhar PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Ako máme účtovať nasledovnú záležitosť? Prehrali sme súdny spor a máme zaplatiť sumu 14 780,90 eur a úroky z omeškania vo výške 3096,90 eur, t.j. spolu 17 877,80 eur. Je to pre nás považované za škodu? My ako neúspešný účastník musíme ...
viac Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015

Účtovanie na finančných účtoch formou príkladovGarancia

23.10.2017, Ing. Miriam Majorová, PhD., Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Miriam Majorová, PhD.; Mgr. Jozef Sýkora, MBA Obdobne ako v iných častiach tejto príručky, aj v časti venovanej finančným účtom uvádzame príklady účtovania v rôznych typoch účtovných jednotiek štátnej správy a samosprávy aj so súvisiacimi ekonomickými ...
viac Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015

Základná finančná kontrola a jej aplikácia v praxiGarancia

30.6.2017, Ing. Iveta Harušťáková, Mgr. Jozef Sýkora, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Iveta Harušťáková; Mgr. Jozef Sýkora MBA Problematiku základnej finančnej kontroly s účinnosťou od 1. 1. 2016 novo upravuje ustanovenie § 7 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ...
viac Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015
Najnovšie Právne predpisy
  • 295/2018 Z.z. ustanovuje vzory výpisov z osobného účtu a výkazov v doplnkovom dôchodkovom sporení (vyšlo dňa: 22.10.2018 v čiastke č. 109)
  • 296/2018 Z.z. o informácii o dávkach z doplnkového dôchodkového sporenia (vyšlo dňa: 22.10.2018 v čiastke č. 109)
  • 300/2018 Z.z. ustanovuje sumu minimálnej mzdy na rok 2019 (vyšlo dňa: 6.11.2018 v čiastke č. 111)
  • 301/2018 Z.z. novela op. č. 690/2004 Z. z. (vyšlo dňa: 6.11.2018 v čiastke č. 111)
  • 303/2018 Z.z. novela op. č. 163/2016 Z.z. (vyšlo dňa: 9.11.2018 v čiastke č. 112)
  • 305/2018 Z.z. o chránených oblastiach prirodzenej akumulácie vôd (vyšlo dňa: 13.11.2018 v čiastke č. 113)
  • 310/2018 Z.z. novela zák. č. 15/2005 Z. z. a č. 543/2002 Z. z. (vyšlo dňa: 13.11.2018 v čiastke č. 113)
  • 312/2018 Z.z. novela zák. č. 79/2015 Z. z. (vyšlo dňa: 14.11.2018 v čiastke č. 114)
  • 313/2018 Z.z. novela zák. č. 575/2001 Z. z. (vyšlo dňa: 14.11.2018 v čiastke č. 114)
  • 314/2018 Z.z. o Ústavnom súde Slovenskej republiky (vyšlo dňa: 14.11.2018 v čiastke č. 114)
SEMINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA

Vedenie účtovníctva a daňové povinnosti v neziskovej organizácii

29.1.2019, Bratislava
Lektorka: Ing. Hedviga Vadinová
Seminár poskytne účastníkom všetky potrebné informácie o vedení účtovnej evidencie neziskových organizácií, prehľad v daňových povinnostiach a zároveň ponúka právne minimum týkajúce sa tretieho sektora... Prihláška tu!

Správa registratúrnych záznamov a archív organizácie

12.3.2019, Bratislava
Lektorka: PhDr. Mária Munková
Získajte prehľad o správe registratúrnych záznamov a archívu organizácie. Školenie je zamerané i na prehľad aktuálnych pravidiel a trendov v správe dokumentov a v starostlivosti o archívne dokumenty ich pôvodcov... Prihláška tu!

Odmeňovanie a zaraďovanie zamestnancov do platových tried

24.4.2019, Bratislava
Lektorka: Jarmila Belešová
Rozšírte si svoje odborné vedomosti z problematiky odmeňovania zamestnancov škôl a školských zariadení. Zistite, aké osobitosti so sebou prináša odmeňovanie pedagogických zamestnancov. Na seminári získate okrem iného aj prehľad povinných písomností v súvislosti s odmeňovaním zamestnancov a výkon základnej finančnej kontroly v súvislosti s odmeňovaním.... Prihláška tu!

 

 

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: