dnes je 31.5.2024

Účtovanie nákladovArchív

21.6.2021, Ing. Lucia Kašiarová, ACCA, Ing. Terézia Urbanová, Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Ing. Štefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Účtovanie nákladov v neziskových účtovných jednotkáchArchív

15.6.2021, Ing. Jana Vršková, Dr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Účtovanie nákladov a výnosov v neziskových účtovných jednotkáchArchív

14.6.2021, Ing. Jana Vršková, Dr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Smernica o zásadách účtovania nákladov a výnosov, časového rozlíšenia v POArchív

20.10.2021, Ing. Miriam Majorová, Dr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Príklady z praxe - účtovanie nákladov v neziskových účtovných jednotkáchArchív

18.6.2021, Ing. Jana Vršková, Dr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Smernica o zásadách účtovania nákladov a výnosov, časového rozlíšenia v POGarancia

16.8.2023, Ing. Miriam Majorová, Dr. Jozef Sýkora, MBA, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Smernica o zásadách účtovania nákladov a výnosov a ich časového rozlíšenia v NOArchív

15.3.2023, Ing. Jana Vršková, Dr. Jozef Sýkora, MBA, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Smernica o zásadách účtovania nákladov a výnosov časového rozlíšenia v RO a obciArchív

16.11.2023, Dr. Jozef Sýkora, MBA, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Účtová skupina 56Archív

14.2.2023, Ing. Štefan Fabian, PhD., Ing. Ján Šelbacký, Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Princípy účtovania a vykazovania nákladov a výnosov - Všeobecná charakteristika nákladov a výnosovArchív

3.6.2021, Ing. Lucia Kašiarová, ACCA, Dr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zmeny v uplatňovaní daňového bonusu na vyživované dieťa od 1. júla 2022 a od 1. januára 2023Záznam

4.7.2022, Ing. Peter Horniaček, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:56:46

Účet 501 - Spotreba materiáluArchív

1.1.2023, Ing. Alena Najmanová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Financovanie potrieb obce zo štátneho rozpočtuGarancia

18.3.2019, Ing. Ingrid Šabíková, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Špecifiká účtu 384 - Výnosy budúcich období u subjektov verejnej správyArchív

1.1.2023, Ing. Ingrid Šabíková, PhD., Ing. Bibiana Jobbágyová, Ing. Štefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správyArchív

20.6.2021, Dr. Jozef Sýkora, MBA, Ing. Bibiana Jobbágyová, Dr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Účet 501 - Spotreba materiáluArchív

1.1.2023, Ing. Štefan Fabian, PhD., Ing. Ján Šelbacký, Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Novela postupov účtovania pre štátnu správuGarancia

16.1.2024, Ing. Miriam Majorová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

S - ZArchív

1.1.2023, Ing. Štefan Fabian, Zdroj: Verlag Dashöfer

Postupy účtovaniaArchív

14.4.2023, Ing. Štefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Novela postupov účtovania pre samosprávuGarancia

15.1.2024, Ing. Miriam Majorová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Účtovanie a konsolidácia transferovArchív

1.3.2022, Ing. Štefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Smernica upravujúca harmonogram účtovnej závierky v NOArchív

16.11.2023, Ing. Jana Vršková, Dr. Jozef Sýkora, MBA, Ing. Štefan Fabian PhD., Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Účtová skupina 51Archív

14.2.2023, Ing. Štefan Fabian, PhD., Ing. Ján Šelbacký, Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Spôsob vedenia účtovníctva a projektovo programová dokumentácia v NOArchív

16.11.2023, Ing. Jana Vršková, Dr. Jozef Sýkora, MBA, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Postupy účtovania a ich zmeny vo verejnej správe v roku 2023Garancia

26.7.2023, Ing. Štefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Postupy účtovania a ich zmeny vo verejnej správeArchív

25.7.2023, Ing. Štefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Účtová trieda 5 - NákladyArchív

14.4.2023, Ing. Štefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Účtová trieda 5 - NákladyArchív

25.7.2023, Ing. Štefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Neobežný majetokArchív

1.1.2023, Ing. Štefan Fabian, PhD. Ing. Ján Šelbacký , Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Účtovanie zúčtovacích vzťahov formou príkladovArchív

23.6.2021, Dr. Jozef Sýkora, MBA, Ing. Bibiana Jobbágyová, Dr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Rezervy, podmienené záväzky a podmienené aktívaArchív

13.2.2023, Ing. Ján Šelbacký, Ing. Štefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Účtovanie zásob vlastnej výrobyArchív

18.6.2021, Ing. Miriam Majorová, PhD., Dr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Smernica o evidencii, oceňovaní a účtovaní zásob v príspevkovej organizáciiArchív

16.11.2023, Ing. Miriam Majorová, Dr. Jozef Sýkora, MBA, Ing. Štefan Fabian, PhD, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Cudzie zdrojeArchív

14.2.2023, Ing. Ján Šelbacký, Ing. Štefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Účtovanie peňažných fondov v obciachArchív

24.2.2022, Ing. Miriam Majorová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Účtová trieda 6 - VýnosyArchív

25.7.2023, Ing. Štefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Účtovanie cestovných náhrad pri tuzemskej pracovnej cesteArchív

31.10.2022, Ing. Miriam Majorová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Vymedzenie druhov zúčtovacích vzťahovArchív

22.6.2021, Ing. Lucia Kašiarová, ACCA, Dr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Účtovanie transferu poskytnutého obchodnej spoločnosti založenej obcouArchív

26.4.2022, Ing. Miriam Majorová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Účtovanie spotreby potravín v materskej škole bez právnej subjektivityArchív

30.11.2022, Ing. Štefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Zmeny v účtovníctve štátnej správy od roku 2023Archív

25.7.2023, Ing. Štefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Obežný majetokArchív

1.1.2023, Ing. Štefan Fabian , PhD. Ing. Ján Šelbacký , Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prijatý darovaný materiál a drobný hmotný majetok v roku 2023Archív

23.6.2023, Ing. Miriam Majorová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Účtovanie obcí a nimi zriadených rozpočtových a príspevkových organizácií v roku 2024PodcastGarancia

21.3.2024, Ing. Miriam Majorová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka záznamu: 00:34:42

Nové postupy účtovania od 1.1.2023 - vybrané prípady pre obceZáznamGarancia

9.6.2023, Ing. Štefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:51:38