dnes je 31.5.2024

Účtovanie dlhodobého hmotného majetku na príkladochArchív

21.6.2021, Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Ing. Štefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Účtovanie dlhodobého nehmotného majetku na príkladochArchív

9.10.2020, Ing. Štefan Fabian, PhD., Dr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Účet 018 - Drobný dlhodobý nehmotný majetokArchív

1.1.2023, Ing. Štefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Účet 041 - Obstaranie dlhodobého nehmotného majetkuArchív

1.1.2023, Ing. Miriam Majorová, PhD., Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Ing. Štefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Účet 029 - Ostatný dlhodobý hmotný majetokArchív

1.1.2023, Ing. Štefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Účet 028 - Drobný dlhodobý hmotný majetokArchív

1.1.2023, Ing. Štefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Účet 624 - Aktivácia dlhodobého hmotného majetkuArchív

1.1.2023, Ing. Štefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Účet 042 - Obstaranie dlhodobého hmotného majetkuArchív

1.1.2023, Ing. Miriam Majorová, PhD., Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Ing. Štefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Účet 092 - Opravná položka k dlhodobému hmotnému majetkuArchív

1.1.2023, Ing. Štefan Fabian, PhD., Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Účet 078 - Oprávky k drobnému dlhodobému nehmotnému majetkuArchív

1.1.2023, Ing. Miriam Majorová, PhD., Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Ing. Štefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Účet 052 - Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetokArchív

1.1.2023, Ing. Miriam Majorová, PhD., Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Ing. Štefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Účet 088 - Oprávky k drobnému dlhodobému hmotnému majetkuArchív

1.1.2023, Ing. Miriam Majorová, PhD., Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Ing. Štefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Účet 091 - Opravná položka k dlhodobému nehmotnému majetkuArchív

1.1.2023, Ing. Štefan Fabian, PhD., Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Účet 051 - Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetokArchív

1.1.2023, Ing. Miriam Majorová, PhD., Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Ing. Štefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Účet 093 - Opravná položka k nedokončenému dlhodobému nehmotnému majetkuArchív

1.1.2023, Ing. Štefan Fabian, PhD., Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Účet 094 - Opravná položka k nedokončenému dlhodobému hmotnému majetkuArchív

1.1.2023, Ing. Štefan Fabian, PhD., Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Účet 079 - Oprávky k ostatnému drobnému dlhodobému nehmotnému majetkuArchív

1.1.2023, Ing. Miriam Majorová, PhD., Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Ing. Štefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Účtová trieda 0 - Dlhodobý majetokArchív

1.1.2023, Ing. Štefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Smernica o evidencii, odpisovaní a účtovaní majetku v RO a obciGarancia

16.8.2023, Ing. Miriam Majorová, Dr. Jozef Sýkora, MBA, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Účtová trieda 0 - Dlhodobý majetokArchív

25.7.2023, Ing. Štefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Inventarizácia - 2. časťGarancia

13.11.2023, Ing. Miriam Majorová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Neobežný majetokArchív

1.1.2023, Ing. Štefan Fabian, PhD. Ing. Ján Šelbacký , Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Smernica o evidencii, odpisovaní a účtovaní majetku v POArchív

13.4.2023, Ing. Miriam Majorová, Dr. Jozef Sýkora, MBA, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Smernica o zásadách účtovania dlhodobého majetku v NOArchív

16.11.2023, Miriam Majorová, Dr. Jozef Sýkora, MBA, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Smernica o evidencii, odpisovaní a účtovaní majetku v POArchív

18.10.2021, Ing. Miriam Majorová, Dr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Smernica o evidencii, odpisovaní a účtovaní majetku v RO a obciArchív

29.10.2021, Ing. Miriam Majorová, Dr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Tabuľka č. 1 - k čl. III. A ods. 1 a 2 - Neobežný majetokGarancia

23.4.2024, Ing. Miriam Majorová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2024 | 2022

Účtová trieda 0 - Dlhodobý majetokArchív

14.4.2023, Ing. Štefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Účtová osnova a účtový rozvrh v NOArchív

16.11.2023, PhDr. Jozef Sýkora, MBA, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Účtovanie nákladovArchív

21.6.2021, Ing. Lucia Kašiarová, ACCA, Ing. Terézia Urbanová, Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Ing. Štefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Účtová skupina 55Archív

14.2.2023, Ing. Štefan Fabian, PhD., Ing. Ján Šelbacký, Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Smernica o odpisovaní dlhodobého majetkuArchív

15.3.2023, PhDr. Jozef Sýkora, MBA, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Smernica o odpisovom pláne a odpisovaní dlhodobého majetkuArchív

16.11.2023, Ing. Jana Vršková, Dr. Jozef Sýkora, MBA, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Účet 026 - Základné stádo a ťažné zvieratáArchív

1.1.2023, Ing. Štefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Špecifiká účtu 384 - Výnosy budúcich období u subjektov verejnej správyArchív

1.1.2023, Ing. Ingrid Šabíková, PhD., Ing. Bibiana Jobbágyová, Ing. Štefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Účet 025 - Pestovateľské celky trvalých porastovArchív

1.1.2023, Ing. Štefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Novela postupov účtovania pre štátnu správuGarancia

16.1.2024, Ing. Miriam Majorová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Účtovanie a evidencia drobného dlhodobého majetku v roku 2022Archív

30.9.2022, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Účtová skupina 54Archív

14.2.2023, Ing. Štefan Fabian, PhD., Ing. Ján Šelbacký, Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Smernica pre uskutočnenie inventarizácie majetku a záväzkov v RO a obciArchív

2.11.2021, Ing. Miriam Majorová, Dr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Smernica pre vykonanie inventarizácie majetku a záväzkov v POArchív

15.3.2023, Ing. Miriam Majorová, Dr. Jozef Sýkora, MBA, Ing. Štefan Fabian, PhD, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Smernica pre uskutočnenie inventarizácie majetku a záväzkov v POArchív

21.10.2021, Ing. Miriam Majorová, Dr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer