dnes je 30.6.2022

Dlhodobý hmotný majetokArchív

30.6.2017, Zdroj: Verlag Dashöfer

Účet 641 - Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetkuArchív

14.1.2019, Ing. Ján Šelbacký, Ing. Štefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

01 - Dlhodobý nehmotný majetokArchív

30.6.2017, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vymedzenie dlhodobého hmotného majetkuArchív

11.1.2019, Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Ing. Štefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019

Vymedzenie dlhodobého nehmotného majetkuArchív

12.1.2019, Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Ing. Štefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019

Účtovanie dlhodobého hmotného majetku na príkladochArchív

21.6.2021, Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Ing. Štefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2021 | 2020 | 2019

Účtovanie dlhodobého nehmotného majetku na príkladochArchív

9.10.2020, Ing. Štefan Fabian, PhD., Dr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Účet 028 - Drobný dlhodobý hmotný majetokArchív

8.1.2020, Ing. Miriam Majorová, PhD., Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Účet 624 - Aktivácia dlhodobého hmotného majetkuArchív

8.1.2019, Ing. Štefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Princípy účtovania a vykazovania dlhodobého nehmotného majetkuArchív

7.1.2019, Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Ing. Štefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019

Nákup dlhodobého hmotného majetku a zaradenie medzi výdavkyGarancia

12.2.2018, Ing. Ingrid Konečná Veverková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Účet 029 - Ostatný dlhodobý hmotný majetokArchív

8.1.2020, Ing. Miriam Majorová, PhD., Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Princípy účtovania a vykazovania dlhodobého hmotného majetkuArchív

8.1.2019, Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Ing. Štefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019

Účet 019 - Ostatný dlhodobý nehmotný majetokArchív

8.1.2020, Ing. Miriam Majorová, PhD., Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Ing. Štefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Účet 041 - Obstaranie dlhodobého nehmotného majetkuArchív

8.1.2020, Ing. Miriam Majorová, PhD., Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Účet 018 - Drobný dlhodobý nehmotný majetokArchív

8.1.2020, Ing. Miriam Majorová,, PhD., Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Ing. Štefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Účet 042 - Obstaranie dlhodobého hmotného majetkuArchív

8.1.2020, Ing. Miriam Majorová, PhD., Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Účet 051 - Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetokArchív

4.12.2018, Ing. Miriam Majorová, PhD., Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Účet 092 - Opravná položka k dlhodobému hmotnému majetkuArchív

7.12.2018, Ing. Štefan Fabian, PhD., Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Účet 052 - Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetokArchív

4.12.2018, Ing. Miriam Majorová, PhD., Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Účet 091 - Opravná položka k dlhodobému nehmotnému majetkuArchív

7.12.2018, Ing. Štefan Fabian, PhD., Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Účet 088 - Oprávky k drobnému dlhodobému hmotnému majetkuArchív

7.12.2018, Ing. Miriam Majorová, PhD., Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Účet 078 - Oprávky k drobnému dlhodobému nehmotnému majetkuArchív

7.12.2018, Ing. Miriam Majorová, PhD., Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Účet 079 - Oprávky k ostatnému drobnému dlhodobému nehmotnému majetkuArchív

7.12.2018, Ing. Miriam Majorová, PhD., Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Účet 094 - Opravná položka k nedokončenému dlhodobému hmotnému majetkuArchív

7.12.2018, Ing. Štefan Fabian, PhD., Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Účet 093 - Opravná položka k nedokončenému dlhodobému nehmotnému majetkuArchív

7.12.2018, Ing. Štefan Fabian, PhD., Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Neobežný majetokArchív

11.7.2018, Ing. Štefan Fabian, PhD. Ing. Ján Šelbacký , Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Smernica o evidencii, odpisovaní a účtovaní majetku v POArchív

2.6.2021, Ing. Miriam Majorová, Dr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Smernica o evidencii, odpisovaní a účtovaní majetku v POGarancia

18.10.2021, Ing. Miriam Majorová, Dr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Smernica o evidencii, odpisovaní a účtovaní majetku v RO a obciGarancia

29.10.2021, Ing. Miriam Majorová, Dr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2022 | 2021 | 2020

Smernica o zásadách účtovania dlhodobého majetku v NOArchív

27.8.2021, Miriam Majorová, Dr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vnútorný predpis o evidovaní, odpisovaní a účtovaní majetkuArchív

9.5.2019, Ing. Terézia Urbanová, Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019

Účtová trieda 0 - Dlhodobý majetokArchív

30.6.2017, Ing. Štefan Fabian, Zdroj: Verlag Dashöfer

Obstaranie technického zhodnotenia v ROPO a obci na vybraných príkladochGarancia

19.6.2017, Ing. Ingrid Šabíková, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Podmienky na poskytnutie regionálnej investičnej pomoci v roku 2018Archív

4.5.2018, Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Účtová skupina 55Archív

9.11.2018, Ing. Štefan Fabian, PhD., Ing. Ján Šelbacký, Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dlhodobý majetok v neziskových účtovných jednotkáchArchív

7.3.2018, Ing. Jana Vršková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Smernica o evidencii, odpisovaní a účtovaní majetku v RO a obciArchív

6.7.2021, Ing. Miriam Majorová, Dr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Účtová osnova a účtový rozvrh v NOArchív

27.8.2021, PhDr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Účtovanie nákladovArchív

21.6.2021, Ing. Lucia Kašiarová, ACCA, Ing. Terézia Urbanová, Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Ing. Štefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer