dnes je 4.12.2022

Dlhodobý hmotný majetokArchív

30.6.2017, Zdroj: Verlag Dashöfer

Účet 641 - Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetkuArchív

14.1.2019, Ing. Ján Šelbacký, Ing. Štefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022 | 2019

Účet 541 - Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetkuArchív

30.6.2017, Ing. Štefan Fabian, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022

Účet 551 - Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetkuArchív

30.6.2017, Ing. Štefan Fabian, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022

Vymedzenie dlhodobého hmotného majetkuArchív

11.1.2019, Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Ing. Štefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Vymedzenie dlhodobého nehmotného majetkuArchív

12.1.2019, Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Ing. Štefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

01 - Dlhodobý nehmotný majetokArchív

30.6.2017, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022

Účtovanie dlhodobého hmotného majetku na príkladochArchív

21.6.2021, Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Ing. Štefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Účtovanie dlhodobého nehmotného majetku na príkladochArchív

9.10.2020, Ing. Štefan Fabian, PhD., Dr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Princípy účtovania a vykazovania dlhodobého hmotného majetkuArchív

8.1.2019, Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Ing. Štefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Účet 041 - Obstaranie dlhodobého nehmotného majetkuArchív

8.1.2020, Ing. Miriam Majorová, PhD., Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022 | 2020

Účet 018 - Drobný dlhodobý nehmotný majetokArchív

8.1.2020, Ing. Miriam Majorová,, PhD., Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Ing. Štefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022 | 2020

Účet 028 - Drobný dlhodobý hmotný majetokArchív

8.1.2020, Ing. Miriam Majorová, PhD., Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022 | 2020

Účet 029 - Ostatný dlhodobý hmotný majetokArchív

8.1.2020, Ing. Miriam Majorová, PhD., Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022 | 2020

Princípy účtovania a vykazovania dlhodobého nehmotného majetkuArchív

7.1.2019, Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Ing. Štefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Účet 078 - Oprávky k drobnému dlhodobému nehmotnému majetkuArchív

7.12.2018, Ing. Miriam Majorová, PhD., Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022

Účet 624 - Aktivácia dlhodobého hmotného majetkuArchív

8.1.2019, Ing. Štefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022 | 2019

Účet 019 - Ostatný dlhodobý nehmotný majetokArchív

8.1.2020, Ing. Miriam Majorová, PhD., Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Ing. Štefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022 | 2020

Účet 042 - Obstaranie dlhodobého hmotného majetkuArchív

8.1.2020, Ing. Miriam Majorová, PhD., Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022 | 2020

Účet 051 - Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetokArchív

4.12.2018, Ing. Miriam Majorová, PhD., Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022

Účet 052 - Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetokArchív

4.12.2018, Ing. Miriam Majorová, PhD., Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022

Účet 088 - Oprávky k drobnému dlhodobému hmotnému majetkuArchív

7.12.2018, Ing. Miriam Majorová, PhD., Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022

Účet 094 - Opravná položka k nedokončenému dlhodobému hmotnému majetkuArchív

7.12.2018, Ing. Štefan Fabian, PhD., Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022

Účet 092 - Opravná položka k dlhodobému hmotnému majetkuArchív

7.12.2018, Ing. Štefan Fabian, PhD., Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022

Účet 091 - Opravná položka k dlhodobému nehmotnému majetkuArchív

7.12.2018, Ing. Štefan Fabian, PhD., Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022

Účet 093 - Opravná položka k nedokončenému dlhodobému nehmotnému majetkuArchív

7.12.2018, Ing. Štefan Fabian, PhD., Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022

Účet 079 - Oprávky k ostatnému drobnému dlhodobému nehmotnému majetkuArchív

7.12.2018, Ing. Miriam Majorová, PhD., Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022

Postup účtovania dlhodobého hmotného majetku odpisovaného v obciach a ich podriadených rozpočtových organizáciáchArchív

30.6.2017, Ing. Terézia Urbanová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022

Smernica o zásadách účtovania dlhodobého majetku v NOArchív

27.8.2021, Miriam Majorová, Dr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Účtová trieda 0 - Dlhodobý majetokArchív

30.6.2017, Ing. Štefan Fabian, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022

Neobežný majetokArchív

11.7.2018, Ing. Štefan Fabian, PhD. Ing. Ján Šelbacký , Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022

Smernica o evidencii, odpisovaní a účtovaní majetku v POArchív

2.6.2021, Ing. Miriam Majorová, Dr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vnútorný predpis o evidovaní, odpisovaní a účtovaní majetkuArchív

30.6.2017, Ing. Terézia Urbanová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022

Dlhodobý majetok v neziskových účtovných jednotkáchArchív

7.3.2018, Ing. Jana Vršková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Príklady účtovania dlhodobého majetkuArchív

11.1.2019, Ing. Miriam Majorová, PhD., Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Ing. Štefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Smernica o evidencii, odpisovaní a účtovaní majetku v RO a obciArchív

6.7.2021, Ing. Miriam Majorová, Dr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Smernica o evidencii, odpisovaní a účtovaní majetku v RO a obciArchív

29.10.2021, Ing. Miriam Majorová, Dr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022 | 2021

Vnútorný predpis o evidovaní, odpisovaní a účtovaní majetkuArchív

9.5.2019, Ing. Terézia Urbanová, Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Účtovanie nákladovArchív

21.6.2021, Ing. Lucia Kašiarová, ACCA, Ing. Terézia Urbanová, Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Ing. Štefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Účtová skupina 55Archív

9.11.2018, Ing. Štefan Fabian, PhD., Ing. Ján Šelbacký, Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022

Smernica o evidencii, odpisovaní a účtovaní majetku v POArchív

18.10.2021, Ing. Miriam Majorová, Dr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022 | 2021

Účet 026 - Základné stádo a ťažné zvieratáArchív

8.1.2020, Ing. Miriam Majorová, PhD., Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022 | 2020

Obstaranie technického zhodnotenia v ROPO a obci na vybraných príkladochGarancia

19.6.2017, Ing. Ingrid Šabíková, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer