dnes je 17.6.2024

Sociálny fond v organizáciiArchív

29.11.2022, Ing. Štefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Smernica o tvorbe a použití sociálneho fonduArchív

13.4.2023, Ing. Miroslav Mačuha, JUDr. Juraj Mezei, PhD., Ing. Ivana Glazelová, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Smernica o tvorbe a použití sociálneho fonduGarancia

19.6.2023, JUDr. Zdeňka Dvoranová, Mgr. PaedDr. Daniela Pivovarová, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Účet 472 - Záväzky zo sociálneho fonduArchív

1.1.2023, Ing. Štefan Fabian, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zdanenie občerstvenia objednaného zo sociálneho fonduArchív

31.1.2020, Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prezentácia- Smernica o tvorbe a použití sociálneho fonduArchív

5.1.2018, Kolektív autorov, Zdroj: Verlag Dashöfer

Príspevok na dopravu zo sociálneho fondu v roku 2019Archív

19.4.2019, Ing. Jarmila Belešová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Účtovanie darčekových poukážok pre zamestnancov zo sociálneho fonduArchív

10.12.2022, Ing. Miriam Majorová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Smernica o tvorbe a použití sociálneho fondu v NOArchív

16.11.2023, Ing. Jana Vršková, Dr. Jozef Sýkora, MBA, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Účet 221AÚ - SF - Účet sociálneho fonduArchív

1.1.2023, Ing. Štefan Fabian, PhD., Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Účtovania tvorby a použitia sociálneho fondu v roku 2021Archív

8.2.2021, Ing. Štefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Sociálny fond v prípade starostu obce a primátora mestaGarancia

17.8.2021, Ing. Mikuláš Hamuľák, Zdroj: Verlag Dashöfer

Poskytnutie nepeňažného príjmu zo sociálneho fondu v roku 2021Archív

25.2.2021, Dr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Postup účtovania tvorby a použitia sociálneho fondu v obci v roku 2022Archív

24.6.2022, Ing. Miriam Majorová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Tvorba sociálneho fondu u subjektov verejnej správy v roku 2019Archív

22.2.2019, Ing. Michaela Vidová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Sociálny fond v prípade starostu obce a primátora mesta v roku 2021Archív

27.8.2021, Ing. Mikuláš Hamuľák, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dlhodobé záväzky neziskových účtovných jednotiekArchív

7.8.2018, Ing. Jana Vršková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Smernica o tvorbe a použití finančných a peňažných fondov v RO a obciArchív

27.10.2021, Ing. Miriam Majorová, Dr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Smernica o tvorbe a použití finančných a peňažných fondov POArchív

19.10.2021, Ing. Miriam Majorová, Dr. Jozef Sýkora, MBA,, Zdroj: Verlag Dashöfer

Smernica o tvorbe a použití finančných a peňažných fondov v RO a obciArchív

16.11.2023, Ing. Miriam Majorová, Dr. Jozef Sýkora, MBA, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Smernica o tvorbe a použití finančných a peňažných fondov POArchív

16.11.2023, Ing. Miriam Majorová, Dr. Jozef Sýkora, MBA, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Účtová skupina 52Archív

14.2.2023, Ing. Štefan Fabian, PhD., Ing. Ján Šelbacký, Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Postup účtovania miezd za mesiac december 2022Archív

10.12.2022, Ing. Miriam Majorová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Zamestnanci obce a ich zákonné obmedzenia, povinnosti a právaArchív

29.7.2021, Dr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zúčtovanie so zamestnancami a orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poisteniaArchív

22.6.2021, Dr. Jozef Sýkora, MBA, Ing. Bibiana Jobbágyová, Dr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Účet 528 - Ostatné sociálne nákladyArchív

1.1.2023, Ing. Miriam Majorová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Podrobnosti k oznámeniu č. 388/2022 Z. z. Oznámenie MPSVaR SRArchív

2.12.2022, JUDr. Renáta Považanová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Účtová trieda 4 - Vlastné imanie a dlhodobé záväzkyArchív

25.7.2023, Ing. Štefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Účtová trieda 4 - Vlastné imanie a dlhodobé záväzkyArchív

14.4.2023, Ing. Štefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Čerpanie SF a odvody za zamestnávateľa v roku 2022Archív

25.1.2022, Ing. Štefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Čerpanie SF a odvody za zamestnávateľa v roku 2022Archív

26.1.2022, Ing. Štefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Účet 527 - Zákonné sociálne nákladyGarancia

24.5.2017, Ing. Štefan Fabian, PhD., Ing. Ján Šelbacký, Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Nákup cenín obce s odplatou dodávateľovi v roku 2018Archív

16.8.2018, Ing. Ingrid Šabíková, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Účtovanie na účte 527 - Zákonné sociálne nákladyGarancia

21.3.2018, Ing. Štefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Účet 527 - Zákonné sociálne nákladyGarancia

24.7.2017, Ing. Štefan Fabian, PhD., Ing. Ján Šelbacký, Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Účet 527 - Zákonné sociálne nákladyGarancia

5.3.2017, Ing. Štefan Fabian, PhD., Ing. Ján Šelbacký, Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Účtová trieda 2 - Finančné účtyArchív

14.4.2023, Ing. Štefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer