dnes je 30.6.2022

Vlastné príjmy obce - pôsobnosť na ich kontrolu a na ukladanie sankcií inými orgánmiArchív

1.8.2018, Ing. Iveta Harušťáková, Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2019

Sankcie za porušenie finančnej disciplíny samotnou obcou/vyšším územným celkom v prípade vlastných príjmovArchív

25.7.2018, Ing. Iveta Harušťáková, Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2019

Sankcie za porušenie finančnej disciplíny rozpočtovými a príspevkovými organizáciami zriadeným obcami a vyššími územnými celkamiArchív

25.7.2018, Ing. Iveta Harušťáková, Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2019

Príkladné šetrenie samospráv

15.4.2013, Andrea Karšková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Financovanie školského klubu detíGarancia

27.9.2017, JUDr. Renáta Považanová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Rozpočtové určenie sankcií za porušenie finančnej disciplínyArchív

8.8.2018, Ing. Iveta Harušťáková, Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2019

Rekonštrukcia dlhodobého majetku obceArchív

30.6.2017, Ing. Ingrid Šabíková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Účtovanie na finančných účtoch formou príkladovArchív

29.5.2021, Ing. Štefan Fabian, PhD., Dr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zdaňovanie príjmov obce plynúcich z poskytovania ubytovacích služiebGarancia

22.11.2017, Ing. Ingrid Konečná Veverková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zdaňovanie príjmov obce plynúcich z poskytovania ubytovacích služiebGarancia

10.10.2017, Ing. Ingrid Konečná Veverková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Tržby za vlastné výkonyArchív

11.7.2018, Ing. Štefan Fabian, PhD. Ing. Ján Šelbacký, Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Výročná správa v samospráveArchív

1.3.2022, Ing. Miriam Majorová, PhD., Ing. Štefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2022 | 2021 | 2020

Základný rámec podnikania obce

25.11.2014, Ing. Zuzana Brindzová PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Záverečný účet obce za rok 2017Archív

14.5.2018, Ing. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Smernica upravujúca postup účtovania kapitálových transferov z eurofondov v RO a obciArchív

27.8.2021, Ing. Terézia Urbanová, Dr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Poznámky individuálnej účtovnej závierky v štátnej správe a samospráve za rok 2021Garancia

21.3.2022, Ing. Miriam Majorová, PhD., Ing. Ladislav Zakhar, Dr. Jozef Sýkora, MBA, Ing. Štefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Výročná správa v samospráveGarancia

18.3.2022, Ing. Miriam Majorová, PhD., Ing. Štefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022 | 2020

Účtová trieda 6 - VýnosyArchív

30.6.2017, Ing. Štefan Fabian, Zdroj: Verlag Dashöfer

Smernica o postupoch účtovania bežných transferov z eurofondov v RO a obciArchív

27.8.2021, Ing. Terézia Urbanová, Dr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Smernica upravujúca postup účtovania kapitálových transferov z eurofondov v POArchív

2.7.2021, Ing. Terézia Urbanová, Dr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Finančné hospodárenie obcí

14.6.2013, Ing. Zuzana Neupauerová PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Osobitosti zásob v štátnej a obecnej ROPOGarancia

12.2.2018, Ing. Ingrid Šabíková, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Poznámky individuálnej účtovnej závierky v štátnej správe a samospráve za rok 2020Archív

3.7.2020, Ing. Miriam Majorová, PhD., Ing. Štefan Fabian, PhD., Ing. Ladislav Zakhar, Dr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2021 | 2020

Účtovanie školskej jedálne v obci - príklady z praxeArchív

1.3.2022, Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Ing. Štefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2022 | 2021 | 2020

Obežný majetokArchív

11.7.2018, Ing. Štefan Fabian , PhD. Ing. Ján Šelbacký , Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

VýnosyArchív

30.6.2017, Ing. Štefan Fabian, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zamestnanci obce a ich zákonné obmedzenia, povinnosti a právaArchív

29.7.2021, Dr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Príprava na konsolidovanú účtovnú závierku za rok 2021Archív

29.3.2022, Ing. Miriam Majorová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Výročná správa v samospráveArchív

30.6.2020, Ing. Miriam Majorová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prebytok rozpočtu a nevyčerpané účelovo určené finančné prostriedkyGarancia

27.10.2017, Ing. Ingrid Konečná Veverková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Účtovanie školskej jedálne v obci - príklady z praxeArchív

12.9.2017, Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Účtovanie školskej jedálne v obciGarancia

18.8.2017, Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Osobitosti účtovania v samospráveArchív

30.6.2017, Ing. Terézia Urbanová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Smernica upravujúca postup účtovania kapitálových transferov z eurofondov v POGarancia

22.10.2021, Ing. Terézia Urbanová, Dr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Smernica upravujúca postup účtovania kapitálových transferov z eurofondov v RO a obciGarancia

4.11.2021, Ing. Terézia Urbanová, Dr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Špecifické účty v podmienkach obceGarancia

24.1.2018, Ing. Ingrid Šabíková, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

NákladyArchív

30.6.2017, Ing. Štefan Fabian, Zdroj: Verlag Dashöfer

Smernica o postupoch účtovania bežných transferov z eurofondov v RO a obciGarancia

4.11.2021, Ing. Terézia Urbanová, Dr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer