dnes je 30.5.2024

Vlastné príjmy obce - pôsobnosť na ich kontrolu a na ukladanie sankcií inými orgánmiArchív

1.8.2018, Ing. Iveta Harušťáková, Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Územná samospráva a ukladanie sankciíArchív

30.6.2017, Ing. Iveta Harušťáková, Bc. Jozef Sýkora, Zdroj: Verlag Dashöfer

Rozpočtové určenie sankcií za porušenie finančnej disciplínyArchív

8.8.2018, Ing. Iveta Harušťáková, Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Účtovanie na finančných účtoch formou príkladovArchív

29.5.2021, Ing. Štefan Fabian, PhD., Dr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Tržby za vlastné výkonyArchív

14.2.2023, Ing. Štefan Fabian, PhD. Ing. Ján Šelbacký, Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Účtová trieda 6 - VýnosyArchív

14.4.2023, Ing. Štefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Výročná správa v samospráveGarancia

20.5.2024, Ing. Miriam Majorová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Obežný majetokArchív

1.1.2023, Ing. Štefan Fabian , PhD. Ing. Ján Šelbacký , Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Výročná správa v samospráveArchív

1.3.2022, Ing. Miriam Majorová, PhD., Ing. Štefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Cudzie zdrojeArchív

14.2.2023, Ing. Ján Šelbacký, Ing. Štefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Smernica upravujúca postup účtovania kapitálových transferov z eurofondov v POArchív

22.10.2021, Ing. Terézia Urbanová, Dr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Smernica upravujúca postup účtovania kapitálových transferov z eurofondov v RO a obciArchív

4.11.2021, Ing. Terézia Urbanová, Dr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Smernica upravujúca postup účtovania kapitálových transferov z eurofondov v POArchív

16.11.2023, Ing. Terézia Urbanová, Dr. Jozef Sýkora, MBA, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Obmedzenie daňových odpisov pri prenájmeGarancia

3.6.2021, Ing. Michaela Vidová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Smernica upravujúca postup účtovania kapitálových transferov z eurofondov v RO a obciArchív

16.11.2023, Ing. Terézia Urbanová, Dr. Jozef Sýkora, MBA, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M. , Zdroj: Verlag Dashöfer

Smernica o postupoch účtovania bežných transferov z eurofondov v RO a obciArchív

4.11.2021, Ing. Terézia Urbanová, Dr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Účtovanie školskej jedálne v obci - príklady z praxeArchív

1.3.2022, Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Ing. Štefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Smernica o postupoch účtovania bežných transferov z eurofondov v RO a obciArchív

16.11.2023, Ing. Terézia Urbanová, Dr. Jozef Sýkora, MBA, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Príprava na konsolidovanú účtovnú závierku za rok 2021Archív

29.3.2022, Ing. Miriam Majorová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Účtová trieda 2 - Finančné účtyArchív

14.4.2023, Ing. Štefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Zúčtovanie daní a poplatkovArchív

23.6.2021, Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Ing. Bibiana Jobbágyová, Dr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Smernica upravujúca postup účtovania bežných transferov z eurofondov v POArchív

22.10.2021, Ing. Terézia Urbanová, Dr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Smernica upravujúca postup účtovania bežných transferov z eurofondov v POGarancia

16.8.2023, Ing. Terézia Urbanová, Dr. Jozef Sýkora, MBA, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Účtová skupina 55Archív

14.2.2023, Ing. Štefan Fabian, PhD., Ing. Ján Šelbacký, Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Smernica pre zostavenie účtovnej závierky v príspevkových organizáciáchArchív

16.11.2023, Ing. Miriam Majorová, Dr. Jozef Sýkora, MBA, Ing. Štefan Fabian, PhD., Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Účtová trieda 5 - NákladyArchív

14.4.2023, Ing. Štefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Poznámky ako súčasť individuálnej účtovnej závierky samosprávy za rok 2023Garancia

24.4.2024, Ing. Miriam Majorová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2024 | 2021

Smernica pre zostavenie účtovnej závierky v POArchív

21.10.2021, Ing. Miriam Majorová, Dr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Smernica pre zostavenie účtovnej závierky v rozpočtovej organizácii a obciArchív

16.11.2023, Dr. Jozef Sýkora, MBA, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Pravidlá používania návratných zdrojov financovania v územnej samospráveArchív

21.3.2019, Ing. Iveta Harušťáková, Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Účtová trieda 7 - Uzávierkové a podsúvahové účtyArchív

14.4.2023, Ing. Štefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Účtovanie nákladovArchív

21.6.2021, Ing. Lucia Kašiarová, ACCA, Ing. Terézia Urbanová, Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Ing. Štefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Príjmy obcí a daň z príjmovGarancia

4.8.2021, Ing. Michaela Vidová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Smernica upravujúca projektové účtovníctvo v NOArchív

16.11.2023, Ing. Jana Vršková, Dr. Jozef Sýkora, MBA, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer