dnes je 27.11.2022

Vlastné príjmy obce - pôsobnosť na ich kontrolu a na ukladanie sankcií inými orgánmiArchív

1.8.2018, Ing. Iveta Harušťáková, Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Rozpočtové určenie sankcií za porušenie finančnej disciplínyArchív

8.8.2018, Ing. Iveta Harušťáková, Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Rekonštrukcia dlhodobého majetku obceArchív

30.6.2017, Ing. Ingrid Šabíková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022

Účtovanie na finančných účtoch formou príkladovArchív

29.5.2021, Ing. Štefan Fabian, PhD., Dr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zdaňovanie príjmov obce plynúcich z poskytovania ubytovacích služiebGarancia

22.11.2017, Ing. Ingrid Konečná Veverková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Tržby za vlastné výkonyArchív

11.7.2018, Ing. Štefan Fabian, PhD. Ing. Ján Šelbacký, Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022

Výročná správa v samospráveArchív

18.3.2022, Ing. Miriam Majorová, PhD., Ing. Štefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022 | 2020

Záverečný účet obce za rok 2017Archív

14.5.2018, Ing. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Poznámky individuálnej účtovnej závierky v štátnej správe a samospráve za rok 2017Archív

13.4.2018, Ing. Miriam Majorová, PhD., Ing. Štefan Fabian, PhD., Ing. Ladislav Zakhar, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022

Zamestnanci obce a ich zákonné obmedzenia, povinnosti a právaArchív

29.7.2021, Dr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Účtovanie školskej jedálne v obciGarancia

18.8.2017, Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Záverečný účet obce za rok 2017 - VZORArchív

15.6.2018, Ing. Terézia Urbanová, Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022

Výročná správa v samospráveGarancia

1.3.2022, Ing. Miriam Majorová, PhD., Ing. Štefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prebytok rozpočtu a nevyčerpané účelovo určené finančné prostriedkyGarancia

27.10.2017, Ing. Ingrid Konečná Veverková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Výročná správa v samospráveArchív

30.6.2020, Ing. Miriam Majorová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022 | 2020

Poznámky individuálnej účtovnej závierky v štátnej správe a samospráve za rok 2021Archív

21.3.2022, Ing. Miriam Majorová, PhD., Ing. Ladislav Zakhar, Dr. Jozef Sýkora, MBA, Ing. Štefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022

Obežný majetokArchív

11.7.2018, Ing. Štefan Fabian , PhD. Ing. Ján Šelbacký , Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022

Smernica upravujúca postup účtovania kapitálových transferov z eurofondov v RO a obciArchív

27.8.2021, Ing. Terézia Urbanová, Dr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Smernica upravujúca postup účtovania kapitálových transferov z eurofondov v RO a obciArchív

4.11.2021, Ing. Terézia Urbanová, Dr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022 | 2021

Účtovanie školskej jedálne v obci - príklady z praxeArchív

12.9.2017, Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022

Poznámky individuálnej účtovnej závierky v štátnej správe a samospráve za rok 2020Archív

3.7.2020, Ing. Miriam Majorová, PhD., Ing. Štefan Fabian, PhD., Ing. Ladislav Zakhar, Dr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Smernica upravujúca postup účtovania kapitálových transferov z eurofondov v POArchív

22.10.2021, Ing. Terézia Urbanová, Dr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022 | 2021

Smernica upravujúca postup účtovania kapitálových transferov z eurofondov v POArchív

2.7.2021, Ing. Terézia Urbanová, Dr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Osobitosti účtovania v samospráveArchív

30.6.2017, Ing. Terézia Urbanová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022

Obmedzenie daňových odpisov pri prenájmeGarancia

3.6.2021, Ing. Michaela Vidová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022 | 2021

Účtovanie školskej jedálne v obci - príklady z praxeGarancia

1.3.2022, Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Ing. Štefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Účtovanie faktúry za odber obedov v školskej jedálniGarancia

21.4.2017, Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Cudzie zdrojeArchív

29.6.2018, Ing. Štefan Fabian, PhD., Ing. Ján Šelbacký, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022

Účtová trieda 6 - VýnosyArchív

30.6.2017, Ing. Štefan Fabian, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022

Miestny poplatok za rozvoj v otázkach a odpovediach v roku 2017Archív

12.1.2017, Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Špecifické účty v podmienkach obceGarancia

24.1.2018, Ing. Ingrid Šabíková, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Osobitosti zásob v štátnej a obecnej ROPOGarancia

12.2.2018, Ing. Ingrid Šabíková, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Príprava na konsolidovanú účtovnú závierku za rok 2021Garancia

29.3.2022, Ing. Miriam Majorová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Smernica o postupoch účtovania bežných transferov z eurofondov v RO a obciArchív

4.11.2021, Ing. Terézia Urbanová, Dr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022 | 2021

Smernica o postupoch účtovania bežných transferov z eurofondov v RO a obciArchív

27.8.2021, Ing. Terézia Urbanová, Dr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zostavenie viacročného rozpočtu na roky 2018 až 2020 v podmienkach obce a VÚCGarancia

12.12.2017, Ing. Ingrid Konečná Veverková, Zdroj: Verlag Dashöfer

NákladyArchív

30.6.2017, Ing. Štefan Fabian, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022

VýnosyArchív

30.6.2017, Ing. Štefan Fabian, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022