dnes je 30.6.2022

Vyradenie zásob v rozpočtovej organizáciiGarancia

24.5.2017, Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Účtovanie odvodov v rozpočtovej organizáciiGarancia

13.11.2017, Ing. Ľubica Gavenčiaková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Hospodárenie rozpočtových organizácií a dobropisGarancia

6.2.2017, Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Rozpočtové organizácie (RO) a obceArchív

1.1.2020, Kolektív autorov, Zdroj: Verlag Dashöfer

Podrobnosti hospodárenia rozpočtovej organizácieArchív

27.3.2018, Ing. Iveta Harušťáková, Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Reprezentačné výdavky v rozpočtovej organizácii VÚCGarancia

18.10.2017, Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Hodnotenie zamestnancov v rozpočtovej organizácii mestaGarancia

21.6.2017, Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Spôsob vedenia účtovníctva v rozpočtovej organizácii a obciGarancia

16.2.2022, Ing. Miriam Majorová, Dr. Jozef Sýkora, MBA, Ing. Štefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Účtovanie recyklačného poplatku v príspevkovej a rozpočtovej organizáciiGarancia

12.1.2018, Ing. Ľubica Gavenčiaková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Smernica o vykonaní inventarizácie v rozpočtových organizácií a obciGarancia

11.2.2022, Ing. Miriam Majorová, Dr. Jozef Sýkora, MBA, Ing Štefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Výdavky na antigénne testovanie zamestnancov v rozpočtovej organizáciiGarancia

11.1.2022, Ing. Štefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Účtovanie preplatku na zdravotnom poistení v rozpočtovej organizáciiGarancia

26.5.2022, Ing. Štefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Vymáhanie pohľadávok v rozpočtovej organizácií v roku 2022Archív

16.3.2022, Ing. Štefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Nevyinkasované nedaňové príjmy štátnej rozpočtovej organizácieGarancia

14.7.2017, Ing. Ingrid Šabíková, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Účtovanie recyklačného poplatku v príspevkovej a rozpočtovej organizáciiGarancia

30.1.2018, Ing. Ľubica Gavenčiaková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Povinnosť podania daňového priznania rozpočtovou organizáciouArchív

24.7.2019, Ing. Michaela Vidová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Projektová dokumentácia rozpočtovej organizácie v roku 2021Archív

25.2.2021, Dr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Účtovanie pohľadávky predpísanej pracovníkovi rozpočtovej organizácieGarancia

19.1.2018, Ing. Alena Kordošová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Vymáhanie pohľadávok v rozpočtovej organizácií v roku 2022Garancia

24.2.2022, Ing. Štefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Podrobnosti hospodárenia a financovania rozpočtových organizácií a príspevkových organizáciíArchív

10.10.2020, Ing. Iveta Harušťáková, Dr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zaúčtovanie likvidácie zásob v rozpočtovej organizácii v roku 2021Garancia

16.12.2021, Ing. Štefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Je rozpočtová organizácia povinná viesť knihu došlých faktúr?Garancia

10.3.2017, Ing. Mária Pročková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Účtovanie zakúpeného elektromobilu v rozpočtovej organizácii v roku 2018Archív

23.10.2018, Ing. Ľubica Gavenčiaková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vrátenie kapitálových výdavkov v rozpočtovej organizácii v roku 2021Garancia

27.9.2021, Ing. Štefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentár k zákonu o RPVS - § 22 - Hospodárenie rozpočtových organizáciíArchív

17.6.2021, Dr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2021 | 2019

Smernica pre zostavenie účtovnej závierky v rozpočtovej organizácii a obciGarancia

7.2.2022, Ing. Miriam Majorová, Dr. Jozef Sýkora, MBA, Ing. Štefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Osobitosti prechodného zníženia hodnoty majetku rozpočtových organizáciíArchív

1.6.2021, Ing. Ingrid Šabíková, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Účtovanie vratných obalov v rozpočtovej organizácii v roku 2022Garancia

26.4.2022, Ing. Štefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer