dnes je 13.7.2024

Osobitosti rozpočtového hospodárenia rozpočtových organizáciíArchív

30.3.2023, Ing. Štefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Osobitosti rozpočtového hospodárenia rozpočtových organizáciíArchív

14.8.2023, Ing. Štefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Rozpočtové organizácie (RO) a obceArchív

1.1.2020, Kolektív autorov, Zdroj: Verlag Dashöfer

Finančný príspevok na stravu v rozpočtovej organizáciiArchív

28.2.2023, Ing. Miriam Majorová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Podnikateľská činnosť rozpočtovej a príspevkovej organizácieArchív

30.3.2023, Ing. Štefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Hodnotenie zamestnancov v rozpočtovej organizácii mestaGarancia

21.6.2017, Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Finančný príspevok na stravu v rozpočtovej organizáciiArchív

31.1.2023, Ing. Miriam Majorová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Účtovanie MultiSport karty v rozpočtovej organizáciiGarancia

26.4.2024, Ing. Štefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Podnikateľská činnosť rozpočtovej a príspevkovej organizácieArchív

14.8.2023, Ing. Štefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Osobitosti hospodárenia rozpočtových a príspevkových organizáciíArchív

30.3.2023, Ing. Štefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Daňové výdavky rozpočtovej a príspevkovej organizácieGarancia

11.2.2019, Ing. Michaela Vidová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Hospodárenie štátnych a samosprávnych rozpočtových organizáciíArchív

14.8.2023, Ing. Štefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Účtovanie stravného a školného medzi rozpočtovými organizáciamiArchív

31.10.2022, Ing. Štefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Smernica o vykonaní inventarizácie v rozpočtových organizácií a obciArchív

16.11.2023, Ing. Miriam Majorová, Dr. Jozef Sýkora, MBA, Ing Štefan Fabian, PhD., Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prenájom majetku rozpočtovej a príspevkovej organizácie a obceArchív

21.6.2018, Ing. Michaela Vidová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vymáhanie pohľadávok v rozpočtovej organizácií v roku 2022Archív

24.2.2022, Ing. Štefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Výdavky na antigénne testovanie zamestnancov v rozpočtovej organizáciiGarancia

11.1.2022, Ing. Štefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Účtovanie preplatku na zdravotnom poistení v rozpočtovej organizáciiArchív

26.5.2022, Ing. Štefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Spôsob vedenia účtovníctva v rozpočtovej organizácii a obciGarancia

16.8.2023, Ing. Miriam Majorová, Dr. Jozef Sýkora, MBA, Ing. Štefan Fabian, PhD., Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Účtovanie pohľadávky predpísanej pracovníkovi rozpočtovej organizácieGarancia

19.1.2018, Ing. Alena Kordošová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Nevyinkasované nedaňové príjmy štátnej rozpočtovej organizácieGarancia

14.7.2017, Ing. Ingrid Šabíková, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Projektová dokumentácia rozpočtovej organizácie v roku 2021Archív

25.2.2021, Dr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Povinnosť podania daňového priznania rozpočtovou organizáciouGarancia

24.7.2019, Ing. Michaela Vidová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vymáhanie pohľadávok v rozpočtovej organizácií v roku 2022Archív

16.3.2022, Ing. Štefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Účtovanie recyklačného poplatku v príspevkovej a rozpočtovej organizáciiGarancia

30.1.2018, Ing. Ľubica Gavenčiaková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Smernica pre zostavenie účtovnej závierky v rozpočtovej organizácii a obciArchív

16.11.2023, Dr. Jozef Sýkora, MBA, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Účet 581 - Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizáciíArchív

1.1.2023, Ing. Štefan Fabian, PhD., Ing. Ján Šelbacký, Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zaúčtovanie likvidácie zásob v rozpočtovej organizácii v roku 2021Archív

16.12.2021, Ing. Štefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Účtovanie vratných obalov v rozpočtovej organizácii v roku 2022Archív

26.4.2022, Ing. Štefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Nákup majetku na splátky pre rozpočtovú organizáciu v roku 2024Garancia

29.5.2024, Ing. Štefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Vrátenie kapitálových výdavkov v rozpočtovej organizácii v roku 2021Archív

27.9.2021, Ing. Štefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Je rozpočtová organizácia povinná viesť knihu došlých faktúr?Garancia

10.3.2017, Ing. Mária Pročková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Účtovanie zakúpeného elektromobilu v rozpočtovej organizácii v roku 2018Archív

23.10.2018, Ing. Ľubica Gavenčiaková, Zdroj: Verlag Dashöfer