dnes je 4.12.2022

Účtovanie školskej jedálne v obciGarancia

18.8.2017, Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Osobitosti účtovania v samospráveArchív

30.6.2017, Ing. Terézia Urbanová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022

Účtovanie v školskej jedálni v roku 2022Garancia

24.2.2022, Ing. Štefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Účtovanie v školskej jedálni v roku 2022Archív

16.3.2022, Ing. Štefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Účtovanie školskej jedálne v roku 2019Archív

23.12.2019, Ing. Štefan Fabian, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022 | 2019

Účtovanie školských jedální v roku 2018Archív

27.4.2018, Ing. Štefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022

Účtovanie školskej jedálne v obci - príklady z praxeGarancia

1.3.2022, Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Ing. Štefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Účtovanie školskej jedálne v obci - príklady z praxeArchív

12.9.2017, Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022

Účtovanie faktúry za odber obedov v školskej jedálniGarancia

21.4.2017, Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Finančná kontrola v školskej jedálni v roku 2019Archív

26.11.2018, Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Účtovanie školskej jedálne v príspevkovej organizácii zriadenej obcou - príklady z praxeArchív

16.3.2022, Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Ing. Štefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022

Účtovanie školskej jedálne v príspevkovej organizácii zriadenej obcou - príklady z praxeGarancia

1.3.2022, Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Ing. Štefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Zábezpeka na stravovanie v roku 2021Archív

29.7.2021, Ing. Štefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Účtovanie stravného a školného medzi dvoma organizáciami v roku 2022Garancia

30.9.2022, Ing. Štefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Zábezpeka na stravovanie v roku 2021Archív

27.8.2021, Ing. Štefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Účtovanie stravného a školného medzi rozpočtovými organizáciamiGarancia

31.10.2022, Ing. Štefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Spôsob vedenia účtovníctva v RO a obciArchív

25.10.2021, Ing. Miriam Majorová, Dr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022 | 2021

Poskytovanie pomoci Ukrajine a odídencom z Ukrajiny v roku 2022Archív

23.4.2022, Ing. Michaela Vidová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Bežné transfery a kapitálové transfery z pohľadu rozpočtovníctva a účtovníctvaArchív

17.8.2021, Ing. Terézia Urbanová, Dr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Spôsob vedenia účtovníctva v rozpočtovej organizácii a obciGarancia

16.2.2022, Ing. Miriam Majorová, Dr. Jozef Sýkora, MBA, Ing. Štefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Spôsob vedenia účtovníctva v POGarancia

8.2.2022, PhDr. Jozef Sýkora, MBA, Ing. Štefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Príklady z praxe - účtovanie výnosov v neziskových účtovných jednotkáchArchív

17.6.2021, Ing. Jana Vršková, Ing. Štefan Fabian, PhD., Dr. Jozef Sýkora, MNA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Minister školstva SR vydal rozhodnutie, na základe ktorého sa obnovuje školské vyučovanieGarancia

12.4.2021, JUDr. Marek Šmid, Advokátska kancelária Grand Oak Legal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Spôsob vedenia účtovníctva v POArchív

18.10.2021, PhDr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022 | 2021

Vnútorný predpis pre vedenie účtovníctva - ObecArchív

30.6.2017, Ing. Terézia Urbanová, Mgr. Jozef Sýkora, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022

ÚvodníkArchív

16.3.2022, Ing. Nadežda Fuksová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Potvrdenie o zdravotnom stave- stravné poukážkyArchív

24.5.2021, Ing. Jarmila Belešová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zabezpečenie stravy zamestnancom školy v roku 2018Archív

24.9.2018, JUDr. Juraj Mezei, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Vnútorný predpis pre vedenie účtovníctva - RO, POArchív

30.6.2017, Ing. Terézia Urbanová, Mgr. Jozef Sýkora, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022

§ 5 ZVO Finančné limity - praktický príkladArchív

10.4.2019, JUDr. Simona Laktišová, Mgr. Jana Takáčová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Účtová skupina 54Archív

9.11.2018, Ing. Štefan Fabian, PhD., Ing. Ján Šelbacký, Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022

Spôsob vedenia účtovníctva - vzorový obsah internej smerniceGarancia

30.9.2022, Ing. Miriam Majorová, PhD., Ing. Lucia Kašiarová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Účtovanie zúčtovacích vzťahov formou príkladovArchív

23.6.2021, Dr. Jozef Sýkora, MBA, Ing. Bibiana Jobbágyová, Dr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzorový registratúrny plán pre mestské úrady a obecné úradyGarancia

30.6.2019, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Zdroj: Verlag Dashöfer

Záverečný účet obce za rok 2017Archív

14.5.2018, Ing. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Záverečný účet obce za rok 2017 - VZORArchív

15.6.2018, Ing. Terézia Urbanová, Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022