dnes je 4.12.2022

Najnovšie

Zvýšenie daňového bonusu môže spôsobiť dvojitý postihGarancia

1.12.2022, Zdroj: Združenie miest a obcí Slovenska

... Ak poslanci Národnej rady SR schvália pozmeňujúce návrhy k novele zákona o dani z príjmov, môže to nielen zlikvidovať samosprávy, ale ublížiť aj samotným rodinám, v prospech ktorých majú legislatívne zmeny smerovať. Bratislava - 29. novembra 2022 – Ak poslanci Národnej rady SR schvália pozmeňujúce ...

Národná rada SR schválila novelu zákona o dotáciáchGarancia

1.12.2022, Zdroj: Združenie miest a obcí Slovenska

... Na včerajšej parlamentnej schôdzi poslanci schválili vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov. Bratislava – 30. novembra 2022 – Na včerajšej parlamentnej ...

Ministerstvo vnútra od 1. decembra vydáva biometrické občianske preukazy s bezkontaktným čipomGarancia

1.12.2022, Zdroj: Ministerstvo vnútra SR

... Policajné oddelenia dokladov začali prijímať žiadosti o občianske preukazy nového typu. Do elektronického čipu občianskeho preukazu sa po novom zapisujú otlačky dvoch prstov a podoba tváre, a to formou zakódovaných biometrických dát. Policajné oddelenia dokladov začali prijímať žiadosti o občianske ...

Poslanci parlamentu schválili novelu volebného zákonaGarancia

1.12.2022, Zdroj: Združenie miest a obcí Slovenska

... Poslanci parlamentu schválili vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Bratislava – 30. novembra 2022 – Poslanci parlamentu schválili vládny návrh zákona ...

Interná smernica o prijímaní a vybavovaní oznámení o protispoločenskej činnostiGarancia

30.11.2022, JUDr. Lucia Sabová Danková, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Lucia Sabová Danková, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M. Stiahnuť dokument Interná smernica o prijímaní a vybavovaní oznámení o protispoločenskej činnosti (ďalej aj ako „smernica” alebo „interná smernica”) Čl. I Úvodné ustanovenia 1. Interná smernica sa vydáva v zmysle zákona Národnej rady Slovenskej ...

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022 | 2021

Výklad k zákonu č. 378/2022 Z. z.- Ústavný zákon, ktorým sa dopĺňa Ústava SRGarancia

30.11.2022, JUDr. Renáta Považanová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Renáta Považanová Dňa 1. januára 2023 nadobúda účinnosť ústavný zákon č. 378/2022 Z. z. , ktorým sa dopĺňa Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov. Do čl. 151a ods. 3 sa na konci pripája táto veta: „Verejný ochranca práv ostáva vo funkcii aj po uplynutí funkčného ...

Projektanti stavebných prác počítajú s miernym poklesom záujmu o ich službyGarancia

30.11.2022, Zdroj: SITA

... Takmer polovica oslovených projektantov stavebných prác očakáva do konca tohto roka pokles dopytu po projektových prácach o 1 %, aj na základe situácie v okolitých krajinách. Ešte menší záujem o projektové práce predpokladajú v roku 2023, kedy počítajú s prepadom trhu o 1,2 %. Vyplýva to z polročnej ...

ZMOS upozorňuje na hrozby ďalšieho zvyšovania poplatkov za odpadyGarancia

30.11.2022, Zdroj: Združenie miest a obcí Slovenska

... Združenie miest a obcí Slovenska adresovalo ministerstvu životného prostredia zásadné pripomienky k návrhu Nariadeniu vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje výška sadzieb poplatkov za uloženie odpadov a podrobnosti súvisiace s prerozdeľovaním príjmov z poplatkov za uloženie odpadov v znení ...

Smernica o zákaze fajčenia na pracoviskuGarancia

29.11.2022, JUDr. Zdeňka Dvoranová, Mgr. PaedDr. Daniela Pivovarová, Mgr. Laura Fotopulosová, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Zdeňka Dvoranová; Mgr. PaedDr. Daniela Pivovarová; Mgr. Laura Fotopulosová; Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M. Stiahnuť dokument Názov účtovnej jednotky   (adresa, IČO):       Názov vnútropodnikovej smernice:   Zákaz fajčenia na pracovisku   Prílohy:       Číslo smernice:       Rozsah platnosti:     ...

Finančný prenájom u neziskových organizáciíGarancia

29.11.2022, Ing. Michaela Vidová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Michaela Vidová Jednou z možností obstarania majetku je aj obstaranie formou finančného prenájmu. Finančný prenájom je svojou podstatou prenájom, keď poskytovateľ finančného prenájmu (prenajímateľ) poskytne príjemcovi (nájomcovi) predmet finančného prenájmu, ktorým môže byť hnuteľný alebo nehnuteľný ...

viac článkov
Najčítanejšie

Tabuľka platov štátnych zamestnancov na rok 2019

18.1.2019, Mgr. Jana Takáčová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Mgr. Jana Takáčová Na základe ustanovenia § 159 ods. 1 zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov vznení neskorších predpisov platí, že vláda v nadväznosti na kolektívnu zmluvu vyššieho stupňa dohodnutú na príslušný kalendárny rok ustanoví nariadením zvýšené platové ...

Chcete vedieť koľko rokov máte odpracovaných na dôchodok? Vybavte si elektronický prístup

28.1.2020, Zdroj: Sociálna poisťovňa

... Poistenec Sociálnej poisťovne môže mať prehľad o odpracovaných rokoch a ich započítaní pre účely dávok, najmä dôchodku (teda o svojom individuálnom účte vedenom v Sociálnej poisťovni) aj bez toho, aby žiadal o výpis z účtu v papierovej podobe. Poistenec Sociálnej poisťovne môže mať prehľad o odpracovaných ...

Schválená novela zákona o verejnom obstarávaní od 1. 1. 2020 a 1.3. 2020

24.10.2019, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Národná rada Slovenskej republiky na svojej 51. schôdzi, ktorá sa začala 15. októbra 2019, schválila zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Národná ...

Postup pri podaní žiadosti o predĺženie termínu dokončenia stavby v dodatočnom stavebnom povolení v roku 2019

11.2.2019, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Alexander Škrinár, CSc. Aký postup je pri podaní žiadosti o predĺženie termínu dokončenia stavby v dodatočnom stavebnom povolení? Stavebný úrad vydáva stavebné povolenie podľa § 67 stavebného zákona s platnosťou na začatie stavby do dvoch rokov od jeho vydania. Stavebný úrad môže v odôvodnených ...

Vysielanie zamestnancov do zahraničia od 1.7.2020

21.11.2019, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Zamestnávateľ musí v prvom rade rozlíšiť vyslanie od pracovnej cesty. O pracovnú cestu sa jedná vtedy, ak zamestnanec necestuje do zahraničia za účelom vykonávať tam prácu v zmysle poskytovanie služieb svojho zamestnávateľa. Pracovnou cestou je preto účasť na konferencii, veľtrhu, ale napríklad aj obchodné ...

více článků
SEMINÁRE / WEBINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA

Zákon o odpadoch a vykonávacie predpisy – aktuálne pre rok 2022

6.12.2022, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Peter Gallovič

Školenie venované aktuálne novému zákonu o odpadoch. Získajte prehľad o všetkých zmenách, o Vašich právach a povinnostiach v roku 2022. Školenie vedie odborník Ing. Peter Gallovič. Prihláška tu!

Novelizované odpisy a majetok spoločnosti v roku 2023

24.1.2023, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Hedviga Vadinová

Na školení sa dozviete, čo by ste mali vedieť o odpisovaní majetku. Aký je rozdiel medzi účtovným a daňovým odpisom, koľko je odpisových skupín, kedy je povinnosť a kedy je možnosť prerušiť daňové odpisy a iné fakty o odpisovaní a platnej účtovnej a daňovej legislatíve v SR. Prihláška tu!

Transferové oceňovanie, dokumentácia transferového oceňovania a zmeny v roku 2023

30.1.2023, Bratislava alebo ONLINE, Ing. František Csefelvay

Dokumentácia transferového oceňovania je súborom dokladov a informácií, ktoré preukazujú spôsob tvorby transferových cien. Musí obsahovať dôkazy o tom, že ceny zodpovedajú princípu nezávislého vzťahu. Nepodceňte vzdelávanie v tejto oblasti! Prihláška tu!

Webináre formou otázok a odpovedí pre zákazníkov tohto portálu

Aktuality z oblasti sociálneho poistenia

Lektor: PaedDr. Mgr. Daniela Pivovarová

Dátum: 8.12.2022

Čas konania: 14:00 - 15:00

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

Rozpočtové hospodárenie v samosprávach a ich ROPO a príspevkových organizáciách v roku 2023

Lektor: Ing. Štefan Fabian, PhD.

Dátum: 9.12.2022

Čas konania: 9:00 - 10:30

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

Prihláste sa v prípade, že ste predplatiteľ portálu formou vyplnenia registračného formuláru.

Registrácia je záväzná!

Zoznam webinárov otázok a odpovedí a registračný formulár nájdete TU.

PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
Najbližšia daňová povinnosť
15.12.2022 - Daň z príjmu právnickej osoby

Ďalšie povinnosti pre tento deň...
Platné od 18.9.2019
Jednodňové refinančné operácie 0,25 %
Hlavné refinančné operácie 0,00 %
Jednodňové sterilizačné operácie -0,50 %
viac
Cestovné náhrady

Stravné v SR do 31.8.2022

Opatrenie č. 116/2022 Z. z. o sumách stravného

5 - 12 hodín

6,00 €

12 - 18 hodín

9,00 €

nad 18 hodín

13,70 €

Stravné v SR od 1.9.2022

Opatrenie č. 281/2022 Z. z. o sumách

stravného

5 - 12 hodín 6,40 €
12 - 18 hodín 9,60 €
nad 18 hodín 14,50 €

 

ostatné
VESTNÍK VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
december 2022
PoUtStŠtPiSoNe
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
<november  január>
EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ
VESTNÍKY MINISTERSTIEV
PREDPOVEĎ POČASIA