dnes je 14.8.2022

Komentár k ZDP § 14 Základ daneGarancia

9.4.2021, Ing. Peter Horniaček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Praktický príklad k vyplneniu DP PO za rok 2021 - Bella, s.r.o.Garancia

16.3.2022, Mgr. Lucia Hanusová, HA-NA Consult, Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentár k ZDP § 17 Všeobecné ustanovenia o zisťovaní základu daneGarancia

1.10.2020, Ing. Peter Horniaček, Ing. Ailina Hanková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentár k ZDP § 33a Daňový bonus na zaplatené úrokyGarancia

1.10.2020, Ing. Viera Mezeiová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Obežný majetokArchív

11.7.2018, Ing. Štefan Fabian , PhD. Ing. Ján Šelbacký , Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Smernica o pravidlách a postupoch spracovania a ochrany osobných údajov pri zabezpečovaní personálno-mzdovej agendyGarancia

20.4.2022, Ing. Zuzana Neupauerová, PhD., JUDr. Juraj Mezei, PhD., Mgr. PaedDr. Daniela Pivovarová, Mgr. Laura Fotopulosová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Mikrodaňovník a daňová strataGarancia

12.1.2022, Ing. Michaela Vidová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Daň z príjmov subjektu verejnej správyArchív

3.6.2019, Ing. Michaela Vidová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Cudzie zdrojeArchív

29.6.2018, Ing. Štefan Fabian, PhD., Ing. Ján Šelbacký, Zdroj: Verlag Dashöfer

Príjmy neziskových organizácií oslobodené od zdanenia daňou z príjmovGarancia

28.5.2022, Ing. Juraj Válek, Mgr. PaedDr. Daniela Pivovarová, Ing. Monika Ziškayová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentár k ZDP § 42 Platenie preddavkov na daňGarancia

16.4.2021, Ing. Peter Horniaček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentár k ZDP § 52zn - Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2018Garancia

20.3.2018, Ing. Peter Horniaček, Ing. Viera Mezeiová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Miestne dane a miestny poplatok v roku 2017 s príkladmi účtovaniaGarancia

10.2.2017, Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2022 | 2021 | 2020 | 2019

Znenie ZDP § 52Garancia

1.10.2020, ., Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentár k ZP § 152 Stravovanie zamestnancovArchív

16.1.2019, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentár k ZDP § 52zza - Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2020Garancia

2.1.2020, Ing. Viera Mezeiová, Ing. Peter Horniaček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Špecifické účty v podmienkach obceGarancia

24.1.2018, Ing. Ingrid Šabíková, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentár k ZDP § 20 Rezervy a opravné položkyGarancia

1.10.2020, Ing. Michaela Vidová, Ing. Peter Horniaček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentár k ZDP § 12 Predmet daneGarancia

1.10.2020, Ing. Peter Horniaček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zábezpeka na stravovanie v roku 2021Archív

29.7.2021, Ing. Štefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Zábezpeka na stravovanie v roku 2021Archív

27.8.2021, Ing. Štefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer