dnes je 10.8.2022

Transferové oceňovanie a obce 2018ZáznamGarancia

18.4.2018, Mgr. Andrej Choma, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:30:24

Komentár k ZDP § 17 Všeobecné ustanovenia o zisťovaní základu daneGarancia

1.10.2020, Ing. Peter Horniaček, Ing. Ailina Hanková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Transferové oceňovanie v roku 2020Záznam

19.11.2020, Ing. Alena Zábojová, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:58:06

Komentár k ZDPH § 29 Zdravotná starostlivosť - oslobodenie od daneGarancia

2.1.2020, Ing. Alžbeta Hermanová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Novinky v právnej úprave neziskových organizácií od 15. januára 2018Garancia

15.1.2018, JUDr. Simona Laktišová Dvořák Hager &Partners, advokátska kancelária, s. r. o., Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentár k zákonu o štátnej službe (55/2017 Z.z.) - § 1 - Predmet a pôsobnosť zákonaArchív

10.3.2019, Kolektív autorov, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2022 | 2021 | 2020 | 2019

Komentár k zákonu o štátnej službe - § 1Archív

14.5.2015, JUDr. Jana Kovácsová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zákon o zaručenej elektronickej fakturácii v roku 2019Archív

20.3.2019, Mgr. Tomáš Šlachta, Zdroj: Verlag Dashöfer

Krátko k rozpočtovým pravidlám a zásadám hospodáreniaArchív

22.4.2021, Dr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentár k ZVO (343/2015 Z. z. - detailné spracovanie) - § 102 Spoločné ustanoveniaArchív

12.2.2019, JUDr. Katarína Liebscherová, Dvořák Hager & Partners, Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentár k zákonu o štátnej službe (55/2017 Z.z.) - § 41Garancia

1.6.2017, Kolektív autorov, Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentár k ZVO (343/2015 Z. z. - detailné spracovanie) - § 56 Uzavretie zmluvyArchív

14.2.2019, JUDr. Simona Laktišová, Dvořák Hager & Partners, Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentár k ZVO (25/2006 Z. z.) - § 6Archív

2.1.2018, JUDr. Viliam Karas, Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentár k ZP § 230 Spor o pôsobenie odborovej organizácie u zamestnávateľaArchív

1.3.2021, Mgr. Jana Sapáková, LL.M., Mgr. Alexandra Mišinová LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2022 | 2021

Otázky a odpovede ku koncu roka 2019 od obcí a zriadených organizáciíArchív

19.12.2019, PhDr. Jozef Sýkora, MBA., Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentár k zákonu o štátnej službe (55/2017 Z.z.) - § 40 - Výberové konanieGarancia

1.6.2017, Kolektív autorov, Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentár k ZP § 131 Zrážky zo mzdy a poradie zrážokArchív

24.4.2017, JUDr. et Mgr. Jozef Toman PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentár k ZVO (343/2015 Z. z. - detailné spracovanie) - § 44 Kritériá na vyhodnotenie ponúkArchív

13.2.2019, JUDr. Simona Laktišová, Dvořák Hager & Partners, Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentár k ZDP § 2 Základné pojmyGarancia

6.4.2021, Ing. Peter Horniaček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentár k ZVO (343/2015 Z. z. - detailné spracovanie) - § 53 Vyhodnocovanie ponúkArchív

11.2.2019, JUDr. Simona Laktišová, Dvořák Hager & Partners, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zamestnanci obce a ich zákonné obmedzenia, povinnosti a právaArchív

29.7.2021, Dr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentár k ZVO (343/2015 Z. z. - detailné spracovanie) - § 114Archív

13.2.2019, JUDr. Simona Laktišová, Dvořák Hager & Partners, Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentár k ZVO (343/2015 Z. z. - detailné spracovanie) - § 40 Vyhodnotenie splnenia podmienok účastiArchív

14.2.2019, JUDr. Simona Laktišová, Dvořák Hager & Partners, Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentár k ZP § 223 Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeruGarancia

25.7.2022, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD., Mgr. Alexandra Mišinová LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2022 | 2019

Komentár k zákonu o RPVS - § 19Archív

16.6.2021, Dr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2021 | 2019

Konsolidovaná účtovná závierka verejnej správy v skratkeGarancia

7.3.2022, Ing. Štefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022 | 2020

Konsolidovaná účtovná závierka verejnej správy v skratkeArchív

1.3.2022, Ing. Štefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2022 | 2021

Konsolidovaná účtovná závierka verejnej správy v roku 2018Garancia

24.4.2018, Ing. Štefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentár k ZP § 5 Právne vzťahy s cudzím prvkom, dočasné vysielanieArchív

26.8.2020, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD., JUDr. Katarína Liebscherová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentár k ZP § 110 - § 113 Spoločné ustanovenia o dovolenkeArchív

12.12.2016, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD, Zdroj: Verlag Dashöfer

Spisový, archívny a skartačný poriadok účtovných písomností a účtovných záznamov v rozpočtovej organizácii a obciGarancia

21.2.2022, Ing. Miriam Majorová, Dr. Jozef Sýkora, MBA, Ing. Štefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentár k ZVO (343/2015 Z. z. - detailné spracovanie) - § 1 Predmet úpravyArchív

15.2.2019, JUDr. Simona Laktišová, Dvořák Hager & Partners, Zdroj: Verlag Dashöfer