dnes je 10.8.2022

Účtovanie zásob na príkladochArchív

17.6.2021, Ing. Miriam Majorová, PhD., Dr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2022 | 2021 | 2020 | 2019

Príklad k § 7a zákona o DPHGarancia

2.1.2020, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Príklad - § 19 zákona o DPHGarancia

2.1.2020, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Požiarny štatút - príkladGarancia

13.1.2022, DpT. Bohumír Brettschneider, Dipl. Ing. Jozef Mikula, PhD., Mgr. Kristína Iudita Kmety, Zdroj: Verlag Dashöfer

Príklady ku komentáru § 37 Poisťovacie službyGarancia

2.1.2020, Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Príklady ku komentáru § 78a Kontrolný výkazGarancia

2.1.2020, Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Príklady pre vybrané druhy majetku a záväzkovArchív

30.6.2017, Ing. Lucia Kašiarová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Účtovanie dlhodobého hmotného majetku na príkladochArchív

21.6.2021, Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Ing. Štefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Príklad k § 69 a § 69b zákona o DPHGarancia

2.1.2020, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Príklady ku komentáru § 34 Kultúrne službyGarancia

2.1.2020, Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Účtovanie zúčtovacích vzťahov formou príkladovArchív

23.6.2021, Dr. Jozef Sýkora, MBA, Ing. Bibiana Jobbágyová, Dr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2021 | 2020 | 2019

Výdavky na reprezentáciu a propagáciu v praktických príkladochGarancia

6.12.2017, Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Požiarny evakuačný plán - príkladGarancia

5.1.2022, DpT. Bohumír Brettschneider, Dipl. Ing. Jozef Mikula, PhD., Mgr. Kristína Iudita Kmety, Zdroj: Verlag Dashöfer

Charitatívna reklama - praktické príkladyArchív

19.3.2020, Ing. Michaela Vidová, Zdroj: Verlag Dashöfer

§ 5 ZVO Finančné limity - praktický príkladArchív

10.4.2019, JUDr. Simona Laktišová, Mgr. Jana Takáčová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Podielové cenné papiere a podiely samosprávy v príkladochGarancia

21.2.2018, Ing. Ingrid Šabíková PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Časové rozlíšenie nákladov, výnosov s príkladmi účtovaniaArchív

30.6.2017, Ing. Bibiana Jobbágyová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Príklad k § 43 ods.1 zákona o DPHGarancia

2.1.2020, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Príklad k § 17 ods. 2 zákona o DPHGarancia

23.4.2019, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Príklad k § 15 ods. 1 zákona o DPHGarancia

24.4.2019, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Príklad k § 50 ods. 4 zákona o DPHGarancia

2.1.2020, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Príklady ZP § 63 Výpoveď daná zamestnávateľomArchív

31.3.2017, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, Zdroj: Verlag Dashöfer

Príklad k § 53 Oprava odpočítanej daneGarancia

2.1.2020, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Účtovanie dlhodobého finančného majetku na príkladochArchív

10.1.2019, Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Ing. Štefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Príklad k § 21 Zákona o DPHGarancia

2.1.2020, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Príklady účtovania dlhodobého majetkuArchív

11.1.2019, Ing. Miriam Majorová, PhD., Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Ing. Štefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

§ 49 ZVO Predkladanie ponúk - praktický príkladArchív

8.4.2019, Mgr. Jana Takáčová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Príklady účtovania opravných položiek k dlhodobému majetkuArchív

10.1.2019, Ing. Miriam Majorová, PhD., Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Ing. Štefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Príklad k § 51 ods. 2 zákona o DPHGarancia

2.1.2020, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Príklad k § 22 ods. 4 zákona o DPHGarancia

13.6.2022, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Príklad k § 43 ods. 4 zákona o DPHGarancia

15.6.2022, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Príklady ku komentáru § 38 Dodanie a nájom nehnuteľnostiGarancia

2.1.2020, Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Príklad k § 19 ods. 4 zákona o DPHGarancia

2.1.2020, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Príklady ku komentáru § 39 Finančné službyGarancia

2.1.2020, Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Účtovanie dlhodobého nehmotného majetku na príkladochArchív

9.10.2020, Ing. Štefan Fabian, PhD., Dr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Príklad vyplnenia daňového priznania dane z pridanej hodnotyGarancia

2.1.2020, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Príklad -§ 19 zákona o DPH- dodanie tovaru s montážouGarancia

2.1.2020, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Príklady ku komentáru § 35 Zhromažďovanie finančných prostriedkovGarancia

2.1.2020, Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Príklad k § 65 ods. 4 zákona o DPHGarancia

25.6.2019, Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Príklad - § 22 ods. 4 Zákona o DPHGarancia

2.1.2020, Ing Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Príklady ku komentáru § 29 Zdravotná starostlivosťGarancia

2.1.2020, Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Účtovanie na finančných účtoch formou príkladovArchív

29.5.2021, Ing. Štefan Fabian, PhD., Dr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Výdavky na normy a certifikáty - praktické príkladyArchív

20.3.2020, Ing. Michaela Vidová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Príklady z praxe - účtovanie nákladov v neziskových účtovných jednotkáchArchív

18.6.2021, Ing. Jana Vršková, Dr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Príklad nadobudnutia tovaru podľa § 11 a § 11a zákona o DPHGarancia

2.1.2020, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Obstaranie technického zhodnotenia v ROPO a obci na vybraných príkladochGarancia

19.6.2017, Ing. Ingrid Šabíková, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2022 | 2021 | 2020 | 2019