dnes je 22.7.2024

Input:

Bežné transfery a kapitálové transfery z pohľadu rozpočtovníctva a účtovníctva

15.3.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.1.5.1 Bežné transfery a kapitálové transfery z pohľadu rozpočtovníctva a účtovníctva

Ing. Terézia Urbanová; Dr. Jozef Sýkora, MBA; Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M.

Stiahnuť dokument

Podľa ustanovenia § 4 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. v rozpočte verejnej správy, pri sledovaní plnenia rozpočtu verejnej správy a pri pohyboch na účtoch finančných aktív sa uplatňuje rozpočtová klasifikácia, podľa ktorej sa jednotne určujú a triedia príjmy a výdavky rozpočtu verejnej správy vrátane ich vecného vymedzenia a finančné operácie s finančnými aktívami. Povinnosť uplatňovať rozpočtovú klasifikáciu sa vzťahuje na všetky subjekty verejnej správy, t. z. aj na územnú samosprávu (obec, VÚC, RO a PO obcí a VÚC). V súlade so