dnes je 29.2.2024

Input:

Daň zaplatená za iného daňovníka

22.1.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2024.01.2.3 Daň zaplatená za iného daňovníka

Ing. Jozef Pohlod


Otázka:

Môžete definovať, čo je daň zaplatená za iného daňovníka? Chápe sa tým, daň zaplatená na účet daňového úradu? Kedy je daň zaplatená, keď príde na účet daňového úradu/miestne príslušnému úradu alebo keď zaplatíme napr. daň z nehnuteľnosti prenajímateľovi a on to zaplatí daňovému úradu/miestne príslušnému úradu? Inými slovami, ak v nájomnej zmluve je uvedené, že sa daň z nehnuteľnosti bude refakturovať ako dodatočné náklady s nájomným, nemôže byť predsa zaplatenie prenajímateľovi považované za ,,daň zaplatenú za iného daňovníka”, keďže v tom čase ešte daňový úrad/miestne príslušný úrad nemá peňažné prostriedky na účte a eviduje to ako nezaplatené. Ak by prenajímateľ nezaplatil ďalej daň z nehnuteľnosti, nemôžeme hovoriť o dani zaplatenej za iného daňovníka už vôbec. Podľa finančnej správy, firma B bude platiť daň z nehnuteľnosti. Z