dnes je 10.8.2022

Input:

Dlhodobé záväzky

3.8.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

9.2.3 Dlhodobé záväzky

Ing. Miriam Majorová, Ing. Terézia Urbanová; PhD.; Mgr. Jozef Sýkora, MBA

Dlhodobé záväzky sa delia na dlhodobé rezervy a samotné dlhodobé záväzky. Pre obidve tieto kategórie platí, že doba ich splatnosti, či vyrovnania je dlhšia ako 1 rok.

Rozdielom je skutočnosť, že v prípade dlhodobého záväzku účtovná jednotka pozná jeho výšku aj čas, keď ho bude musieť uhradiť. Rezervy sú takisto záväzkom, ale s neurčitým časovým vymedzením, alebo s neurčitou výškou.

Doba splatnosti záväzku

Dlhodobým záväzkom je záväzok, ktorého dohodnutá doba splatnosti alebo vyrovnania iným spôsobom pri vzniku účtovného prípadu je dlhšia ako 1 rok.

Dohodnutá doba splatnosti záväzkov je doba dohodnutá v zmluve, alebo iným spôsobom, v ktorej sa majú záväzky splatiť. Podľa dohodnutej doby splatnosti sa záväzky účtujú pri vzniku účtovného prípadu na príslušné syntetické