dnes je 13.7.2024

Input:

Dlhodobý majetok v neziskových účtovných jednotkách - Podsúvahové účty

10.10.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.2.4.2 Dlhodobý majetok v neziskových účtovných jednotkách - Podsúvahové účty

Ing. Jana Vršková, Dr. Jozef Sýkora, MBA

Účtová skupina 77 až 79 - Podsúvahové účty

Účtovná jednotka si vytvára podľa svojho rozhodnutia jednotlivé podsúvahové účty s číslami 771 až 798. Na týchto účtoch sa účtuje majetok, ktorý sa nevykazuje v súvahe, ale je pre účtovnú jednotku dôležitý, pretože ovplyvňuje jej majetkovo-právnu situáciu a podáva obraz o jej ďalších ekonomických zdrojoch. Jednotlivé čísla a názvy účtov si stanoví účtovná jednotka sama. Účtuje sa na nich takisto podvojne vždy súvzťažne s účtom 799 - Vyrovnávací účet k podsúvahovým účtom.

Vykazuje sa tu predovšetkým:

- prenajatý majetok, ktorý odpisuje prenajímateľ,

- prijaté depozitá a zábezpeky,

- majetok zverený do úschovy,

- zásoby prijaté na spracovanie,

- prísne zúčtovateľné tlačivá,

-