dnes je 22.1.2022

Input:

Dodatok č. 2 k Príručke na zostavenie návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2022 až 2024 k Prílohe č. 3 "Číselník samostatných účtov štátnych rozpočtových organizácií"

13.1.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.311 Dodatok č. 2 k Príručke na zostavenie návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2022 až 2024 k Prílohe č. 3 „Číselník samostatných účtov štátnych rozpočtových organizácií”

Zdroj: Ministerstvo financií Slovenskej republiky

Dodatok č. 2

k Príručke na zostavenie návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2022 až

2024 k Prílohe č. 3 „Číselník samostatných účtov štátnych rozpočtových

organizácií”

Referent: Ing. Silvia Lauková, tel.: 02/ 5958 2344

Číslo: k č. MF/005766/2021-411

V nadväznosti na § 4 ods. 4 písm. c) zákona č. 368/2021 Z. z. o mechanizme na podporu obnovy a odolnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa Príloha č. 3 Príručky na zostavenie návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2022 až 2024 dopĺňa o poznámku č. 3 pri