dnes je 22.1.2022

Input:

Dohoda o mieste pravidelného pracoviska

29.11.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.1.12.2.1 Dohoda o mieste pravidelného pracoviska

Ing. Ľuboslava Minková

Na stiahnutie


DOHODA

o mieste pravidelného pracoviska na účely zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách

Zamestnávateľ: ........................................................

zastúpený: ................................................................

a

zamestnanec: ...........................................................

sa podľa § 2 ods. 3 zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách dohodli:

  1. Pravidelným pracoviskom na účely zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách je:

..............................................................................................................................................................................

  1. Dohoda sa uzatvára na dobu kalendárneho roku (ale napr. môže byť aj časovo neobmedzená, viazaná napr. na iné skutočnosti – napr. výkon funkcie, splnením