dnes je 30.6.2022

Input:

Dohoda o zverení služobného motorového vozidla do referentského používania

19.5.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.1.11.1.2 Dohoda o zverení služobného motorového vozidla do referentského používania

Ing. Ľuboslava Minková

Stiahnuť dokument


Príloha č. .........

DOHODA

o zverení služobného motorového vozidla

Zamestnávateľ: .....................................................................,

zastúpený .................................................................................

a

zamestnanec:

meno, priezvisko, titul: …………………………….….........................,

dátum narodenia: ………………………………...................................,

trvalé bydlisko: …………………………………..................................,

číslo OP : …….......................................................................................,

vydaný dňa: ………………………………….......................................,

kým: …………………………………...................................................,

organizačný útvar: